11507

ИЗУЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ

Лабораторная работа

Физика

Методика и порядок проведения поверки В учебной лаборатории при испытании автоматических потенциометров проводят их внешний осмотр определяют характер успокоения подвижной системы прибора основную погрешность вариацию показаний порог чувствительности время про

Русский

2013-04-08

21.1 KB

7 чел.

Методика и порядок проведения поверки

В учебной лаборатории при испытании автоматических потенциометров проводят их внешний осмотр, определяют характер успокоения подвижной системы прибора, основную погрешность, вариацию показаний, порог чувствительности, время прохождения указателем всей шкалы.

Ознакомившись со схемой установки и с представленными на стенде приборами, подготавливают протокол поверки по форме 1.

Описание установки

Поверку автоматических потенциометров (рис.1) производят при помощи образцового или контрольного потенциометра. Средства поверки должны обеспечивать установку поверяемых значений напряжений с погрешностью, не превышающей 1/3 основной погрешности поверяемого прибора. Образцовый потенциометр 2 подключается к клеммам колодки внешнего подключения автоматического потенциометра 1 удлиняющими термоэлектрическими проводами 3

На стенде, предназначенном для поверки потенциометров, представлены автоматические потенциометры различных модификаций, переносной потенциометр типа Р4833. Питание поверяемого потенциометра осуществляется от сети переменного тока 220 В. Включение в сеть поверяемого прибора производится переключателем П1 (рис.2), переключателем П2 к измерительной схеме можно поочерёдно подключать один из представленных на стенде потенциометров.

Рис. 1. Схема поверки автоматических потенциометров:

1 – автоматический потенциометр;

         2 – образцовый потенциометр;

3 – удлиняющие термоэлектродные провода

Форма 1

Протокол

Проверки автоматического потенциометра типа КСП4, НСХА,No4.3.34102 ,класса0,05, с пределами измерения от 0 оС, до1100оС  

Поверка производилась по потенциометру типаР483, No05106,класса0,05.

Замечания по внешнему осмотру: отсутствуют

Время установления показаний: 2 секунды

Характер успокоения подвижной системы:  10-1:   50-2:  90-3:

Порог чувствительности

Участок

шкалы,

%

Показания образцового потенциометра, мВ

Порог чувствительности

прямой ход

обратный ход

прямой ход

обратный ход

Ui

Ui+Δ

Ui

Ui-Δ

ΔU,мВ

SU,%

ΔU,мВ

SU,%

10

3.71

3.8

3.71

3.41

0.09

23.5%

0.3

76.5%

50

21.78

22.0

21.78

21.5

0.22

44%

0.28

56%

90

39.8

40.0

39.8

39.4

0.2

33.5%

0.4

66.5%

Форма 2

Результаты поверки показаний

Показания

поверяемого прибора, оС

Номинальные значения показаний с учётом температуры свободных концов, мВ

Показания образцового потенциометра, мВ

Погрешности поверяемого прибора, мВ

Вариации пока-за-ний, мВ

Допус-каемая погре-шность, мВ

прямой

ход

обратный ход

прямой

ход

обратный ход

200 оС

7.137

7.1

7.18

0.037

0.043

0.006

0.05%

300 оС

11.207

11.1

11.17

0.107

0.037

0.07

0.05%

400 оС

15.395

15.4

15.5

0.005

0.105

0.1

0.05%

500 оС

19.61

19.5

19.7

0.11

0.09

0.02

0.05%

600 оС

23.902

24.1

23.5

0.198

0.202

0.004

0.05%

Вывод: По данным внешнего осмотра и результатам испытаний можно сказать, что     прибор готов к применению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68196. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 891 KB
  Ринкові трансформації національної економіки, невід’ємною складовою яких є земельна реформа, зумовили серйозні зрушення у формах власності на землю і господарювання на ній. Ринкове середовище вимагає удосконалення процесів регулювання земельних відносин, чим підвищується актуальність обраної теми.
68197. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 361.5 KB
  Сьогодні у нашій державі оподаткування нерухомості не відіграє значної фіскальної та соціальної ролі в порівнянні із зарубіжними країнами. Для зміцнення матеріальнофінансової бази місцевого самоврядування та нівелювання значної дохідної і майнової нерівності населення особливої...
68198. ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 2.24 MB
  Системне дослідження соціально-економічних процесів що відбуваються на рівні регіону передбачає виявлення галузевої структури учасників господарської діяльності визначення всіх структуроутворюючих підсистем та елементів їх аналіз і оцінка взаємного впливу.
68199. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ НАСІННЯ ВИНОГРАДУ В ЯКОСТІ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ 389 KB
  Олія насіння винограду є діючою речовиною рослинного походження що має бути перспективною у складі препаратів для місцевого лікування ран у 2й та 3й фазах ранового процесу. Вищезазначене обумовлює актуальність вивчення фармакологічних властивостей олії насіння винограду з метою обґрунтування її практичного...
68200. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 305 KB
  Інтеграція України до європейського економічного й інформаційного простору, поява нових сфер економічної діяльності тісно інтегрованих із інформаційними технологіями, що постійно оновлюються, зумовлюють необхідність у підвищенні якості економічної освіти та супроводжуються зростанням...
68201. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 523.5 KB
  Реалізація соціального замовлення суспільства на формування у майбутніх інженерівпедагогів умінь аналізувати прогнозувати та обирати раціональні шляхи й засоби навчання вимагає таких методологічних підходів які б забезпечували оновлення концепцій професійної педагогічної підготовки...
68202. ЗАДАЧІ З РУХОМИМИ МЕЖАМИ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ КВАЗІЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 1.29 MB
  Багато математичних моделей природознавства містять задачі з нелокальними нерозділеними або інтегральними крайовими умовами. Крайові задачі з нелокальними умовами для систем гіперболічних рівнянь досліджували...
68203. ЗАСТАВА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ 283 KB
  У загальній структурі кредитних вкладень банків тільки 29 займає стандартна заборгованість при якій обслуговування боргу позичальником відповідає умовам кредитної угоди вказує на доцільність вивчення причин чому не спрацював механізм застави і банки не змогли відшкодувати належним чином...
68204. ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДАНЬ І. ФЕДОРОВА ТА П. МСТИСЛАВЦЯ: ФІЛІГРАНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 152.5 KB
  З цією метою здійснено історикокнигознавче дослідження водяних знаків їхніх спільних та окремих видань насамперед великоформатних для введення у науковий обіг відомостей історії друкування видань почерговості публікації їх частин історії закупівлі паперу виявлення невідомих раніше варіантів...