11506

ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОГО МОСТА

Лабораторная работа

Физика

Методика и порядок проведения поверки В условиях учебной лаборатории при испытании мостов проводят их внешний осмотр определяют характер успокоения подвижной системы прибора основную погрешность вариацию показаний порог чувствительности время прохождения указат...

Русский

2013-04-08

25.22 KB

16 чел.

Методика и порядок проведения поверки

В условиях учебной лаборатории при испытании мостов проводят их внешний осмотр, определяют характер успокоения подвижной системы прибора, основную погрешность, вариацию показаний, порог чувствительности, время прохождения указателем всей шкалы, погрешность записи самопишущих приборов, погрешность скорости движения диаграммы, качество записи, погрешность срабатывания контактов регулирующего устройства.

Описание  установки

Поверку автоматических мостов производят при помощи образцового моста или образцового магазина сопротивлений. Образцовые приборы должны обеспечить установку поверяемых значений сопротивлений с погрешностью, не превышающей 1/3 основной погрешности поверяемого прибора, т.е. класс точности образцового прибора должен быть в 3 раза выше класса точности поверяемого. Схема поверки автоматического уравновешенного моста 1 по образцовому магазину сопротивлений 2 приведена на рис.1.

Рис. 1. Схема поверки автоматических уравновешенных мостов: 1 – автоматический уравновешенный мост; 2 – образцовый магазин сопротивлений; Rл – резисторы для подгонки сопротивления линии

Форма 1

Протокол

поверки автоматического моста типа KCM4, НСХ Гр.23 ,N 42.54350.229, класса 0.25 , с пределами измерения от 0 оC до 180 оС.

Поверка производилась по образцовому магазину сопротивлений типа УПИП – 60М , N 07432 , класса 0.05.

Замечания по внешнему осмотру: отсутствуют.

Время установления показаний: 2 секунды.

Характер успокоения подвижной системы: 10 – 1: 50 – 2: 90 – 3:

Порог чувствительности

Участок

шкалы,

%

Сопротивление входного сигнала, Ом

Порог чувствительности

прямой ход

обратный ход

прямой ход

обратный ход

Ri

Ri+Δ

Ri

Ri-Δ

ΔR,Oм

SR,%

ΔR,Oм

SR,%

10

57.7

57.75

57.7

57.65

10.15

0.28

8.85

0.21

50

73.9

73.97

73.9

73.83

1.9

0.46

2.3

0.05

90

90.3

90.35

90.3

90.25

13.48

0.33

14.62

0.35

Форма 2

Результаты поверки показаний

Показания проверяемого прибора оС

,

ОМ егеRгр, Ом

Показания образцового прибора,Ом

Абсолютные погрешности,

Ом

Приведённые погрешности,

%

Вариации показаний

Допускаемая погрешность,

ОМ

R1

R2

Δ1

Δ2

δ1

δ2

V

VПР

60

66.55

67.2

66.47

0.65

0.08

0.24

0.21

0.73

0.017

0.02

70

68.81

69.3

68.75

0.49

0.06

0.04

0.05

0.55

0.013

0.02

80

71.6

71.8

71.2

0.2

0.4

0.33

0.35

0.6

0.0014

0.02

90

73.32

73.4

73.28

0.08

0.04

0.27

0.36

0.12

0.0029

0.02

100

75.58

76.2

75.50

0.62

0.08

0.24

0.38

0.3

0.0073

0.02

Вывод: По данным внешнего осмотра и результатам испытаний можно сказать, что     прибор пригоден к применению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68873. САНАЦІЯ І БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА 62 KB
  Банкрутство як елемент ринкових відносин стало реальністю української економіки. В економічно розвинутих країнах банкрутство (за винятком зловмисного) розглядають як нормальне явище господарського життя. За статистикою США близько 1% діючих у країні фірм щорічно стають банкрутами.
68876. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА 127.5 KB
  Поняття і класифікація виробничих процесів Успішність діяльності будьякого підприємства залежить від ряду умов серед яких особливе місце належить організації виробництва. Під організацією виробництва розуміють сукупність методів раціонального поєднання процесів праці та матеріальних елементів...
68877. ПІДПРИЄМСТВО В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 100.5 KB
  Зміна організаційної структури правового поля призвела до введення в дію постановою ВР №424-IV від 16.01.2003р. Господарського кодексу, в якім зазначено, що підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентними органами державної влади або місцевого господарювання...
68878. ПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 91.5 KB
  Структура органів управління підприємством. Поняття принципи і методи управління промисловим виробництвом. Процес виробництва матеріальних благ вимагає двох видів праці: перший праця для створення матеріальних благ другий робота з координації першої праці тобто управління.
68879. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 106 KB
  Якими б досконалими не були засоби виробництва, знаряддя праці, їх ефективне використання завжди залежатиме від головної виробничої сили – тих, хто працює. Кадри – це основний (штатний) склад працівників. Усі, хто працює, залежно від ступеня їх участі у виробничій діяльності...
68880. ОСНОВНІ ФОНДИ І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 142 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Поняття класифікація і структура основних виробничих фондів. Залежно від характеру участі основних фондів у процесі виробництва розрізняють основні виробничі та невиробничі фонди.
68881. ОБОРОТНІ ФОНДИ ТА ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 98 KB
  Оборотність оборотних засобів підприємства показники оборотності. Нормування оборотних засобів підприємства. Показники використання оборотних засобів підприємства та шляхи їх покращення.