11463

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА И ЦИСТЕИНА В КРОВИ

Лабораторная работа

Химия и фармакология

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА Определение суммы восстановленного глутатиона и цистеина в крови ПРИНЦИП МЕТОДА. SHгруппа в составе аминокислоты цистеина и трипептида глутатиона обладает восстановительными свойствами и может под влиянием окислителей превращаться в дисул

Русский

2013-04-08

24 KB

7 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Определение суммы восстановленного глутатиона и цистеина в крови

ПРИНЦИП МЕТОДА. SH-группа в составе аминокислоты цистеина и трипептида глутатиона обладает восстановительными свойствами и может под влиянием окислителей превращаться в дисульфидную форму.

По количеству окислителя, который был использован в окислительно-восстановительной реакции, можно рассчитать содержание тиоловых соединений в биологической жидкости.

Реактивы: 1) 10% раствор трихлоруксусной кислоты; 2) 0,1М раствор HCl; 3) 1% раствор крахмала; 4) 0,0005М раствор I2 для титрования.

Объект исследования: цельная кровь, из которой готовят ТХУ-фильтрат, осаждая белки с помощью 10% трихлоруксусной кислоты.

Ход работы. В колбу для титрования вносят 0,5 мл ТХУ-фильтрата крови (соответствует 1 мл цельной крови), добавляют 2 мл 0,1М раствора HCl, 2 капли 1% раствора крахмала и титруют 0,0005М раствором I2 до стойкого синего окрашивания, записывают объем раствора йода, пошедший на титрование.

Расчет производят по формуле, исходя из того, что 1 моль йода окисляет
2 моля цистеина (1 мл 0,0005М
I2 используется на 0,001 ммоль цистеина):

=           ммоль/л,   

А – количество мл 0,0005М раствора І2 , которое использовали на титрование;

0, 001 и 1000 – коэффициенты перерасчета;

1 мл – количество взятой для исследования цельной крови.

В норме содержание тиоловых соединений (глутатиона и цистеина) в цельной крови составляет 0,9 – 1,5 ммоль/л.

Клинико-диагностическое значение

Общая оценка восстановительной емкости редокс-потенциала ведущих компонентов тиолдисульфидной системы в крови человека и риска развития окислительного стресса при широком спектре заболеваний, объединяемых термином «свободнорадикальные патологии».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7305. Функції мови як поліфункціональної системи 115.5 KB
  Функції мови Комунікативна функція Когнітивна функція Кумулятивна функція. Номінативна. Регулятивна. Фатична. Емотивна. Метамовна. Естетична. Етнічна. Магічна. Мова - поліфункціональна система, що має справу з ін...
7306. Виробництво магнезитових в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі 46 KB
  Виробництво магнезитових вяжучих матеріалів та виробів на їх основі План заняття Магнезитові в’яжучи - каустичний магнезит. Виробництво каустичного доломіту. Ключові слова та терміни каустичний магнезит кауст...
7307. Прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Знезараження 56 KB
  Тема: Прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Знезараження. План Одиниці та дози радіоактивного випромінювання. Прилади радіаційної та хімічної розвідки. Знезараження. Одиниці та дози радіоактивно...
7308. Правове регулювання соціального партнерства 72.5 KB
  Соціальне партнерство: загальна характеристика. Правове регулювання соціального партнерства в Україні. Сторони та інші субєкти соціального партнерства.
7309. Оцінка помилки прогнозування комплексної оцінки рівня фінансового стану досліджуваного підприємства на наступний період 126.5 KB
  Оцінка помилки прогнозування комплексної оцінки рівня фінансового стану досліджуваного підприємства на наступний період. Оцінка помилки прогнозування комплексної оцінки рівня фінансового стану підприємства методом лінійної регресії. П...
7310. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні 55.79 KB
  Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні ПЛАН: Вступ. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шк...
7311. Психологічні особливості юнацтва 86.5 KB
  Психологічні особливості юнацтва Загальна характеристика ранньої юності Взаємостосунки з дорослими та однолітками Пізнавальні процеси i розумовий розвиток Формування особистості в період ранньої юності ЗАГАЛЬНА Х...
7312. Форми існування мови. Загальні принципи виділення форм існування мови 143 KB
  Форми існування мови Загальні принципи виділення форм існування мови Досліджуючи проблему мова і суспільство, учені вичленували й осмислили значну кількість категорій і понять, що допомагають скласти уявлення про закономірності функціонуванн...
7313. Трудовий договір та особливості його складання 344.5 KB
  Трудовий договір § 1. Поняття трудового договору Право на працю є основним конституційним правом громадян України. Воно проголошене ст. 43 Конституції України, визнається за кожною людиною і становить собою можливість заробляти на життя працею, яку ...