11556

Освоить методику хранения данных программ в массивах и научиться использовать массивы при решении практических задач

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 5. Массивы Цель работы: Освоить методику хранения данных программ в массивах и научиться использовать массивы при решении практических задач. Использовать задание из лабораторной работы № 4 Операторы циклов но числа вводимые пользователем...

Русский

2013-04-08

43 KB

3 чел.

Лабораторная работа № 5. Массивы

Цель работы: Освоить методику хранения данных программ в массивах и научиться использовать массивы при решении практических задач.

  1.  Использовать задание из лабораторной работы № 4 "Операторы циклов", но числа, вводимые пользователем хранить в массиве.

3)

Option Explicit

Sub primer()

Dim N As Variant

Dim s As Double

Dim i As Integer

Dim x As Variant

Dim priznak As Boolean

Dim maxX As Integer

Dim t1 As Integer

Dim m() As Integer

priznak = False

Do

Do

N = InputBox("Введите кол-во чисел в последовательности")

Loop Until IsNumeric(N)

Loop Until N = CInt(N)

For i = 0 To N - 1 Step 1

ReDim m(N - 1)

Do

Do

x = InputBox("Введите целое число № " & i + 1)

Loop Until IsNumeric(x)

Loop Until x = CInt(x)

m(i) = x

If Not m(i) < 0 Then

If priznak = False Then

s = m(i)

maxX = m(i)

priznak = True

t1 = i + 1

Else: s = s + m(i)

If x >= maxX Then

maxX = m(i)

t1 = i + 1

End If

End If

End If

Next i

If priznak = True Then

MsgBox (" сумма неотрицательных чисел =" & s & "максимальное =" & maxX & " номер его в последовательности=" & t1)

Else

MsgBox "Нужных чисел нет"

End If

End Sub


4)

Вывод: Мы освоили методику хранения данных программ в массивах и научились использовать массивы при решении практических задач.


Начало

priznak=False

N-число

N-целое

i = 0, N-1, 1

х

Х-число

Х-целое

Not m(i) < 0

Priznak=False

S = m(i)

max x = m(i)

priznak = true

t1 =i + 1

max x > m(i)

s = s + m(i)

m(i) = max x

t1 = i+1

priznak = true

Решений нет

S, max x, t1

конец

m[i]=x

Введите кол-во чисел в последовательности

4

Введите целое число №1

-5

Введите целое число №2

6

Введите целое число №3

7

Введите целое число №4

-9

сумма неотрицательных чисел =13 максимальное = 7 номер его в последовательности =3  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80461. Множення й ділення круглих чисел 200 KB
  Сучасні підходи до вивчення математики в початковій школі передбачають розвиток уваги спостережливості образного і логічного мислення формують особисті якості дитини: зібраність організованість здатність швидко та якісно приймати рішення доводити і відстоювати свою думку.
80462. Різноманітність тваринного світу. Інтегрований урок (природознавство, математика, трудове навчання) 299.5 KB
  Учити розрізняти групи тварин: хребетні безхребетні; формувати вміння визначити істотні ознаки тварин. Закріплювати знання нумерації багатоцифрових чисел: читати записувати представляти число у вигляді суми розрядних доданків; удосконалювати обчислювальні навички вміння розвязувати задачі та знаходження...
80463. Київ – столиця України 49 KB
  Мета. Поглиблювати інтерес до історії рідного краю, знайомити дітей з витоками історії українського народу. Формувати знання про Київську Русь, місто Київ, його заснування. Познайомити дітей з визначними місцями столиці. Розвивати вміння фантазувати; прогностичне мислення.
80464. Колір як засіб передавання характеру образу 58.5 KB
  Продовжити знайомити учнів із виражальними можливостями кольорів; учити правильно добирати кольори і створювати засобами кольору певний за характером образ; розвивати фантазію уміння орієнтуватись в мікропросторі зорове сприймання уміння добирати кольори для передавання настрою емоцій...
80465. Тяжко тому жити, хто не хоче робити. Л. Глібов «Коник-стрибунець» 134.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про особливості байок закріпити знання поняття байка байкар розширити знання учнів про життя та творчість Л.Глібова малюнки коника мурашки картки Друкар; дитячі книги з творами Л.Глібова Коник-стрибунець мультиплікаційний фільм аудіо відеоматеріали.
80466. Будь обережним на кризі. Письмовий переказ тексту за складеним планом 43.5 KB
  Мета: вдосконалювати вміння учнів переказувати текст, а також письмово відтворювати зміст прочитаного; збагачувати мовлення учнів новими словами й образними висловами; розширити уявлення про небезпеку, що очікує на льоду, виховувати розуміння необхідності дотримуватись правил безпеки взимку...
80467. Кількість елементів множини. Число 0 81.5 KB
  Мета: виробляти в учнів навички лічби; вчити порівнювати предметні множини за кількістю елементів; визначати спільні ознаки об’єктів множини, розпізнавати елементи множини; Формувати поняття числа; ознайомити учнів з числом і цифрою 0. Розвивати уяву, математичне та логічне мислення...
80468. «Вісімка запрошує друзів». (Число і цифра 8. Склад числа 8.) 187.5 KB
  Мета: формування вмінь, навичок та норм діяльності, застосування знань у ситуаціях, наближених до життя; розвиток уміння самооцінювати набуті знання, логічно мислити та висловлювати свої думки; виховувати дружні стосунки та повагу до однокласників.
80469. Склад числа 7. Дні тижня 149 KB
  Задачі уроку: ознайомити учнів зі складом числа 7, розглянути всі варіанти складу числа 7; вправляти в написанні цифр; вчити складати, розв’язувати і записувати приклади на додавання в межах 7; закріплювати знання назв днів тижня; вдосконалювати обчислювальні навички...