11460

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ГОМОГЕНТИЗИНОВОЙ КИСЛОТЫ В МОЧЕ

Лабораторная работа

Химия и фармакология

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА Оценка содержания гомогентизиновой кислоты в моче ПРИНЦИП МЕТОДА. Определяемая в моче гомогентизиновая кислота является продуктом окислительного катаболизма аминокислоты тирозина. Оценка содержания гомогентизиновой кислоты основывается

Русский

2013-04-08

29 KB

5 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Оценка содержания гомогентизиновой кислоты в моче

ПРИНЦИП МЕТОДА. Определяемая в моче гомогентизиновая кислота является продуктом окислительного катаболизма аминокислоты тирозина. Оценка содержания гомогентизиновой кислоты основывается на ее восстановительных свойствах (гомогентизиновая кислота по структуре дигидрохинон), при окислении, например фосфорно-молибденовым реактивом, образуется зеленое окрашивание.

Реактивы: 1) 0,5 М раствор КН2РО4; 2) 5,0 % раствор молибдата аммония
на 5 N Н
2SO4,.

Объект исследования: моча

Ход работы. Опыт: к 1 мл мочи добавляют 1 мл 0,5М раствора КН2РО4, перемешивают, добавляют 1 мл 5,0 % раствора молибдата аммония на 5 N Н2SO4, перемешивают и оставляют на 20 минут при комнатной температуре для развития окрашивания. Контроль: вместо мочи берут 1 мл дистиллированной воды и далее обрабатывают аналогично опытной пробе. Фотометрируют опытную пробу против контрольной при длине волны 670 нм в кювете 1 см.

Расчет. Содержание гомогентизиновой кислоты рассчитывают по формуле:

С = 41,8 · D (мкг/мл в пробе),  где

D – экстинкция ФЭК;

41,8 – коэффициент перерасчета;

НОРМА. В моче в среднем находится до 28 мкг/мл гомогентизиновой кислоты.

Клинико-диагностическое значение

Повышение концентрации гомогентизиновой кислоты в моче наблюдается при наследственных нарушениях метаболизма тирозина (алкаптонурия – отсутствие оксидазы гомогентизиновой кислоты), а также может повышаться при ряде патологических состояний (коллагенозы: ревматизм, тонзиллит и др.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22954. Продовжимо Елінізм 55.5 KB
  Людина гріховна лише бог безгрішний. Філософ має бути моральним проповідником волі Бога. В цей час провідна роль в культурі належала церкві філософія розглядалась як служниця богословя теологія. Філософія галузь яка веде до більш високого знання богословя.
22955. Західноєвропейська філософія нового часу 53 KB
  Просвітництво 18ст. Ідеалізм або матеріалізм залежить від того як співвідноситься почуття зі світом. Поза нами існує матеріальний світ незалежний від нас явища цього світу впливають на наші органи почуття в нас виникають чуттєві образи цих явищ. Перш ніж пізнавати навколишній світ і природу треба підготувати свою свідомість подолати перешкоди ідоли або примари свідомості.
22956. Естетика 50 KB
  Історичний матеріалізм це є поширення поглядів матеріалізму на суспільне життя на людську історію. Фактично ці умови життя визначаються напрямком нашої свідомості. Тобто поступово переходимо на іншу позицію що засадою нашого суспільства і життя не є розум. Світова воля Шопенгауер біологічне життя Ніцше несвідоме життя Фрейд.
22957. Особливості сучасної західної філософії. Вітчизняні філософські традиції 54 KB
  Антропологізм ця тенденція орієнтує філософію на дослідження людини і світу культури. Сутність тенденції виражають наступні ідеї: вивчення життя окремої людини стоїть вище є більш значним ніж вивчення великих людських спільнот класів народів націй. відмова від розуміння сучасної людини як свободної і розумної здатної переробляти світ. Відмова від такого розуміння і перехід до розуміння людини яка жорстко обумовлена економікою політикою релігією та ін.
22958. Проблема свідомості 62.5 KB
  Свідомість самосвідомість мова. Проблема свідомості одна з найбільш важливих для дослідження і одна з найбільш загадкових оскільки свідомість не існує як окремий предмет дослідження. Свідомість присутня в кожному образі думці поєднує наші почуття і думки. Свідомість завжди проявляється через якийсь конкретний зміст який виражається думками знаннями образами.
22959. Психіка людини 56 KB
  Голодна людина має енергію скеровану на пошук їжі. Людина народжується в суспільстві яке задає певні правила виховання. Людина деякі з цих правил бере добровільно в свою свідомість як ті правил яким вона буде підкорятись. Людина перестає контролювати себе і відчуває певне задоволення.
22960. ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ ЛЮДИНИ 68 KB
  Питання сутності людини це питання про те які глибинні людські якості визначають специфіку людини і проявляється зовні в її природі. Природи людини дуже суперечлива. Наші біологічні властивості це лише передумови виникнення людини а якщо не буде соціальних умов то людина не виникне.
22961. Виявлення сутності суспільства 63 KB
  Пізнання. Уявлення про знання і пізнання. Теорія пізнання її предмет і метод. Чуттєве і раціональне пізнання.
22962. Форми раціонального пізнання 62 KB
  На їх основі створюються більш складні форми наукового пізнання: 1. Умовивід це форма мислення за допомогою якої з раніше встановленого знання або судження виводяться нові знанні нові судження. Напрямком сучасної західної філософії для якої головна проблема це звязок пізнання і розуміння герменевтика.