11507

ИЗУЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ

Лабораторная работа

Физика

Методика и порядок проведения поверки В учебной лаборатории при испытании автоматических потенциометров проводят их внешний осмотр определяют характер успокоения подвижной системы прибора основную погрешность вариацию показаний порог чувствительности время про

Русский

2013-04-08

21.1 KB

7 чел.

Методика и порядок проведения поверки

В учебной лаборатории при испытании автоматических потенциометров проводят их внешний осмотр, определяют характер успокоения подвижной системы прибора, основную погрешность, вариацию показаний, порог чувствительности, время прохождения указателем всей шкалы.

Ознакомившись со схемой установки и с представленными на стенде приборами, подготавливают протокол поверки по форме 1.

Описание установки

Поверку автоматических потенциометров (рис.1) производят при помощи образцового или контрольного потенциометра. Средства поверки должны обеспечивать установку поверяемых значений напряжений с погрешностью, не превышающей 1/3 основной погрешности поверяемого прибора. Образцовый потенциометр 2 подключается к клеммам колодки внешнего подключения автоматического потенциометра 1 удлиняющими термоэлектрическими проводами 3

На стенде, предназначенном для поверки потенциометров, представлены автоматические потенциометры различных модификаций, переносной потенциометр типа Р4833. Питание поверяемого потенциометра осуществляется от сети переменного тока 220 В. Включение в сеть поверяемого прибора производится переключателем П1 (рис.2), переключателем П2 к измерительной схеме можно поочерёдно подключать один из представленных на стенде потенциометров.

Рис. 1. Схема поверки автоматических потенциометров:

1 – автоматический потенциометр;

         2 – образцовый потенциометр;

3 – удлиняющие термоэлектродные провода

Форма 1

Протокол

Проверки автоматического потенциометра типа КСП4, НСХА,No4.3.34102 ,класса0,05, с пределами измерения от 0 оС, до1100оС  

Поверка производилась по потенциометру типаР483, No05106,класса0,05.

Замечания по внешнему осмотру: отсутствуют

Время установления показаний: 2 секунды

Характер успокоения подвижной системы:  10-1:   50-2:  90-3:

Порог чувствительности

Участок

шкалы,

%

Показания образцового потенциометра, мВ

Порог чувствительности

прямой ход

обратный ход

прямой ход

обратный ход

Ui

Ui+Δ

Ui

Ui-Δ

ΔU,мВ

SU,%

ΔU,мВ

SU,%

10

3.71

3.8

3.71

3.41

0.09

23.5%

0.3

76.5%

50

21.78

22.0

21.78

21.5

0.22

44%

0.28

56%

90

39.8

40.0

39.8

39.4

0.2

33.5%

0.4

66.5%

Форма 2

Результаты поверки показаний

Показания

поверяемого прибора, оС

Номинальные значения показаний с учётом температуры свободных концов, мВ

Показания образцового потенциометра, мВ

Погрешности поверяемого прибора, мВ

Вариации пока-за-ний, мВ

Допус-каемая погре-шность, мВ

прямой

ход

обратный ход

прямой

ход

обратный ход

200 оС

7.137

7.1

7.18

0.037

0.043

0.006

0.05%

300 оС

11.207

11.1

11.17

0.107

0.037

0.07

0.05%

400 оС

15.395

15.4

15.5

0.005

0.105

0.1

0.05%

500 оС

19.61

19.5

19.7

0.11

0.09

0.02

0.05%

600 оС

23.902

24.1

23.5

0.198

0.202

0.004

0.05%

Вывод: По данным внешнего осмотра и результатам испытаний можно сказать, что     прибор готов к применению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5671. В поисках мелодии. Конспект урока 20.31 KB
  В поисках мелодии Цель. Развитие творческих способностей детей посредством элементарного музицирования с использованием ИКТ. Задачи. Воспитывать интерес и любовь к музыке и музицированию. Развивать эмоциональность детей как важнейшую основу их внутр...
5672. Правознавство. Галузі права. Конспект лекцій 1.38 MB
  Посібник містить конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форми навчання, короткий словник юридичних термінів. Видання також містить питання до екзамену та список рекомендованої літератури. ЗМІСТ ЛЕКЦІЯ 1. Основи державного (кон...
5674. Логістична підтримка інноваційної діяльності 472.79 KB
  Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки - найхарактерніша прикмета сучасного етапу в розвинутих країнах. Реалізація економічних цілей пов'язана з інноваційним типом розвитку, в основі якого закладений безперервний і цілеспрямований процес пошуку
5675. Теорія алгоритмів і основи представлення знань 339 KB
  Вступ. Інтуїтивне поняття алгоритму. Поняття алгоритму інтуїтивно зрозуміло і часто використовується в математиці. Додавання і множення чисел стовпчиком, що відомо ще зі школи, формула обчислення коренів квадратного рівняння,...
5676. Економіка підприємств. Курс лекцій 1.59 MB
  Підприємство як суб'єкт господарювання Введення, предмет та завдання дисципліни. Галузева структура народного господарства України. Загальна характеристика підприємств. Структура управління підприємством. Зовнішнє середовищ...
5677. Економічна теорія (Економіка). Конспект лекцій 1.06 MB
  Загальні основи економічної теорії Тема 1.1 Економічна теорія: предмет і методи пізнання 1. Поняття економіки як системи економічних знань. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб. Предмет курсу економічної теорії. Мета і функції економі...
5678. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки 1.3 MB
  Предмет і метод історії економіки та економічної думки Поява історії економіки та економічної думки як самостійної учбової дисципліни в учбових планах і програмах провідних вузів України та країн Західної Європи було обумовлено необхідністю...
5679. Психологія. Конспект лекцій. Предмет і методи психології 273.5 KB
  Передмова Курс Психологія являє собою складову частину загальногуманітарної підготовки студентів. Психологія - одна з найцікавіших у світі наук. Саме психологія дає змогу відшукати відповіді на життєво важливі питання: як і чому люди думають,...