11533

Изучение структуры мультиплексоров и методов синтеза на их основе логических схем

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Отчет о лабораторной работе по курсу Схемотехника СИНТЕЗ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ НА МУЛЬТИПЛЕКСОРАХ Цель работы: изучение структуры мультиплексоров и методов синтеза на их основе логических схем. Задание: 1. Определить число DIG по формуле DIG = 7NV2 200 NV 30 где NV но

Русский

2013-04-08

81 KB

16 чел.

Отчет

о лабораторной работе по курсу

«Схемотехника»

СИНТЕЗ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ НА МУЛЬТИПЛЕКСОРАХ

Цель работы: изучение структуры мультиплексоров и методов синтеза на их основе логических схем.

Задание:

1. Определить число DIG по формуле DIG = 7NV2 + 200 NV + 30,

где NV - номер варианта индивидуального задания.

2. Перевести число DIG из десятичной в двоичную систему счисления.

3. Полученное число дополнить до 16 бит, заполняя старшие разряды числа нулями.

4. Составить таблицу истинности четырех переменных. Значение функции на шестнадцатом наборе аргументов определяется 1-м разрядом числа DIG. Нумерация разрядов числа DIG увеличивается в сторону старших разрядов.

5. Реализовать логическую функцию, представленную заданной таблицей истинности с использованием мультиплексора на 8 каналов К155КП7.

Реализуемая таблица истинности четырех переменных:

 

X4

X3

X2

X1

F

Информационные входы

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

D0 = 0

D1 = 0

D2 = 0

D3 = 1

D4 =

D5 =

D6 = 1

D7 =

Минимизация выходной функции F:

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

Выражения для функции, полученные в результате минимизации:

Минимизация по "1"

r

Минимизация по "0"

r

F

12

16

Функциональная схема мультиплексора, реализующая заданную функцию:


Проверка функционирования на моделирующей системе MicroCap:

Реализация заданной переключательной функции после минимизации на логических элементах лабораторного стенда УМ11М:


X4

X3

X2

X1

F

1

1

0

0

0

F

4

1

2

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

MUX


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69768. Завантаження Windows XP 40 KB
  Завантаження Windows XP починають стандартним способом — із передавання керування коду завантажувального сектора активного розділу диска. Головне його завдання — визначити місцезнаходження файла ntldr у кореневому каталозі цього розділу, завантажити його...
69769. Продуктивність багатопроцесорних систем 29 KB
  Під масштабуванням навантаження (workload scalability) у SMP-системах розуміють вплив додавання нових процесорів на продуктивність системи. У реальних умовах воно залежить від багатьох факторів.
69770. Планування у багатопроцесорних системах 34.5 KB
  Головною особливістю планування у багатопроцесорних системах є його двовимірність. У цьому розділі розглянемо деякі підходи до організації планування які враховують ці фактори а у наступному важливе поняття спорідненості процесора що впливає на організацію планування у багатопроцесорних системах.
69771. Особливості архітектури: Windows XP 97 KB
  Менеджер об’єктів відповідає за розподіл ресурсів у системі підтримуючи їхнє універсальне подання через об’єкти. Концепція об’єктів забезпечує важливі переваги. Імена об’єктів організовані в єдиний простір імен де їх легко знаходити. Доступ до всіх об’єктів здійснюється однаково.
69772. Перемикання контексту й обробка переривань 28 KB
  Найважливішим завданням операційної системи під час керування процесами і потоками є організація перемикання контексту передачі керування від одного потоку до іншого зі збереженням стану процесора. Звичайно потрібно виконати такі операції: зберегти стан процесора потоку в деякій ділянці...
69773. Керування процесами в UNIX і Linux 50.5 KB
  Образ процесу В UNIXсистемах образ процесу містить такі компоненти: керуючий блок процесу; код програми яку виконує процес; стек процесу де зберігаються тимчасові дані параметри процедур повернені значення локальні змінні тощо; глобальні дані спільні для всього процесу.
69774. Види планування процесів і потоків 48.5 KB
  Види планування процесів і потоків. Довготермінове планування Засоби довготермінового планування визначають яку з програм треба завантажити у пам’ять для виконання. Таке планування називають також статичним оскільки воно не залежить від поточного стану системи.
69775. Реалізація планування в Linux 55 KB
  Ядро Linux при плануванні не розрізняє процеси і потоки тому для визначеності ми надалі говоритимемо про планування процесів. Планування процесів реального часу в ядрі Стосовно процесів реального часу достатньо сказати що: вони завжди матимуть під час планування пріоритет...
69776. Розробка системи розпізнавання двох об’єктів розпізнавання образів 402 KB
  Мета роботи: Вивчити основні принципи роботи алгоритму розпізнавання образів Hamming classification. Пояснення Хемінгової мережі та її класифікація: задаємо фігури у вигляді координат ,задаємо їх колір(розмір) та запускаємо програму.