11534

Изучение функциональных возможностей статических регистров с различными цепями ввода и вывода информации

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Отчет о лабораторной работе по курсу Схемотехника СТАТИЧЕСКИЕ РЕГИСТРЫ Цель работы: изучение функциональных возможностей статических регистров с различными цепями ввода и вывода информации и схем формирования осведомительных сигналов. Задание: синтезир

Русский

2013-04-08

117 KB

21 чел.

Отчет

о лабораторной работе по курсу

«Схемотехника»

СТАТИЧЕСКИЕ РЕГИСТРЫ

Цель работы: изучение функциональных возможностей статических регистров с различными цепями ввода и вывода информации и схем формирования осведомительных сигналов.

Задание: синтезировать и построить 4-разрядный статический регистр со следующими характеристиками:

  1.  Тип триггера: D.
  2.  Код ввода: монофазный прямой.
  3.  Код вывода: монофазный обратный.
  4.  Обнуление: есть.
  5.  Условие формирования осведомительных сигналов: .
  6.  Выполняемая логическая операция: функция Шеффера: .

Функционирование разряда статического регистра:

 

   

Комментарий

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0      0

0      1

1      0

1      1

0

1

0

1

0

1

0

1

Регистр выполняет

операцию хранения

Нет управляющих

сигналов

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0      0

0      1

1      0

1      1

0

0

0

0

0

0

0

0

Сброс

, 

при любом значении 

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0      0

0      1

1      0

1      1

1

1

0

0

1

1

0

0

Ввод обратного

кода числа

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0      0

0      1

1      0

1      1

1

1

1

0

1

1

1

0

Выполняется

функция Шеффера:

Минимизация входной функции Di:

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

Выражения для функции Di, полученные в результате минимизации:

r

D

Минимизация по "1":

18

Минимизация по "0":

18

Условие выработки осведомительного сигнала:

Код

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Минимизация выходной функции FA:

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

Выражения для функции, полученные в результате минимизации:

Минимизация по "1"

r

Минимизация по "0"

r

FA

8

8

Проверка функционирования на моделирующей системе MicroCap: 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65688. КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА КРАТНОСТІ В СИСТЕМІ МОВИ ТА ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 164 KB
  На жаль українське мовознавство тривалий час стояло осторонь опрацювання цієї проблеми тому багато питань вже розвязаних для багатьох інших словянських мов в україністиці ще перебувають у стадії дослідження. При цьому кратність тлумачать як аспектуальне значення що характеризує дієслова...
65689. ОПТИМІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН ТА ПУХЛИНОПОДІБНИХ УТВОРЕНЬ ЯЄЧНИКІВ 266 KB
  Для досягнення мети поставлені такі задачі: Дати клінічну характеристику пацієнток із доброякісними новоутвореннями яєчників та оцінити діагностичну чутливість та специфічність ультразвукових методів трансабдомінальна трансвагінальна сонографія та допплерометрія...
65690. МОРФОГЕНЕТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ ТА ПЛАЦЕНТИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ 4.49 MB
  Доведено що ембріон людини найбільш чутливий до будь-яких ушкоджувальних чинників у перші дні і тижні його внутрішньоутробного розвитку коли відбувається формування ранньої плаценти структурної основи взаємодії між матірю та ембріоном Петренко В.
65691. ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН УКРАЇНИ 1.86 MB
  Бентонітові глини мінеральна сировина багатоцільового призначення яка характеризується сукупністю корисних фізико-механічних і хімічних властивостей таких як пластичність здатність до набрякання висока сорбційна активність. Всі обєкти мінерально-сировинної бази МСБ бентонітових глин України характеризуються різним ступенем вивченості.
65692. ВІК, ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ДЕТРИТОВОГО МОНАЦИТУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 731 KB
  Однак до сьогоднішнього часу плутонічні породи такого віку на УЩ не знайдені а волинські трапи вулканіти ДніпровоДонецької западини ДДЗ і Донецького басейну дайки відповідного віку УЩ не могли дати такої кількості теригенного монациту оскільки представлені породами переважно основного складу в яких монацит практично відсутній.
65693. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ НА ОСНОВІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПІЛЬНОТИ ДОНБАСУ 178 KB
  Ринкові пріоритети сучасного суспільства визначають орієнтири соціальних якостей особистості які раніше не висувалися до неї покладання на власні сили ініціативу розширення індивідуальної свободи та відповідальності значущість особистісного успіху що зумовлює змістовну зміну збагачення процесів соціалізації особистості.
65694. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ 287.5 KB
  У роботах попередніх років переважали рекомендації щодо обмеження працездатності хворих і встановлення інвалідності при перших проявах захворювання. У роботах останніх років звучать рекомендації щодо підтримки максимальної психо-емоційної...
65695. РОБОТА І РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ КІЛЬЦЕВОГО ПЕРЕРІЗУ ЗІ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ПРИ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 1.99 MB
  Так практично не досліджена робота елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону. Відомо що переважна більшість конструкцій піддається дії повторних навантажень це також стосується і елементів кільцевого перерізу. З огляду на наведе дослідження особливостей роботи...
65696. Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення 329 KB
  Велика кількість існуючих моделей та методологічних підходів до визначення СПП дає можливість керівникам здійснити вибір засобів прийняття рішення щодо подальшого розвитку підприємства проте жоден з існуючих підходів не є достатньо ефективним як за критерієм повноти аналізованої інформації...