11534

Изучение функциональных возможностей статических регистров с различными цепями ввода и вывода информации

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Отчет о лабораторной работе по курсу Схемотехника СТАТИЧЕСКИЕ РЕГИСТРЫ Цель работы: изучение функциональных возможностей статических регистров с различными цепями ввода и вывода информации и схем формирования осведомительных сигналов. Задание: синтезир

Русский

2013-04-08

117 KB

21 чел.

Отчет

о лабораторной работе по курсу

«Схемотехника»

СТАТИЧЕСКИЕ РЕГИСТРЫ

Цель работы: изучение функциональных возможностей статических регистров с различными цепями ввода и вывода информации и схем формирования осведомительных сигналов.

Задание: синтезировать и построить 4-разрядный статический регистр со следующими характеристиками:

  1.  Тип триггера: D.
  2.  Код ввода: монофазный прямой.
  3.  Код вывода: монофазный обратный.
  4.  Обнуление: есть.
  5.  Условие формирования осведомительных сигналов: .
  6.  Выполняемая логическая операция: функция Шеффера: .

Функционирование разряда статического регистра:

 

   

Комментарий

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0      0

0      1

1      0

1      1

0

1

0

1

0

1

0

1

Регистр выполняет

операцию хранения

Нет управляющих

сигналов

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0      0

0      1

1      0

1      1

0

0

0

0

0

0

0

0

Сброс

, 

при любом значении 

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0      0

0      1

1      0

1      1

1

1

0

0

1

1

0

0

Ввод обратного

кода числа

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0      0

0      1

1      0

1      1

1

1

1

0

1

1

1

0

Выполняется

функция Шеффера:

Минимизация входной функции Di:

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

Выражения для функции Di, полученные в результате минимизации:

r

D

Минимизация по "1":

18

Минимизация по "0":

18

Условие выработки осведомительного сигнала:

Код

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Минимизация выходной функции FA:

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

Выражения для функции, полученные в результате минимизации:

Минимизация по "1"

r

Минимизация по "0"

r

FA

8

8

Проверка функционирования на моделирующей системе MicroCap: 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67815. ПРОМИСЛОВІ РОБОТИ (ПР) 544 KB
  По типу систем керування сучасні перспективні промислові роботи поділяються на три: види так звані покоління: програмні адаптивні і інтелектуальні з елементами штучного інтелекту. Усі вони мають властивість швидкого перепрограмування на різні операції причому в першому...
67816. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК 134.5 KB
  Висвітлити найбільш складні питання навчального матеріалу, актуальні питання теорії та практики, сучасні досягнення науки та техніки, сприяти розвитку творчого мислення студентів і формування у них сучасного світогляду, а також бути основою для організації та проведення...
67817. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ 215.5 KB
  Об’єктивне право природокористування – сукупність екологічних норм, які визначають підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування, встановлюють комплекс прав та обов’язків природокористувачів, формують юридичні засоби захисту прав та інтересів суб’єктів природокористування.
67818. КІНЕМАТИКА ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 154.5 KB
  Кожне тіло щовільно рухається в просторі має ортогональну систему координат і 6 степенів вільності свободи можливість руху вздовж кожної з осей і обертання навколо них. Проте як видно з рисунку вся сукупність переміщень кінематичних ланок руки людини зводиться до транспортних переносних рухів...
67819. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИМ МАЙНОМ 135 KB
  Забезпечення медичним майном і медичною технікою організується і здійснюється з метою безперервного і повного задоволення потреб частин, підрозділів в них для надання медичної допомоги пораненим та хворим і їх лікування, проведення санітарно-гігієнічних...
67820. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР 82.5 KB
  Приблизна вартість промислових запасів основних видів корисних копалин дорівнює більше 15 трлн. Всі мінеральносировинні ресурси України сконцентровані в: родовищах корисних копалин нагромадженнях мінеральних речовин в надрах на поверхні землі в джерелах вод та газів на дні водоймищ які за кількістю якістю...
67821. ПРИВОДИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 142 KB
  Крім того тип приводу визначає і можливості системи керування або ступінь інтелектуальності робота. Для виконання загальної конкретної технологічної операції необхідне групове керування виконавчими двигунами приводу тобото з погляду керування привід робота розглядається як система.
67822. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОД 91 KB
  В Україні розроблено законодавство, яке регулює правову охорону та режим використання водних об’єктів України та покликане сприяти формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпечення екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню...
67823. УНІФІКОВАНІ ВУЗЛИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 1.18 MB
  В двох перших модулях можна виділити такі функціонально-конструктивні елементи: приводи; механізми перетворення і передачі руху; направляючі опори для лінійних і поворотних перміщень виконавчих органів; демпферуючі гальмівні пристрої; інформаційні давачі...