11454

УЧАСТИЕ АФК В ОТКРЫТИИ СЛЕДОВ КРОВИ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТРУМЕНТАРИИ В РЕАКЦИИ С АЗОПИРАМОМ

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Участие АФК в Открытии следов крови на стоматологическом инструментарии в реакции с азопирамом ПРИНЦИП МЕТОДА. При взаимодействии азопирама с гемоглобином в присутствии пероксида водорода как окислителя образуются цветные продукты с хара

Русский

2016-09-07

32 KB

0 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

1) Участие АФК в Открытии следов крови на стоматологическом инструментарии в реакции с азопирамом

ПРИНЦИП МЕТОДА. При взаимодействии азопирама с гемоглобином в присутствии пероксида водорода как окислителя образуются цветные продукты с характерным фиолетовым окрашиванием.

Реактивы: 1) раствор азопирама (10% раствор амидопирина и 0,10-0,15% раствор хлорид фениламмония в 96% этаноле); 2) 3% раствор пероксида водорода; 3) рабочий раствор (готовится смешиванием равных объемов раствора азопирама и 3% раствора Н2О2).

Объект исследования: стоматологические инструменты со следами крови

Ход работы. Рабочим раствором обрабатывают исследуемые инструменты: протирают их тампоном, смоченным в рабочем растворе, или наносят несколько капель рабочего раствора на исследуемый объект с помощью пипетки. В шприц наливают 3-4 капли рабочего раствора, несколько раз двигают поршнем для смачивания реактивом внутренней поверхности и оставляют на 0,5-1,0 минуту. Затем содержимое шприца через иглу выливают на марлевую салфетку. При наличии следов крови немедленно, не позднее 1 минуты после контакта с загрязненной кровью частью инструмента, появляется фиолетовое окрашивание, быстро переходящее в розово-сиреневое.

В норме на стоматологическом инструментарии, подготовленном к стерилизации, не должно обнаруживаться следов биологического материала (крови).

Клинико-диагностическое значение

Использование загрязненного кровью медицинского инструментария может привести к развитию таких заболеваний как вирусный гепатит, СПИД и других патологий, вирусы и возбудители которых находятся в крови.

Результат теста сравнить с итогами проведения бензидиновой пробы на кровь.

2) бензидиновая проба – Специфическая реакция
на гем гемоглобина

Принцип: При добавлении к разбавленной крови растворов бензидина и Н2О2 происходит окисление бензидина с образованием окрашенных продуктов. Бензидин окисляется в дифенохинондимин синего цвета, который через некоторое время переходит в красный. Гемоглобин выступает катализатором реакции.

Реактивы: 1) 0,2% спиртовый раствор бензидина; 2) 3% раствор Н2О2.

Объект исследования: разведенная кровь, стоматологический инструментарий со следами крови.  

Ход работы. К 5 каплям разведенной крови прибавляют 2 капли 0,2% спиртового раствора бензидина и 2 капли 3% Н2О2. Жидкость в пробирке приобретает синюю окраску, которая вскоре переходит в красную.

Клинико-диагностическое значение

Проба применяется: в судебно-медицинской практике для доказательства наличия кровяных пятен, в клинике для обнаружения малых количеств крови в биологических объектах (желудочном соке, кале и т.д.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64893. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ІНШОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 212.5 KB
  Особлива увага приділяється інтерпретації символів іншомовного наукового тексту як складника професійного становлення спеціалістів. Зміст тексту може бути передано як у усній так і письмовій формах. Для подальшого розуміння проблеми інтерпретації наукового іншомовного тексту вагомим є вивчення питання...
64894. МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ РІЗНИХ ПОРІД В УМОВАХ ПРИАЗОВ’Я 10.02 MB
  Для проведення науково-господарського досліду сформували три дослідні групи першу з яких укомплектували тваринами місцевої селекції червоної степової породи; а другу і третю імпортними тваринами: червоної литовської породи та чорнорябої литовської породи.
64895. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ У ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВАНИХ ЖИРІВ 329 KB
  Визначена мета обумовила вирішення наступних наукових задач: систематизувати теоретичні та прикладні аспекти визначення показників складу і якості та методів контролю в технології натуральних і модифікованих жирів...
64896. Оптимізація елементів технології вирощування топінамбура в заплавах степової зони Причорномор’я 246 KB
  З умов вирощування топінамбура практично не розроблені наступні питання: продуктивність культури залежно від ґрунтової родючості оптимальні строки збирання надземної маси і бульб у зв'язку з напрямком використання по застосуванню добрив рекомендації...
64897. РОЗРОБКА ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ З КВАЗІРЕЗОНАНСНИМИ ПРИНЦИПАМИ КОМУТАЦІЇ ДЛЯ ПЛАЗМОВОГО РІЗАННЯ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ 2.97 MB
  Основним компонентом комплексів для повітряноплазмового різання ППР є джерело живлення ДЖ від властивостей і характеристик якого безпосередньо залежить стабільність процесу різання а отже якість і точність вирізуваних заготівок...
64898. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В СОЦІОДІАГНОСТИЧНОМУ АСПЕКТІ 161.5 KB
  У сучасній науковій літературі наявний дефіцит рефлексії засобів діагностики ментального профілю соціальної системи їх структурації моделювання методологічних прийомів і технік які б чітко й конкретно констатували проблеми соціуму...
64899. Морфологія, тонка структура і властивості голчастого фериту при зміцнюванні будівельних сталей 5.41 MB
  Це стосується в першу чергу сталей які використовуються в будівельній індустрії і найбільш перспективні для успішної конкуренції з зарубіжними виробниками не тільки на внутрішньому але і на зовнішньому ринку. Такий напрямок розвитку співпадає також із загальносвітовою тенденцією спрямованою на підвищення рівня міцності...
64900. ТОНКІ ПЛІВКИ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ, ЛЕГОВАНІ ЄВРОПІЄМ ТА ІТРІЄМ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ 410.5 KB
  Останнім часом в оптоелектроніці намітився перехід до тонкоплівкових технологій через їх простоту та відносно низьку вартість. Найбільш перспективним матеріалом, як і в об’ємному виконанні, залишається кремній, завдяки дешевій та добре відпрацьованій інтегральній технології.
64901. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у державах Європейського Союзу та їх визнання в Україні 403.3 KB
  Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ України. Пріоритетним завданням зовнішньої та внутрішньої політики України на початку ХХІ ст.