11506

ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОГО МОСТА

Лабораторная работа

Физика

Методика и порядок проведения поверки В условиях учебной лаборатории при испытании мостов проводят их внешний осмотр определяют характер успокоения подвижной системы прибора основную погрешность вариацию показаний порог чувствительности время прохождения указат...

Русский

2013-04-08

25.22 KB

20 чел.

Методика и порядок проведения поверки

В условиях учебной лаборатории при испытании мостов проводят их внешний осмотр, определяют характер успокоения подвижной системы прибора, основную погрешность, вариацию показаний, порог чувствительности, время прохождения указателем всей шкалы, погрешность записи самопишущих приборов, погрешность скорости движения диаграммы, качество записи, погрешность срабатывания контактов регулирующего устройства.

Описание  установки

Поверку автоматических мостов производят при помощи образцового моста или образцового магазина сопротивлений. Образцовые приборы должны обеспечить установку поверяемых значений сопротивлений с погрешностью, не превышающей 1/3 основной погрешности поверяемого прибора, т.е. класс точности образцового прибора должен быть в 3 раза выше класса точности поверяемого. Схема поверки автоматического уравновешенного моста 1 по образцовому магазину сопротивлений 2 приведена на рис.1.

Рис. 1. Схема поверки автоматических уравновешенных мостов: 1 – автоматический уравновешенный мост; 2 – образцовый магазин сопротивлений; Rл – резисторы для подгонки сопротивления линии

Форма 1

Протокол

поверки автоматического моста типа KCM4, НСХ Гр.23 ,N 42.54350.229, класса 0.25 , с пределами измерения от 0 оC до 180 оС.

Поверка производилась по образцовому магазину сопротивлений типа УПИП – 60М , N 07432 , класса 0.05.

Замечания по внешнему осмотру: отсутствуют.

Время установления показаний: 2 секунды.

Характер успокоения подвижной системы: 10 – 1: 50 – 2: 90 – 3:

Порог чувствительности

Участок

шкалы,

%

Сопротивление входного сигнала, Ом

Порог чувствительности

прямой ход

обратный ход

прямой ход

обратный ход

Ri

Ri+Δ

Ri

Ri-Δ

ΔR,Oм

SR,%

ΔR,Oм

SR,%

10

57.7

57.75

57.7

57.65

10.15

0.28

8.85

0.21

50

73.9

73.97

73.9

73.83

1.9

0.46

2.3

0.05

90

90.3

90.35

90.3

90.25

13.48

0.33

14.62

0.35

Форма 2

Результаты поверки показаний

Показания проверяемого прибора оС

,

ОМ егеRгр, Ом

Показания образцового прибора,Ом

Абсолютные погрешности,

Ом

Приведённые погрешности,

%

Вариации показаний

Допускаемая погрешность,

ОМ

R1

R2

Δ1

Δ2

δ1

δ2

V

VПР

60

66.55

67.2

66.47

0.65

0.08

0.24

0.21

0.73

0.017

0.02

70

68.81

69.3

68.75

0.49

0.06

0.04

0.05

0.55

0.013

0.02

80

71.6

71.8

71.2

0.2

0.4

0.33

0.35

0.6

0.0014

0.02

90

73.32

73.4

73.28

0.08

0.04

0.27

0.36

0.12

0.0029

0.02

100

75.58

76.2

75.50

0.62

0.08

0.24

0.38

0.3

0.0073

0.02

Вывод: По данным внешнего осмотра и результатам испытаний можно сказать, что     прибор пригоден к применению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22773. Реакція міжнародної спільноти на визнання УРСР членом-фундатором ООН 62.5 KB
  Відносини ЄССШАУкраїна. В СанФранціско в США 25 квітня 1945 р. У зв'язку з появою УРСР на високому міжнародному форумі на її адресу посипалося чимало гострих критичних зауважень переважно з кіл української діаспори в США та Канаді. Відносини ЄС Україна США.
22774. Українське питання на Ялтинський конференції (1945р.) 46 KB
  Національні інтереси України та механізми їх забезпечення. Позиція України щодо ЄЕП в контексті інтеграційних процесів на пострадянському просторі. Зрештою глави урядів трьох держав СРСР США й Великої Британії схвалили рішення що східний кордон Польщі проходитиме вздовж лінії Керзона з відхиленням від неї в деяких районах від п'яти до восьми кілометрів на користь Польщі Це було досягнення й України попри те що частина земель населених українцями залишалася під польською владою.Стеттініус який зазначив що радянський приклад можуть...
22775. Ініціативи дипломатії УРСР в 00Н 41 KB
  Концепції нейтралітету та позаблоковості в зовнішній політиці України. Відносини України з країнами Африки. Концепція нейтралітету та позаблоковостів в зовнішній політиці України. зазначається про намір України стати нейтральною однак в цьому документі крім положень що фіксують оборонний характер військової доктрини можна зустріти тезу про те що У дотримується свого позаблокового статусу.
22776. Створення та розгортання діяльності Наркомату закордонних справ УРСР 39.5 KB
  Механізм формування та реалізації зовнішньої політики України. Правда дещо несподіваною виявилася кандидатура наркома закордонних справ України. Механізм формування та реалізації зовнішньої політики України. Під керівництвом Президента України практична реалізація зовнішньополітичної діяльності забезпечується Кабінетом Міністрів України і здійснюється Міністерством закордонних справ іншими центральними органами державної виконавчої влади на основі Конституції і законів України.
22777. Українське питання на завершальному етапі Другої світової війни 42 KB
  Засади та основні напрямки зовнішньої політики України. Під кінець війни міжнародний авторитет України зріс збільшувалась увага в світі до життя й долі українського народу. Правда дещо несподіваною виявилася кандидатура наркома закордонних справ України. Засади та основні напрямки зовнішньої політики України З погляду концептуальної визначеності зовнішньополітичного курсу України особливо велике значення мав документ схвалений Верховною Радою України 2 липня 1993 р.
22778. УРСР на міжнародній арені 1944-1949 рр 56 KB
  Національні інтереси України зовнішній аспект. Співробітництво України в Чорноморському регіоні. Про значний міжнародний авторитет України свідчило обрання Д. Національні інтереси України зовнішній аспект.
22779. Зовнішньополітична діяльність закордонних українських громадсько-політичних організацій в повоєнній добі 45 KB
  Концепція стратегічного партнерства в зовнішній політиці України. Розбудова відносин України з країнами Африки. Концепції стратегічного партнерства в зовнішній політиці України Стратегічне партнерство являє собою стан відносин що характеризуються наявністю комплексних стратегічних інтересів в сіх сферах діяльності двох сторін з огляду на певну політичну взаємозалежність та готовність до застосування компромісних механізмів узгодження спільних інтересів. Але у випадку з нашою державою така взаємозалежність є асиметричною і як правило...
22780. Двосторонні договори та угоди УРСР 1944-1949 рр.: зміст, значення, наслідки 51 KB
  Проте дослідники звертали увагу на три справжні причини такого ставлення приховану надію на повернення західноукраїнських земель очікування можливої війни між союзниками СРСР та Великою Британією й США невдоволення поляків характером і діяльністю ПКНВ. Україну як незалежну державу США визнали 26 грудня 1991р. Кравчука до США. В ході візиту було підписано низку документів зокрема політичну декларацію та меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США.
22781. Проблема множинного представництва на завершальному етапі II світової війни 83.5 KB
  Етапи відносин України та Російської Федерації. Передбачалося що на початку роботи конференції делегати Великобританії й США підтримають пропозицію про допуск до первісного членства двох радянських республік України та Білорусії. Етапи відносин України та Російської Федерації. розстрілу Білого дому та зміцнення позицій реформаторів у Кремлі курс щодо України став жорсткішим що виявилось у намаганнях на дострокових виборах 1994 р.