11549

Табулирование функции с заданными параметрами из таблицы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задание: Выполнить табулирование функции с заданными параметрами из таблицы 1 Значения рассчитываются с точность 105. Исходные данные: Таблица 1. Исходные данные Вариант № Исходные данные ...

Русский

2013-04-08

63.5 KB

12 чел.

  1.  Задание:

Выполнить табулирование функции с заданными параметрами из таблицы 1 Значения рассчитываются с точность 10-5.

  1.  Исходные данные:

 Таблица 1. Исходные данные

Вариант №

Исходные данные

Функция

x0

xn

h = x1-x0

3

1

6

0,25

  1.  Ход работы:

 

а) Определим границы табулирования Х от 1 до 6 с шагом табулирования 1

 

- Составим таблицу табулирования аргумента (таблица 2)

Таблица 2. Табулирования аргумента

Порядковый

номер i

Хi

1

1

2

1,25

3

1,5

4

1,75

5

2

6

2,25

7

2,5

8

2,75

9

3

10

3,25

11

3,5

12

3,75

13

4

14

4,25

15

4,5

16

4,75

17

5

18

5,25

19

5,5

20

5,75

21

6

б) Рассчитаем значение функции для Х1 по формуле 1:

   (1)

в) Рассчитаем значения для всех i и запишем результат в таблицу 3 с точностью  10-5

Таблица 3. Полученные данные  

Порядковый номер i

Значение параметра  

Хi

Yi(с точностью до 10-5)

1

1

1,03528

2

1,25

1,28576

3

1,5

1,53074

4

1,75

1,76916

5

2

2

6

2,25

2,22229

7

2,5

2,43505

8

2,75

2,63739

9

3

2,82843

10

3,25

3,00736

11

3,5

3,17342

12

3,75

3,32588

13

4

3,46411

14

4,25

3,5875

15

4,5

3,69552

16

4,75

3,78773

17

5

3,86371

18

5,25

3,92315

19

5,5

3,96578

20

5,75

3,99144

21

6

4

д) Строим диаграмму yi(xi) Рисунок 1.

 

Рисунок 1 – Диаграмма зависимости yi(xi).

  

Вывод: Я ознакомился с методом табулирования, построил график функции, на котором информация представлена наглядно по сравнению с исходными данным.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61137. ВИДИ ОБСТАВИН. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ 493.85 KB
  Мета: поглибити знання учнів про обставину як другорядний член речення, порівняльний зворот, його роль у текстах різної стильової належності; сформувати вміння визначати види обставин; розвити пунктуаційні вміння виділяти порівняльні звороти комами на письмі...
61138. Релігія та культура Давнього Китаю 53 KB
  Мета: ознайомити учнів із релігійними віруваннями та культурною спадщиною Давнього Китаю; удосконалити навички інтерактивного вивчення нового матеріалу; показати неповторність і унікальність китайської культури.
61139. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ» 82.5 KB
  Текст риторичний аспект: удосконалення будови і зв’язності розповідного й описового тексту використовуючи другорядні члени речення. Яким членом речення виступає порівняльний зворот.
61140. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 82 KB
  Мета: оцінити рівень навчальних досягнень восьмикласників з розділу «Другорядні члени речення»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією...
61141. Цивільне право 2.48 MB
  Мета: ознайомити учнів зі структурою й джерелами цивільного права, розкрити роль цієї галузі у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з нормативно-правовими актами...
61142. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 292.66 KB
  Формувати в учнів поняття про односкладні речення, їх види; ознайомити з означено-особовим реченням, способами вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях
61143. Природа й населення Давньої Греції 48 KB
  Мета. дати уявлення про природно-кліматичні умови Греції та їхній вплив на розвиток господарської діяльності населення Еллади. показати роль міфів як історичного джерела.
61144. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 159.56 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження