11463

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА И ЦИСТЕИНА В КРОВИ

Лабораторная работа

Химия и фармакология

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА Определение суммы восстановленного глутатиона и цистеина в крови ПРИНЦИП МЕТОДА. SHгруппа в составе аминокислоты цистеина и трипептида глутатиона обладает восстановительными свойствами и может под влиянием окислителей превращаться в дисул

Русский

2013-04-08

24 KB

7 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Определение суммы восстановленного глутатиона и цистеина в крови

ПРИНЦИП МЕТОДА. SH-группа в составе аминокислоты цистеина и трипептида глутатиона обладает восстановительными свойствами и может под влиянием окислителей превращаться в дисульфидную форму.

По количеству окислителя, который был использован в окислительно-восстановительной реакции, можно рассчитать содержание тиоловых соединений в биологической жидкости.

Реактивы: 1) 10% раствор трихлоруксусной кислоты; 2) 0,1М раствор HCl; 3) 1% раствор крахмала; 4) 0,0005М раствор I2 для титрования.

Объект исследования: цельная кровь, из которой готовят ТХУ-фильтрат, осаждая белки с помощью 10% трихлоруксусной кислоты.

Ход работы. В колбу для титрования вносят 0,5 мл ТХУ-фильтрата крови (соответствует 1 мл цельной крови), добавляют 2 мл 0,1М раствора HCl, 2 капли 1% раствора крахмала и титруют 0,0005М раствором I2 до стойкого синего окрашивания, записывают объем раствора йода, пошедший на титрование.

Расчет производят по формуле, исходя из того, что 1 моль йода окисляет
2 моля цистеина (1 мл 0,0005М
I2 используется на 0,001 ммоль цистеина):

=           ммоль/л,   

А – количество мл 0,0005М раствора І2 , которое использовали на титрование;

0, 001 и 1000 – коэффициенты перерасчета;

1 мл – количество взятой для исследования цельной крови.

В норме содержание тиоловых соединений (глутатиона и цистеина) в цельной крови составляет 0,9 – 1,5 ммоль/л.

Клинико-диагностическое значение

Общая оценка восстановительной емкости редокс-потенциала ведущих компонентов тиолдисульфидной системы в крови человека и риска развития окислительного стресса при широком спектре заболеваний, объединяемых термином «свободнорадикальные патологии».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70227. Национальная безопасность 307 KB
  Национальная безопасность - основы государственного устройства и управления, осуществляющие процесс переоценки национальных ценностей и согласования интересов личности, общества и государства, дальнейшее развития социально-экономических, политических, правовых, этнических связей и отношений.
70228. Расстройства восприятия, иллюзии, галлюцинации. Дереализация и деперсонализация 95 KB
  Показанием к срочной даже без согласия больного госпитализации являются: C 12. Психосенсорные расстройства обычно являются проявлением: D 14. В каком случае иллюзии являются безусловным признаком психоза C Галлюцинации относятся к расстройствам невротического уровня.
70230. Визвольні ідеї Г.Сковороди, Т.Шевченка, І.Франка 132 KB
  Національна природа інтелігента визначається не кількістю його декларацій про любов до Батьківщини а відповідністю власної духовної діяльності специфіці менталітету рідного народу і потребам його розвитку спричинених своєрідністю конкретної історичної ситуації.
70231. Соціально-політичні погляди М.Грушевського 49.5 KB
  Політична думка в Україні у XIX—XX ст. формувалася в умовах, коли зникав традиційний сільськогосподарський уклад життя і його змінювало індустріальне суспільство, коли відбувалися процеси національно-культурного й національно-політичного відродження України.
70232. Політична культура як засіб завоювання та здійснення влади 75.5 KB
  Політична психологія має певну структуру. Вона містить політичні потреби, інтереси, почуття, настрої, традиції тощо. Політичні потреби - це ті потреби, задоволення яких пов’язано зі здійсненням влади. Вони можуть лише тим чи іншим чином стосуватися влади, а можуть виявлятися безпосередньо...
70233. Критичний утопічний соціалізм 26.5 KB
  Вихідними пунктами його плану з одного боку стала переконаність у провідній ролі індустріалів у суспільному житті а з іншого його ставлення до організації промисловості як одного з найважливіших чинників досягнення суспільного блага. Мислитель розглядав державну владу як основний засіб...
70234. Розвиток і особливості політичної думки в Росії 51 KB
  Слов’янофільство - вияв приязні, симпатії до слов’янства, зацікавлення ним з боку різних громадсько-політичних та культурних діячів, які, виходячи з етнічної та мовної спорідненості слов’ян, підтримували ідею їхнього тісного єднання. Форми вияву слов’янофільства були найрізноманітнішими...
70235. Діалектико-матеріалістичні погляди К. Маркса, Ф.Енгельса, В.І. Леніна 99.5 KB
  Перший виклад диалектичного матерiалiзму здiйснений 6ув Марксом у групi праць, написаних мiж 1844-м i 1848 роком пiд впливом Фоєр6ахової матерiалiстичної iнтерпретацii Гегеля, i його можна вважати епiзодом у Марксовому зростаннi як революцiйного соцiалiста.