11463

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА И ЦИСТЕИНА В КРОВИ

Лабораторная работа

Химия и фармакология

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА Определение суммы восстановленного глутатиона и цистеина в крови ПРИНЦИП МЕТОДА. SHгруппа в составе аминокислоты цистеина и трипептида глутатиона обладает восстановительными свойствами и может под влиянием окислителей превращаться в дисул

Русский

2013-04-08

24 KB

7 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Определение суммы восстановленного глутатиона и цистеина в крови

ПРИНЦИП МЕТОДА. SH-группа в составе аминокислоты цистеина и трипептида глутатиона обладает восстановительными свойствами и может под влиянием окислителей превращаться в дисульфидную форму.

По количеству окислителя, который был использован в окислительно-восстановительной реакции, можно рассчитать содержание тиоловых соединений в биологической жидкости.

Реактивы: 1) 10% раствор трихлоруксусной кислоты; 2) 0,1М раствор HCl; 3) 1% раствор крахмала; 4) 0,0005М раствор I2 для титрования.

Объект исследования: цельная кровь, из которой готовят ТХУ-фильтрат, осаждая белки с помощью 10% трихлоруксусной кислоты.

Ход работы. В колбу для титрования вносят 0,5 мл ТХУ-фильтрата крови (соответствует 1 мл цельной крови), добавляют 2 мл 0,1М раствора HCl, 2 капли 1% раствора крахмала и титруют 0,0005М раствором I2 до стойкого синего окрашивания, записывают объем раствора йода, пошедший на титрование.

Расчет производят по формуле, исходя из того, что 1 моль йода окисляет
2 моля цистеина (1 мл 0,0005М
I2 используется на 0,001 ммоль цистеина):

=           ммоль/л,   

А – количество мл 0,0005М раствора І2 , которое использовали на титрование;

0, 001 и 1000 – коэффициенты перерасчета;

1 мл – количество взятой для исследования цельной крови.

В норме содержание тиоловых соединений (глутатиона и цистеина) в цельной крови составляет 0,9 – 1,5 ммоль/л.

Клинико-диагностическое значение

Общая оценка восстановительной емкости редокс-потенциала ведущих компонентов тиолдисульфидной системы в крови человека и риска развития окислительного стресса при широком спектре заболеваний, объединяемых термином «свободнорадикальные патологии».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65620. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 265 KB
  Практичне розв’язання завдань які постали перед системою медичної освіти України потребує належної підготовки лікарів компетентність яких відповідатиме міжнародним стандартам та які здатні на високому професійноетичному рівні у складних умовах сьогодення ефективно вирішувати...
65621. ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВИХ МЕТОДІВ ДО ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ В РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ 5.84 MB
  Робота всіх радіотехнічних пристроїв супроводжується динамічними спотвореннями при обробці сигналів з маніпуляцією параметрів або з безперервною зміною цих параметрів. Дослідженню і розробленню методів аналізу динамічних режимів кіл та перетворень нестаціонарних сигналів в динамічних колах присвячено багато робіт.
65622. ПОВІСТІ Й РОМАНИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: АРХЕТИПНИЙ АНАЛІЗ 149 KB
  Цей аспект його творчості довго замовчувався дослідниками. Об’єктивний аналіз написаного митцем засвідчує, що його українська сутність виявляється не лише на ідеологічному рівні, а й виринає із глибин підсвідомості. Через те він немовби зсередини бачив історію України, долю українців, душу українця.
65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...
65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...
65626. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.48 MB
  Перспективним напрямом вирішення завдання щодо підвищення харчової цінності зниження дефіциту есенційних речовин є розроблення технології соусів функціонального призначення що передбачає поєднання традиційної сировини з дієтичними добавками.
65627. ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТА ДВОРІВНЕВІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В IP/MPLS-МЕРЕЖАХ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ TRAFFIC ENGINEERING 577.5 KB
  Графові моделі пошуку найкоротшого шляху, що використовуються в сучасних протоколах маршрутизації, а також засновані переважно на адміністративному впливі механізми управління чергами мають досить обмежені можливості щодо врахування характеристик трафіка й вимог, що стосуються якості обслуговування та масштабованості.
65628. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об’єктів 397 KB
  На відміну від автоматичних установок пожежогасіння які розраховують виходячи з подачі об’єму рідини на одиницю площі за відрізок часу в якості параметрів ефективності зменшення установкою екологічно шкідливого впливу аварії автором запропоновано розраховувати нову установку виходячи з відношення об’єму розпорошеного...