11540

Разработка оконных приложений, использующих автономные модули

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №8 Разработка оконных приложений использующих автономные модули Условие Задача 3.4. Составьте подпрограмму исходными данными которой являются числовые массивы C и или D из n элементов. Основной её результат также массив получающий некотор

Русский

2013-04-08

91.98 KB

1 чел.

Лабораторная работа №8

«Разработка оконных приложений, использующих автономные модули»

Условие

Задача 3.4.

Составьте подпрограмму, исходными данными которой являются числовые массивы C и (или) D из n элементов. Основной её результат – также массив, получающий некоторое множество элементов. Их количество (оно может быть равно нулю) – ещё один результат. Требуемые результаты подпрограммы и прочие данные указаны в вариантах.

Множество элементов массива C, следующих за первым нулевым элементом массива C (пустое множество, если в C нулей нет); число нулей в массиве C.

Состав данных для программы

Имя

Смысл

Тип

Структура

Исходные данные

n

Число столбцов матрицы

Целый

Простая переменная

С

Заданный массив

Вещественный

Одномерный массив

Выходные данные

D

Множество элементов массива C, следующих за первым нулевым элементом массива C

Вещественный

Одномерный массив

Промежуточные данные

j

Счетчик столбцов

Целый

Простая переменная

Состав данных для подпрограммы nul

Имя

Смысл

Тип

Структура

Входные параметры

n

Число столбцов матрицы

Целый

Простая переменная

С

Заданный массив

Вещественный

Одномерный массив

Выходные параметры

k

Число нулей в массиве C

Целый

Простая переменная

Промежуточные данные

j

Счетчик столбцов

Целый

Простая переменная

Состав данных для подпрограммы mnog

Имя

Смысл

Тип

Структура

Входные параметры

n

Число столбцов матрицы

Целый

Простая переменная

С

Заданный массив

Вещественный

Одномерный массив

Выходные параметры

D

Множество элементов массива C, следующих за первым нулевым элементом массива C

Вещественный

Одномерный массив

Промежуточные данные

j

Счетчик столбцов

Целый

Простая переменная

g

Счетчик цикла

Целый

Простая переменная

Форма ввода

Блок-схема программы

начало

   

ввод  n,   Cj    nj=1

Вывод nul(c,n)

 

Mnog(c,d,n)

Вывод    Djnj=1

конец

Блок-схема для подпрограммы mnog

Передача C,D,n

j:=0; g:=0

  j<=n-1

C[j-1]=0

h:=j

i:=h

  h<=n-1

D[g]:=c[i]

 

        G:=g+1

        H:=h+1

       Выход из цикла

Передача D[j]

передача n, Ci nj=1

Блок-схема подпрограммы nul 

 k:=0

J:=0

        j<=n-1

     C[j]=0

 

k:=k+1

j:=j+1

nul:=k

Программный код автономного модуля

unit Unit2;

interface

function nul(var c:array of real; n:integer):integer;

procedure mnog(var c,d:array of real; var n,g:integer);

implementation

function nul;

 var j,k:integer;

begin

 for j:=0 to n-1 do

   if c[j]=0 then

     k:=k+1;

 nul:=k;

end;

procedure mnog;

 var j,i,h:integer;

begin

g:=0;

 For j:=0 To n-1 do

   if c[j-1]=0 then

    begin

     h:=j;

     For i:=h to (n-1) do

       begin

         d[g]:=c[i];

         g:=g+1;

       end;

     break;

    end;

end;

end.

Программный код основных обработчиков.

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var c,d:array of real; i,j,g:integer; a:real;

begin

setlength(c,n);

setlength(d,n);

for j:=0 to n-1 do

 if stringgrid1.Cells[j,1]='' then

   c[j]:=0

 else

   c[j]:=strtofloat(stringgrid1.Cells[j,1]);

mnog(c,d,n,g);

stringgrid2.ColCount:=g;

for j:=0 to g-1 do

 StringGrid2.Cells[j,0]:=IntToStr(j+1);

for j:=0 to g-1 do

 stringgrid2.cells[j,1]:=floattostr(d[j]);

edit2.text:=inttostr(nul(c,n));

end;

Тесты

1)Входные данные:

Выходные данные: 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58881. Спостереження за основними ознаками речення 62 KB
  Уміти складати речення і правильно вимовляти їх. Тож на цьому уроці ми будемо вчитися будувати речення пригадаємо які бувають види речень коли який знак поставити в кінці речення із якою інтонацією промовляти речення щоб мова наша була більш багатою і виразнішою.
58882. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому 33.5 KB
  Передаючи мікрофон по ряду ланцюжком діти дають відповіді на запитання з розділу Синтаксису і Морфології: Що вивчає Синтаксис Яке речення називається простим Яке речення називається складним Які типи складних речень ви знаєте Що таке сполучник...
58883. Словесний портрет літературного героя 55.5 KB
  Мета: Поглибити знання учнів про портрет навчити розрізняти портрет як жанр живопису та літературний опис зовнішності персонажа; розширити портретну лексику учнів; розвивати творчу уяву логічне мислення усне мовлення...
58884. Організаційний момент на уроці української мови та літератури: теорія, практика, інновації 202.5 KB
  Сукупність методів і прийомів на кожному етапі уроку складає мікроструктуру уроку. Вона є дуже мобільною. Розробка її з позиції досягнення найбільшої адекватності у кожній конкретній ситуації дозволяє гнучкіше використовувати всю структуру того чи іншого типу уроку.
58885. Основа словесної творчості учнів 34 KB
  Мета: розширити уявлення учнів про історичне минуле про мудрість і розважливість Ярослава Мудрого; збагачувати словниковий запас школярів; виробляти в учнів уміння самостійно аналізувати та робити висновки; виховувати у школярів зацікавленість до історичного минулого нашого народу.
58886. Вплив алкоголю, наркотиків на нервову систему і поведінку людини 55.5 KB
  Чому наше колесо не кругле чому не котиться рівно і плавно по життю Що вам заважає Зверніть увагу на фактори що впливають на формування здоровя....
58888. Шлях до Перемоги. Тематична екскурсія 73 KB
  План Барбаросса відповідно до якого війна на сході мала розпочатися відразу після весняного бездоріжжя і закінчитися до настання зимових холодів тобто протягом травня-листопада 1941 року.
58889. Загальновійськова підготовка. Стройові прийоми і рух без зброї 39.5 KB
  За підготовчою командою слід подати корпус трохи впередперенести вагу тіла більше на праву ногузі збереженням рівноваги; за виконавчою командою почати рух з лівої ноги повним кроком. Під час руху стройовим кроком голову та корпус тримати прямо дивитись вперед.