11462

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БИТИРОЗИНА И ОКИСЛЕННОГО ТРИПТОФАНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

Лабораторная работа

Химия и фармакология

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ознакомительная Определение содержания битирозина и окисленного триптофана в плазме крови ПРИНЦИП МЕТОДА. Оценку содержания битирозина и окисленного триптофана проводят методом K.J. Davies 1987 в модификации Э.М. Бекмана и cоавторов 2006. В резуль

Русский

2013-04-08

28.5 KB

8 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
(ознакомительная)

Определение содержания битирозина и окисленного триптофана в плазме крови

ПРИНЦИП МЕТОДА. Оценку содержания битирозина и окисленного триптофана проводят методом K.J. Davies (1987) в модификации Э.М. Бекмана и cоавторов (2006). В результате окисления фенилаланина в составе молекул белка образуются орто-, мета-, пара-тирозины, а их одноэлектронное окисление генерирует долгоживущий тирозин-радикал, который при взаимодействии с таким же радикалом образует стабильный к влиянию протеаз битирозин, обладающий характерной голубой флюоресценцией. Окисление триптофановых остатков сопровождается снижением флюоресценции, характерной для триптофана. Битирозин и окисленный триптофан в нативных молекулах, в основном, отсутствуют, поэтому известны как стабильные маркеры окислительной модификации белка.

Реактивы: 1) 0,07 М фосфатный буфер (рН=7,4); 2) раствор Сu4 (до конечной концентрации 1 мМ).

Объект исследования: плазма крови.

Ход работы. В опытную пробу в стерильных условиях добавляют 0,1 мл плазмы, 4,8 мл 0,07 М фосфатного буфера (рН=7,4), для индукции ОМБ добавляют 0,1 мл раствора Сu4 до конечной концентрации 1 мМ. В контрольную пробу кроме плазмы добавляют 4,9 мл 0,07 М фосфатного буфера (рН=7,4). Обе пробы инкубируют 20 ч при 37º С. На спектрофлюориметре регистрируют снижение флюоресценции триптофана при длине волны возбуждения 295 нм и длине волны испускания 325 нм и флюоресценцию образованного битирозина при длине волны возбуждения 325 нм и длине волны испускания 415 нм.

Результаты представляют в условных единицах, стандартизованных на 1 мг белка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80454. Герої мультфільмів. Теперішній тривалий час 1.62 MB
  Освітня мета: навчати порівнювати явища іноземної й мови рідної; формувати уявлення про мовну будову англійської мови; поглибити знання учнів про найвідоміші мультфільми світу; формувати усвідомлення важливості оволодіння іноземною мовою і потребою користуватися нею як засобом спілкування.
80455. Learn About the World Around 73 KB
  What season is it now? What month is it now? What are the four seasons of the year? What’s your favourite season? Why? What are the spring month? What’s your favourite spring month? Why? What is the weather like in March May?
80456. Спортивні ігри. Баскетбол 178 KB
  Завдання уроку: Освітні Ознайомлення із засобами загартування; Закріплення техніки ведення мяча правою лівою рукою в високій та низькій стійках; Повторення різновидів передач мяча однією та двома руками Ознайомлення з технікою виконання подвійного кроку.
80457. Звуки (с), (с’), позначення їх буквами Сс 155 KB
  Навчити читати склади, слова з новими буквами. Розвивати уміння читати анаграми. Виховувати бережливе ставлення до природи. Обладнання. Фішки звуків; демонстраційні картки з великою і малою буквами Сс...
80458. Закріплення знань про звук (дз), буквосполучення дз 34 KB
  Мета. Закріплення вміння читати склади,слова і текст з буквосполученням «дз», вміння робити звуко-буквенний аналіз слів. Розвивати мовленнєві навички,словниковий запас, пам’ять,увагу. Виховувати бережливе ставлення до природи,любов до птахів.
80459. WE ARE AT HOME 60 KB
  It is Sunday today. Mrs. Black usually gets up at 8 o’clock and does the cooking breakfast. Kate does the washing up after breakfast. Then Mr. Black and Kate go shopping. They have a dog. Kate walks the dog every day but she never feeds it. Father does it.
80460. Смаки і захоплення 188 KB
  Смаки і захоплення. Вчити учнів розкривати позитивний образ Я; відрізняти здорові і шкідливі захоплення; показати різноманітність смаків і захоплень учнів класу; виховувати здоровий спосіб життя. Повідомлення теми і завдань уроку Кожна людина це неповторна особистість у якої свої погляди смаки і захоплення.
80461. Множення й ділення круглих чисел 200 KB
  Сучасні підходи до вивчення математики в початковій школі передбачають розвиток уваги спостережливості образного і логічного мислення формують особисті якості дитини: зібраність організованість здатність швидко та якісно приймати рішення доводити і відстоювати свою думку.
80462. Різноманітність тваринного світу. Інтегрований урок (природознавство, математика, трудове навчання) 299.5 KB
  Учити розрізняти групи тварин: хребетні безхребетні; формувати вміння визначити істотні ознаки тварин. Закріплювати знання нумерації багатоцифрових чисел: читати записувати представляти число у вигляді суми розрядних доданків; удосконалювати обчислювальні навички вміння розвязувати задачі та знаходження...