11507

ИЗУЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ

Лабораторная работа

Физика

Методика и порядок проведения поверки В учебной лаборатории при испытании автоматических потенциометров проводят их внешний осмотр определяют характер успокоения подвижной системы прибора основную погрешность вариацию показаний порог чувствительности время про

Русский

2013-04-08

21.1 KB

8 чел.

Методика и порядок проведения поверки

В учебной лаборатории при испытании автоматических потенциометров проводят их внешний осмотр, определяют характер успокоения подвижной системы прибора, основную погрешность, вариацию показаний, порог чувствительности, время прохождения указателем всей шкалы.

Ознакомившись со схемой установки и с представленными на стенде приборами, подготавливают протокол поверки по форме 1.

Описание установки

Поверку автоматических потенциометров (рис.1) производят при помощи образцового или контрольного потенциометра. Средства поверки должны обеспечивать установку поверяемых значений напряжений с погрешностью, не превышающей 1/3 основной погрешности поверяемого прибора. Образцовый потенциометр 2 подключается к клеммам колодки внешнего подключения автоматического потенциометра 1 удлиняющими термоэлектрическими проводами 3

На стенде, предназначенном для поверки потенциометров, представлены автоматические потенциометры различных модификаций, переносной потенциометр типа Р4833. Питание поверяемого потенциометра осуществляется от сети переменного тока 220 В. Включение в сеть поверяемого прибора производится переключателем П1 (рис.2), переключателем П2 к измерительной схеме можно поочерёдно подключать один из представленных на стенде потенциометров.

Рис. 1. Схема поверки автоматических потенциометров:

1 – автоматический потенциометр;

         2 – образцовый потенциометр;

3 – удлиняющие термоэлектродные провода

Форма 1

Протокол

Проверки автоматического потенциометра типа КСП4, НСХА,No4.3.34102 ,класса0,05, с пределами измерения от 0 оС, до1100оС  

Поверка производилась по потенциометру типаР483, No05106,класса0,05.

Замечания по внешнему осмотру: отсутствуют

Время установления показаний: 2 секунды

Характер успокоения подвижной системы:  10-1:   50-2:  90-3:

Порог чувствительности

Участок

шкалы,

%

Показания образцового потенциометра, мВ

Порог чувствительности

прямой ход

обратный ход

прямой ход

обратный ход

Ui

Ui+Δ

Ui

Ui-Δ

ΔU,мВ

SU,%

ΔU,мВ

SU,%

10

3.71

3.8

3.71

3.41

0.09

23.5%

0.3

76.5%

50

21.78

22.0

21.78

21.5

0.22

44%

0.28

56%

90

39.8

40.0

39.8

39.4

0.2

33.5%

0.4

66.5%

Форма 2

Результаты поверки показаний

Показания

поверяемого прибора, оС

Номинальные значения показаний с учётом температуры свободных концов, мВ

Показания образцового потенциометра, мВ

Погрешности поверяемого прибора, мВ

Вариации пока-за-ний, мВ

Допус-каемая погре-шность, мВ

прямой

ход

обратный ход

прямой

ход

обратный ход

200 оС

7.137

7.1

7.18

0.037

0.043

0.006

0.05%

300 оС

11.207

11.1

11.17

0.107

0.037

0.07

0.05%

400 оС

15.395

15.4

15.5

0.005

0.105

0.1

0.05%

500 оС

19.61

19.5

19.7

0.11

0.09

0.02

0.05%

600 оС

23.902

24.1

23.5

0.198

0.202

0.004

0.05%

Вывод: По данным внешнего осмотра и результатам испытаний можно сказать, что     прибор готов к применению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80297. Правове становище та види суб’єктів господарювання 267.5 KB
  Поняття підприємства в цивільному праві та господарському праві. товариства державні комунальні та інші підприємства створені відповідно до ГК а також ін. Підприємства окрім тих що не мають за мету отримання прибутку. Підприємства всіх видів.
80298. Правове регулювання майнових відносин у сфері господарювання (підприємництва) 230.5 KB
  Похідні від права власності правові титули майна: право довірчої власності право господарського відання право оперативного управління право користування. Проблемні питання правового режиму майна господарського товариства. Особливості правового режиму окремих видів майна військового майна основних фондів майна творчих спілок видавництв підприємств книгорозповсюдження редакцій ЗМІ Національної академії наук України земельних ділянок державної та комунальної власності. Правове регулювання економіки базується сьогодні на Конституції...
80299. Проблеми правового регулювання банкрутства 251.5 KB
  Захист прав боржника і кредиторів через судові процедури. Проблеми застосування Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Особливості банкрутства державних підприємств...
80300. Актуальні питання відшкодування шкоди 239 KB
  Актуальні питання відшкодування шкоди Поняття шкоди її види та способи відшкодування. Відшкодування моральної шкоди у договірних зобовязаннях. Відшкодування шкоди завданої малолітніми і неповнолітніми. Особливості відшкодування шкоди за участю органів прокуратури.
80301. Позовна давність. Наслідки спливу позовної давності 108 KB
  У цивільному праві цей інститут має на меті стабілізацію цивільного обороту, зміцнення фінансової та господарської дисципліни, ліквідацію невизначеності у відносинах економічних субєктів, стимуляцію їх до здійснення належних їм прав та виконання обовязків, оскільки відсутність розумних часових обмежень для примусового захисту цивільних
80302. Зобов’язання у сфері господарювання 116 KB
  Особливості господарського договору. Порядок укладення виконання та припинення господарського договору. Відмова від договору та розірвання договору. Роль договору не обмежується тим що він впливає на динаміку цивільних чи господарських правовідносин встановлює змінює припиняє відносини а й визначає зміст конкретних прав і обовязків сторін.
80303. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності 127.5 KB
  Цивільноправовий захист права інтелектуальної власності. Загальні положення про цивільноправовий захист права інтелектуальної власності. Правопорушення у сфері інтелектуальної власності їх особливості. Проблемні питання цивільноправового захисту авторських прав.