11544

Ограничения на данные (DEFAULT и CHECK) и ссылочную целостность

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная № 5. Ограничения на данные DEFAULT и CHECK и ссылочную целостность Добавление отношения Конт. м. таблицы содержащей FK Отношения Добавить Спецификация таблиц и столбцов ИЛИ Проект таблицы кнопка Отношения Добавить... Слева все про РК имя таблицы поле...

Русский

2013-04-08

18.35 KB

3 чел.

Лабораторная № 5. Ограничения на данные (DEFAULT и CHECK) и ссылочную целостность

Добавление отношения

Конт. м. таблицы, содержащей FK - Отношения - Добавить - Спецификация таблиц и столбцов

ИЛИ

Проект таблицы - кнопка Отношения - Добавить...

Слева все про РК (имя таблицы, поле), справа - про FK.

Структура базы (диаграмма)

Диаграммы (конт.м.) - Создать диаграмму - Добавить (выделяя нужные таблицы) - Закрыть

  1.  Ограничение DEFAULT

Проект таблицы- выбрать поле - Свойства столбцов - Значения или привязки по умолчанию

Значения: Строка, число, константы (Getdate(), User)

Если не устанавливаются: сохранить проект, нажать [ ! ] на панели инструментов.

Пример:

Открыть проект таблицы «Материал», установить значение Наименования по умолчанию «не задано», сохранить, открыть таблицу для заполнения, ввести новую строку.

Открыть проект таблицы «Деталь», создать поле «Дата создания» с типом Дата, установить значение по умолчанию Getdate(), сохранить, открыть таблицу для заполнения, ввести новую строку.

  1.  Ограничение CHECK

Проект таблицы - конт.м. рабочей области (белой) ~ Проверочные ограничения -Добавить -
Выражение (справа):  
Строка - Name like       'A%' - первая буква А

'_о%с' - вторая буква о, последняя с

in ('Иван', 'Денис') Число - Weight > 0 and Weight < 1000 between 0 and 1000 ! Если не работает: стереть DEFAULT, удалить содержимое таблицы.

Пример:

Открыть проект таблицы «Деталь», создать поле «Вес» с типом Float установить ограничение отО до 500, сохранить, открыть таблицу для заполнения, ввести новую строку.

  1.  Поддержание ссылочной целостности

Создаем материал - ссылаемся на него - пробуем удалить материал = ошибка!

Проект таблицы «Деталь» - Отношения - Спецификация INSERT и UPDATE – правило удаления:

  1. Удалить каскадом (удаляя сам объект, удалять все объекты, на него ссылающиеся)
  2. Проставлять NULL (удалять объект, а вместо ссылок на него ставить NULL).

Задание:

В своей таблице нарисовать все связи, заполнить базу, 2 DEFAULT, 2 CHECK, 2 правила удаления. Все это отразить в отчете (диаграмма, таблицы, тексты ограничений с указанием таблиц и полей).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61139. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ» 82.5 KB
  Текст риторичний аспект: удосконалення будови і зв’язності розповідного й описового тексту використовуючи другорядні члени речення. Яким членом речення виступає порівняльний зворот.
61140. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 82 KB
  Мета: оцінити рівень навчальних досягнень восьмикласників з розділу «Другорядні члени речення»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією...
61141. Цивільне право 2.48 MB
  Мета: ознайомити учнів зі структурою й джерелами цивільного права, розкрити роль цієї галузі у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з нормативно-правовими актами...
61142. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 292.66 KB
  Формувати в учнів поняття про односкладні речення, їх види; ознайомити з означено-особовим реченням, способами вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях
61143. Природа й населення Давньої Греції 48 KB
  Мета. дати уявлення про природно-кліматичні умови Греції та їхній вплив на розвиток господарської діяльності населення Еллади. показати роль міфів як історичного джерела.
61144. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 159.56 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження
61145. Мінойська та Ахейська палацова цивілізація 69 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати розквіту Критської цивілізації час відкриття археологами Критської цивілізації; основні грецькі міфи Критського циклу їхніх героїв основні заняття греків характерні риси Критської цивілізації...
61146. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 49.5 KB
  Внутрішньопредметні зв’язки: Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів у формі односкладних узагальненоособових речень. Текст риторичний аспект: використання односкладних узагальненоособових речень у текстах художнього й публіцистичного стилів.
61147. Сімейне право. Житлове право 77.83 KB
  Ознайомити учнів із структурою й джерелами сімейного та житлового права, визначити роль цих галузей у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з джерелами інформації, аналізувати життєві ситуації з позицій права, формувати правову компетентність школярів як учасників сімейних та житлових правовідносин.