11507

ИЗУЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ

Лабораторная работа

Физика

Методика и порядок проведения поверки В учебной лаборатории при испытании автоматических потенциометров проводят их внешний осмотр определяют характер успокоения подвижной системы прибора основную погрешность вариацию показаний порог чувствительности время про

Русский

2013-04-08

21.1 KB

6 чел.

Методика и порядок проведения поверки

В учебной лаборатории при испытании автоматических потенциометров проводят их внешний осмотр, определяют характер успокоения подвижной системы прибора, основную погрешность, вариацию показаний, порог чувствительности, время прохождения указателем всей шкалы.

Ознакомившись со схемой установки и с представленными на стенде приборами, подготавливают протокол поверки по форме 1.

Описание установки

Поверку автоматических потенциометров (рис.1) производят при помощи образцового или контрольного потенциометра. Средства поверки должны обеспечивать установку поверяемых значений напряжений с погрешностью, не превышающей 1/3 основной погрешности поверяемого прибора. Образцовый потенциометр 2 подключается к клеммам колодки внешнего подключения автоматического потенциометра 1 удлиняющими термоэлектрическими проводами 3

На стенде, предназначенном для поверки потенциометров, представлены автоматические потенциометры различных модификаций, переносной потенциометр типа Р4833. Питание поверяемого потенциометра осуществляется от сети переменного тока 220 В. Включение в сеть поверяемого прибора производится переключателем П1 (рис.2), переключателем П2 к измерительной схеме можно поочерёдно подключать один из представленных на стенде потенциометров.

Рис. 1. Схема поверки автоматических потенциометров:

1 – автоматический потенциометр;

         2 – образцовый потенциометр;

3 – удлиняющие термоэлектродные провода

Форма 1

Протокол

Проверки автоматического потенциометра типа КСП4, НСХА,No4.3.34102 ,класса0,05, с пределами измерения от 0 оС, до1100оС  

Поверка производилась по потенциометру типаР483, No05106,класса0,05.

Замечания по внешнему осмотру: отсутствуют

Время установления показаний: 2 секунды

Характер успокоения подвижной системы:  10-1:   50-2:  90-3:

Порог чувствительности

Участок

шкалы,

%

Показания образцового потенциометра, мВ

Порог чувствительности

прямой ход

обратный ход

прямой ход

обратный ход

Ui

Ui+Δ

Ui

Ui-Δ

ΔU,мВ

SU,%

ΔU,мВ

SU,%

10

3.71

3.8

3.71

3.41

0.09

23.5%

0.3

76.5%

50

21.78

22.0

21.78

21.5

0.22

44%

0.28

56%

90

39.8

40.0

39.8

39.4

0.2

33.5%

0.4

66.5%

Форма 2

Результаты поверки показаний

Показания

поверяемого прибора, оС

Номинальные значения показаний с учётом температуры свободных концов, мВ

Показания образцового потенциометра, мВ

Погрешности поверяемого прибора, мВ

Вариации пока-за-ний, мВ

Допус-каемая погре-шность, мВ

прямой

ход

обратный ход

прямой

ход

обратный ход

200 оС

7.137

7.1

7.18

0.037

0.043

0.006

0.05%

300 оС

11.207

11.1

11.17

0.107

0.037

0.07

0.05%

400 оС

15.395

15.4

15.5

0.005

0.105

0.1

0.05%

500 оС

19.61

19.5

19.7

0.11

0.09

0.02

0.05%

600 оС

23.902

24.1

23.5

0.198

0.202

0.004

0.05%

Вывод: По данным внешнего осмотра и результатам испытаний можно сказать, что     прибор готов к применению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44333. Разработка налогового бюджета на предприятии 676.5 KB
  Налоговый бюджет организации представляет собой оптимизированный результирующий свод налоговых доходов (экономии на налогах) и налоговых расходов организации (затрат, связанных с организацией налогового менеджмента, налоговым планированием, оптимизацией и самоконтролем), нацеленный на получение налоговой прибыли и эффективное ее использование. В налоговом бюджете организации фиксируются результаты налоговой оптимизации
44334. Впровадження заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 1.2 MB
  Забруднення атмосферного повітря є однією із самих серйозних екологічних проблем багатьох промислових міст. Вплив забруднення повітря на здоров'я людини виявляється через скорочення середньої тривалості життя, збільшення кількості передчасних смертей, ріст захворюваності і негативний вплив на розвиток дітей
44335. НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДП ВОЮТИЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД 570 KB
  На основі опрацювання даних про діяльність ДП Воютицький спиртовий завод проведений аналіз виробничогосподарської організаційної та фінансової характеристики ДП Воютицький спиртовий завод В роботі рекомендації щодо вдосконалення товарного асортименту розроблення торгової марки та обґрунтування стратегічного розвитку підприємства. Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства.В сучасних умовах жодне успішне підприємство не може існувати без раціонального проведення маркетингової товарної політики комплексу...
44336. Аналіз впливу діяльності мартенівського цеху ЗАТ “Донецьксталь - МЗ” на стан навколишнього природного середовища 1.44 MB
  Приналежність Донецького регіону до західної частини континентальної степової області робить його клімат помірковано континентальним. Зима в регіоні порівняно холодна і малосніжна, літо звичайне жарке і посушливе.
44337. Розробка технологічного процесу виготовлення літнього польового камуфльованого костюму в умовах ВП “Весна” УТОГ 2.02 MB
  Мода визначається соціальними й економічними умовами життя. Прагнення людини до нового і оригінального спонукає її купувати нові модні вироби, що помітно відрізняється від старих, тобто психологічні причини роблять періодичні зміни моди у формі одягу, тому що настає психологічне стомлення споживачів від одноманітності панівної моди і виникає бажання обновити устояні форми
44338. Исследование основного комплекса вопросов, касающихся теоретико-правового осмысления основных характеристик политического режима Российской Федерации 490 KB
  Под политическим режимом понимается совокупность элементов идеологического институционального и социологического порядка способствующих формированию политической власти данной страны на определенный период. Политический режим – характеристика не только государства но и всей политической системы: отношения между людьми по поводу государственной власти и отношения людей с государственной властью образующие содержание политического режима разворачиваются именно в сфере политической системы....
44339. Проектирование участка по техническому обслуживанию и текущему ремонту газобаллонной топливной аппаратуры 562.5 KB
  У сжиженного газа низкая температура кипения он полностью превращается в газообразное состояние внутри цилиндра и не сжижает масло мало образуется нагара; И так как в газ не добавляют различные присадки он не загрязняет масло нагаром и осадками очень мало содержит серы в десять раз меньше чем в бензине и почти не разрушает металл выхлопными газами. Выхлопной газ почти не имеет запаха очень мало содержит вредного газа СО в 20 раз меньше чем в бензине не дымит и мало загрязняет атмосферу. В газовом...
44340. Анализ ассортимента и оценка потребительских свойств бытовых стиральных машин 1.89 MB
  Целью данной дипломной работы является анализ ассортимента и оценка потребительских свойств бытовых стиральных машин, реализуемых в розничном торговом предприятии, и формулировка рекомендаций потенциальным покупателям по выбору бытовых стиральных машин, и по формированию ассортимента бытовых стиральных машин розничному торговому предприятию для увеличения его чистой прибыли
44341. Изучение особенностей формирования и описания личных фондов 197 KB
  Описание же и все другие виды информации о составе и содержании документальных материалов могут опираться лишь на столь же качественную экспертизу фондирование и систематизацию документов фонда. Государственное краевое учреждение Государственный архив Пермского края является крупнейшим хранилищем документов Пермского края в котором наряду с архивными фондами учреждений организаций и предприятий хранится большое количество фондов личного происхождения. Это фонды и коллекции документов деятелей науки здравоохранения образования...