11556

Освоить методику хранения данных программ в массивах и научиться использовать массивы при решении практических задач

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 5. Массивы Цель работы: Освоить методику хранения данных программ в массивах и научиться использовать массивы при решении практических задач. Использовать задание из лабораторной работы № 4 Операторы циклов но числа вводимые пользователем...

Русский

2013-04-08

43 KB

2 чел.

Лабораторная работа № 5. Массивы

Цель работы: Освоить методику хранения данных программ в массивах и научиться использовать массивы при решении практических задач.

  1.  Использовать задание из лабораторной работы № 4 "Операторы циклов", но числа, вводимые пользователем хранить в массиве.

3)

Option Explicit

Sub primer()

Dim N As Variant

Dim s As Double

Dim i As Integer

Dim x As Variant

Dim priznak As Boolean

Dim maxX As Integer

Dim t1 As Integer

Dim m() As Integer

priznak = False

Do

Do

N = InputBox("Введите кол-во чисел в последовательности")

Loop Until IsNumeric(N)

Loop Until N = CInt(N)

For i = 0 To N - 1 Step 1

ReDim m(N - 1)

Do

Do

x = InputBox("Введите целое число № " & i + 1)

Loop Until IsNumeric(x)

Loop Until x = CInt(x)

m(i) = x

If Not m(i) < 0 Then

If priznak = False Then

s = m(i)

maxX = m(i)

priznak = True

t1 = i + 1

Else: s = s + m(i)

If x >= maxX Then

maxX = m(i)

t1 = i + 1

End If

End If

End If

Next i

If priznak = True Then

MsgBox (" сумма неотрицательных чисел =" & s & "максимальное =" & maxX & " номер его в последовательности=" & t1)

Else

MsgBox "Нужных чисел нет"

End If

End Sub


4)

Вывод: Мы освоили методику хранения данных программ в массивах и научились использовать массивы при решении практических задач.


Начало

priznak=False

N-число

N-целое

i = 0, N-1, 1

х

Х-число

Х-целое

Not m(i) < 0

Priznak=False

S = m(i)

max x = m(i)

priznak = true

t1 =i + 1

max x > m(i)

s = s + m(i)

m(i) = max x

t1 = i+1

priznak = true

Решений нет

S, max x, t1

конец

m[i]=x

Введите кол-во чисел в последовательности

4

Введите целое число №1

-5

Введите целое число №2

6

Введите целое число №3

7

Введите целое число №4

-9

сумма неотрицательных чисел =13 максимальное = 7 номер его в последовательности =3  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17165. Створення документів у програмі Word 158 KB
  Практична робота №9 Тема: Створення документів у програмі Word Мета: засвоїти технології введення форматування та редагування текстових документів засобами редактора Word. Навчитися створювати зберігати відкривати та проглядати файлидокументи. Обладнання: персо
17166. Створення стилю. Застосування готового шаблону і створення шаблону 57.5 KB
  Практична робота №12 Тема: Створення стилю. Застосування готового шаблону і створення шаблону. Мета: Навчитися створювати стилі і шаблони. Обладнання:: ПК текстовий процесор Word. Правила ТБ Методичні вказівки Стиль це іменований опис формату абз
17167. Разработка модуля питания и обработки сигнала гироскопа 15.53 MB
  Модуль гироскопа (МГ) предназначен формирования напряжений питания гироскопа, приёма и обработки сигналов гироскопа, входящего в состав изделия прибора панорамного наблюдения командира (ППНК).
17168. Створення шаблону і макросу 44 KB
  Практична робота №13 Тема: Створення шаблону і макросу. Мета: Навчитися створювати шаблони і прості макроси. Обладнання:ПК текстовий процесор Word. Правила ТБ Методичні вказівки Макроси Макрос це скорочена назва макрокоманди. Макрос це просто ...
17169. Ms Excel. Статистичні функції. Електронна таблиця, як база даних. Підведення підсумків. Географічна карта 207.5 KB
  Практична робота №14 Тема: Ms Excel. Статистичні функції. Електронна таблиця як база даних. Підведення підсумків. Географічна карта. Мета: Уміти користуватися діапазонами клітинок та стандартними статистичними функціями наносити дані на географічну карту вилучати вста...
17170. Ms Excel. Розв’язання задач: «Діяльність фірми в Україні», «Табулювання функції та обчислення площі» 140.5 KB
  Практична робота №15 Тема: Ms Excel. Розв’язання задач: Діяльність фірми в Україні Табулювання функції та обчислення площі.. Мета: Уміти користуватися діапазонами клітинок та стандартними статистичними функціями наносити дані на географічну карту вилучати вставл...
17171. Ms Excel. Організація розгалужень та ітерацій. Метод добирання параметра. Розв’язання задач «Нарахування зарплатні», «Розв’язання нелінійного рівняння» 259 KB
  Практична робота №16 Тема: Ms Excel. Організація розгалужень та ітерацій. Метод добирання параметра. Розв’язання задач Нарахування зарплатні Розв’язання нелінійного рівняння. Мета: Уміти використовувати логічну функцію ЯКЩО ЕСЛИ IF та абсолютні адреси клітинок д...
17172. Ms Excel. Задачі апроксимації і прогнозування даних. Метод найменших квадратів. Елементи регресійного аналізу. Побудова ліній тренду на діаграмах 82 KB
  Практична робота №17 Тема: Ms Excel. Задачі апроксимації і прогнозування даних. Метод найменших квадратів. Елементи регресійного аналізу. Побудова ліній тренду на діаграмах. Мета: Уміти використовувати математичні функції для роботи з масивами даних і статистичні функці
17173. Ms Excel. Інструменти Пошук розв’язку. Таблиця підстановки 165.5 KB
  Практична робота №18 Тема: Ms Excel. Інструменти Пошук розв’язку. Таблиця підстановки. Мета: Вміти користуватися інструментами Пошук розв'язку і Таблиця підстановки для аналізу підприємницької діяльності і прийняття рішень. Обладнання: ПЕОМ. Табличний процесор MS Excel....