11487

Исследование трехфазной цепи при соединении токоприемников звездой

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа №3 Исследование трехфазной цепи при соединении токоприемников звездой Цель работы: исследование распределения токов и направлений трехфазной трехпроводной и четырехпроводной цепи при соединении звездой фаз симметричного и несимметричного прие...

Русский

2013-04-08

41.4 KB

21 чел.

Лабораторная работа №3

Исследование трехфазной цепи при соединении токоприемников звездой

Цель работы: исследование распределения токов и направлений трехфазной трехпроводной и четырехпроводной цепи при соединении звездой фаз симметричного и несимметричного приемника.

План работы.

1. Исследование работы четырехпроводной и трехпроводной симметричной и несимметричной цепи.

2. Построение векторных диаграмм.

Расчет параметров заданной цепи.

Нагрузка по фазам

B

B

B

A

A

A

Расчет

A

B

C

q,

Ом-1

bl,,

Ом-1

Ом-1

R

L

C

118

120

125

0,7

1,25

0,8

0,006

0,01

0,0064

  1.  Пологая резисторы, катушки индуктивности конденсаторы идеализированными элементами электрической цепи, рассчитать по данным таблицы1 проводимости:

Активную

;

Индуктивную

;

Емкостную

;

  1.  Убедиться в том, что отношение линейных и фазных напряжений составляют:

 

Только при симметричной нагрузке в трехпроводной цепи и при произвольной нагрузке – в четырехпроводной, например:

=...,или  =..., или  .

  1.  Определить для каждой фазы углы  по рассчитанным проводимостям:

Например, для фазы с элементами R и С

для фазы с элементами R и L

для фазы с резистором R

;

для фазы с емкостью С

;

для фазы с индуктивностью L

;

Таблица 2

Вид трехфазной цепи

Нагрузка по фазам

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

расчет

A

B

C

град

град

град

Симметричная нагрузка

4-пров.

RL

RL

RL

203

204

205

118

119

120

1.58

1.58

1.58

0

60

60

60

3-пров.

RL

RL

RL

202

202

205

119

119

119

1.58

1.58

1.58

-

60

60

60

Обрыв фазы при симметричной нагрузке

4-пров.

x

RL

RL

120

208

120

0

120

120

0

1.58

1.58

1.6

60

60

60

3-пров.

x

RL

RL

105

204

105

0

105

105

0

1.38

1.38

-

60

60

60

Неcимметричная нагрузка

4-пров.

RL

RL

R

202

207

206

118

118

120

1.58

1.585

0.7

1.2

60

60

60

3-пров.

RL

RL

R

202

206

205

129

80

155

1.58

1.1

0.9

-

60

60

60

Обрыв фазы при несимметричной нагрузке

4-пров.

x

RL

R

119

208

120

0

119

120

0

1.58

0.7

1.9

60

60

60

3-пров.

X

RL

R

75

205

150

0

75

150

0

1

0.9

-

60

60

60

   

        

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48007. СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ЯК СИСТЕМИ ЗНАНЬ І СВІТОГЛЯДУ 1.26 MB
  Філософія і світогляд. Філософія як ядро філософського типу світогляду. Філософія історії. Філософія.
48008. Живопис. Курс лекцій 929 KB
  Вивчаючи натуру закони живопису студент розвиває почуття ритму як лінійного так і ритму основних мас тону і кольору вирішує складні пластичні просторові кольоросвітлові завдання. На основі засвоєння знань законів живопису оволодіння культурою використання кольору і форми студент набуває навичок що дають можливість кваліфіковано вирішувати творчі завдання. Використання контрасту та нюансу кольору у натюрморті 2729 Тема 5. Національні особливості використання кольору в живописних роботах 2935 Тема 6.
48009. Житлове право 251.5 KB
  Так громадянин має право на приватизацію державного житлового фонду але він може отримати його у приватну власність якщо він є наймачем державного комунального житла; наявне законодавство що регулює механізм приватизації житлового фонду; належна йому квартира будинок знаходиться у державному житловому фонді; волевиявлення проявляється у формі заяви та надання інших необхідних документів про склад сім'ї пільги паспорт тощо. Громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого приміщення в будинках державного і комунального...
48010. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.51 MB
  Орієнтація нашої держави на ринкову економіку необхідність підготовки ґрунту для вступу України до Світової організації торгівлі постійне залучення іноземних інвесторів та розвиток комерційних відносин між вітчизняними й іноземними підприємствами доводить що облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств є досить актуальною темою для дослідження. Зовнішньоекономічна діяльність це діяльність суб‘єктів господарської діяльності України та іноземних суб‘єктів господарської діяльності яка побудована на взаємовідносинах між ними є...
48011. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.79 MB
  Система показників комплексного АГД Показники вихідних умов діяльності підприємства наявність необхідних матеріальних і фінансових ресурсів для нормального функціонування підприємства і виконання виробничої програми організаційнотехнічний рівень підприємства рівень маркетингової діяльності Показники використання засобів виробництва фондорентабельність фондовіддача фондомісткість середньорічна вартість основних засобів амортизація Показники використання предметів праці матеріаломісткість матеріаловіддача вартість предметів труда за аналізує...
48012. Координати у просторі 3.8 MB
  Закони додавання векторів Переставний закон: Сполучний закон: Правило паралелограма на площині Правило паралелепіпеда у просторі Віднімання векторів Різницею двох векторів називається такий вектор сума якого з другим вектором дорівнює першому. Множення вектора на число Множення вектора на додатне число Добутком ненульового вектора на число k 0 називається такий вектор співнапрямлений даному довжина якого дорівнює довжині даного вектора помноженій на k. Множення вектора на нуль...
48013. Економіка праці та соціально-трудові відносини, конспект лекцій 2.29 MB
  Економіка праці: Конспект лекцій. Висвітлено загальні теоретичні поняття з дисципліни Економіка праці та соціальнотрудові відносини: розглянуто основні теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку праці проблеми зайнятості населення та її регулювання; розкрито питання еволюції концепцій доходів населення соціальної політики і соціального партнерства; висвітлено економічну сутність продуктивності праці методи її вимірювання; особлива увага приділена питанням організації оплати праці та її удосконаленню в умовах становлення...
48014. Форматирование HTML-документа 97.5 KB
  P P Элемент абзаца Вместе с элементом P можно использовать атрибут выравнивания lign: lign= left выравнивание по левому краю;lign= center выравнивание по центру;lign= right выравнивание по правому краю;lign= justify выравнивание по ширине; BR Элемент обеспечивающий принудительный переход на новую строку. NORB norb Этот элемент по своему действию является прямой противоположностью предыдущему. Этот элемент требует наличия конечного тега. CENTER center Элемент для центрирования текста а точнее любого содержимого рисунка таблицы...
48015. ПОЛІТОЛОГІЯ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 1.41 MB
  Історія розвитку світової та вітчизняної політичної думки Держава у політичній системі Світовий вимір політики. Історія розвитку світової та вітчизняної політичної думки . 157 ВСТУП Демократичний розвиток України як засвідчила її історія останніх років стає невід`ємним від рівня політичної культури людей як керівників так і пересічних громадян. У свою чергу високий рівень політичної культури має базуватись на знаннях а не на упередженнях міфах утопічних сподіваннях буденних уявленнях щодо політики форм влади керування...