11540

Разработка оконных приложений, использующих автономные модули

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №8 Разработка оконных приложений использующих автономные модули Условие Задача 3.4. Составьте подпрограмму исходными данными которой являются числовые массивы C и или D из n элементов. Основной её результат также массив получающий некотор

Русский

2013-04-08

91.98 KB

1 чел.

Лабораторная работа №8

«Разработка оконных приложений, использующих автономные модули»

Условие

Задача 3.4.

Составьте подпрограмму, исходными данными которой являются числовые массивы C и (или) D из n элементов. Основной её результат – также массив, получающий некоторое множество элементов. Их количество (оно может быть равно нулю) – ещё один результат. Требуемые результаты подпрограммы и прочие данные указаны в вариантах.

Множество элементов массива C, следующих за первым нулевым элементом массива C (пустое множество, если в C нулей нет); число нулей в массиве C.

Состав данных для программы

Имя

Смысл

Тип

Структура

Исходные данные

n

Число столбцов матрицы

Целый

Простая переменная

С

Заданный массив

Вещественный

Одномерный массив

Выходные данные

D

Множество элементов массива C, следующих за первым нулевым элементом массива C

Вещественный

Одномерный массив

Промежуточные данные

j

Счетчик столбцов

Целый

Простая переменная

Состав данных для подпрограммы nul

Имя

Смысл

Тип

Структура

Входные параметры

n

Число столбцов матрицы

Целый

Простая переменная

С

Заданный массив

Вещественный

Одномерный массив

Выходные параметры

k

Число нулей в массиве C

Целый

Простая переменная

Промежуточные данные

j

Счетчик столбцов

Целый

Простая переменная

Состав данных для подпрограммы mnog

Имя

Смысл

Тип

Структура

Входные параметры

n

Число столбцов матрицы

Целый

Простая переменная

С

Заданный массив

Вещественный

Одномерный массив

Выходные параметры

D

Множество элементов массива C, следующих за первым нулевым элементом массива C

Вещественный

Одномерный массив

Промежуточные данные

j

Счетчик столбцов

Целый

Простая переменная

g

Счетчик цикла

Целый

Простая переменная

Форма ввода

Блок-схема программы

начало

   

ввод  n,   Cj    nj=1

Вывод nul(c,n)

 

Mnog(c,d,n)

Вывод    Djnj=1

конец

Блок-схема для подпрограммы mnog

Передача C,D,n

j:=0; g:=0

  j<=n-1

C[j-1]=0

h:=j

i:=h

  h<=n-1

D[g]:=c[i]

 

        G:=g+1

        H:=h+1

       Выход из цикла

Передача D[j]

передача n, Ci nj=1

Блок-схема подпрограммы nul 

 k:=0

J:=0

        j<=n-1

     C[j]=0

 

k:=k+1

j:=j+1

nul:=k

Программный код автономного модуля

unit Unit2;

interface

function nul(var c:array of real; n:integer):integer;

procedure mnog(var c,d:array of real; var n,g:integer);

implementation

function nul;

 var j,k:integer;

begin

 for j:=0 to n-1 do

   if c[j]=0 then

     k:=k+1;

 nul:=k;

end;

procedure mnog;

 var j,i,h:integer;

begin

g:=0;

 For j:=0 To n-1 do

   if c[j-1]=0 then

    begin

     h:=j;

     For i:=h to (n-1) do

       begin

         d[g]:=c[i];

         g:=g+1;

       end;

     break;

    end;

end;

end.

Программный код основных обработчиков.

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var c,d:array of real; i,j,g:integer; a:real;

begin

setlength(c,n);

setlength(d,n);

for j:=0 to n-1 do

 if stringgrid1.Cells[j,1]='' then

   c[j]:=0

 else

   c[j]:=strtofloat(stringgrid1.Cells[j,1]);

mnog(c,d,n,g);

stringgrid2.ColCount:=g;

for j:=0 to g-1 do

 StringGrid2.Cells[j,0]:=IntToStr(j+1);

for j:=0 to g-1 do

 stringgrid2.cells[j,1]:=floattostr(d[j]);

edit2.text:=inttostr(nul(c,n));

end;

Тесты

1)Входные данные:

Выходные данные: 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43349. Публіцистика Уласа Самчука 108.5 KB
  Деяка молодь не знає своєї історії і не може відповісти на питання Хто були їх предки. А коли все одно то це значить що все одно для нас хто є ми самі Це значить що ми не нарід не якась спільна історична збірна сила а невиразна юрба сіра маса вічно принижена без всяких ідеалів чернь4. Замкнутість людини лише у сільському просторі неминуче призведе до відчуження її від міста.
43351. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ 195 KB
  Ресурси комерційного банку їх склад та структура. Власний капітал комерційного банку та його формування. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика.
43352. Флористичні дані про медоносні рослини луків, які найбільш поширені на території України 210.5 KB
  Загальна характеристика Шишацького району та Полтавської області Розділ 2.6 Інші рослини Висновки Література ВСТУП Об'єктом нашого дослідження є медоносні рослини які поширені в Шишацько му районіПолтавської областіїх значення у житті людини та характеристика. В Шищацькому районіПолтавської області нараховується велика кількість медоносних рослин. Загальна характеристика Шишацького...
43354. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІШАНОЇ КРИПТОСИСТЕМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ШИФРУВАННЯ 544 KB
  Цей пункт забезпечує разгортання системи конфіденційного звязку управління роботою системи конфіденційного звязку первісну генерацію та розповсюдження ключів управління персоналом. Для автентифікації відкритих ключів дозволяеться використовувати послуги регіонального центру сертифікації. Генерація сеансових ключів для ГОСТ 2814789 перешифрування в режими простої заміни алгоритма ГОСТ 2814789 послідовності що отримана відповідно до пункту 1.2 Розповсюдження ключів за допомогою асиметричних криптосистем [3.