11558

Научиться создавать и применять функции и процедуры, освоить методы передачи параметров

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Процедуры и функции Цель работы: Научиться создавать и применять функции и процедуры освоить методы передачи параметров. 1Текст задания Задание: Для условий лабораторной работы № 3 Условные операторы Задание А и Задание Б выполнить следующие требования: 1 Зада...

Русский

2013-04-08

40 KB

3 чел.

Процедуры и функции

Цель работы: Научиться создавать и применять функции и процедуры, освоить методы передачи параметров.

1)Текст задания

Задание:

Для условий лабораторной работы № 3 "Условные операторы" (Задание А и Задание Б) выполнить следующие требования:

1) Задание А оформить как процедуру VB, в которую передается для расчета значение аргумента функции.

2) Задание Б оформить как функцию VB, которая возвращает значение y = f(x) и в которую передается для расчета значение аргумента (x).

3) Создать глобальную переменную, в которую записывать результаты работы процедуры на основе Задания А (требование 1) и функции на основе Задания Б (требование 2).

4) Поместить процедуру (требование 1), функцию (требование 2) и глобальную переменную (требование 3) в отдельный модуль VB

5) В отдельном модуле VB (еще одном) создать процедуру, в которой выполняется вызов процедуры на основе задания А (требование 1), функции на основе Задания Б (требование 2) и глобальной переменной с результатами работы (требование 3)     

2) Алгоритм решения задания.

Процедура А


Процедура Б

 

Процедура вызова A, B, rez

3) Листинг (текст) программы.

1- Модуль:

Option Explicit

Public rez As String

Public Sub Zadanie_A(x As Double)

Dim y As Double

If (x > 0) Then

y = Log(x)

rez = "Задание А: В x = " & x & " y = " & y

Else

rez = "Задание А: В x = " & x & " функции нет"

End If

End Sub

Public Function Zadanie_B(x As Double) As Double

Dim y As Double

Select Case x

Case Is < -1

y = 1

Case Is <= 0

y = -2 * x + 1

Case Else

y = -1

End Select

rez = rez & Chr(13) & "Задание Б: В х = " & x & " y = " & y

Zadanie_B = y

End Function

2-Модуль

Option Explicit

Sub glavnaja()

Zadanie_A 1.2

MsgBox Zadanie_B(0.1)

MsgBox rez

End Sub

4)Результат работы.

 

Вывод: Мы научились создавать и применять функции и процедуры, освоили методы передачи параметров.


Начало

Конец

x

> 0

rez=y

Нет

Да

rez="В x функция не определена"

Начало

x

y = 1

y = -2 * x + 1

y = -1

х< -1

х<= 0

x  >0

Конец

Zadanie_B=y

rez=rez & y

Zadanie_B

x

Конец

rez

Начало

Zadanie_B(0,1)

Zadanie_A(1,2)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85365. Психологічні травми, що викликають відхилення в розвитку особистості і поведінці підлітків 37.54 KB
  Типовий приклад стійкого недорозвитку олігофренія. Варіанти затриманого розвитку: конституційний соматогенний психогенний церебральний церебральноорганічний. В етіології пошкодженого розвитку спадкові захворювання внутрішньоутробні родові та післяпологові інфекції інтоксикації і травми центральної нервової системи але патологічний вплив на мозок йде на більш пізніх етапах онтогенезу після 23 років.
85366. Класифікація акцентуацій характеру 40.2 KB
  Леонгард виділив 12 типів акцентуацій характеру. Типи акцентуацій характеру поділяються К. Леонгард відносить демонстративний педантичний застряглий та збудливий типи. Демонстративний тип.
85367. Відхилення у розвитку. Класифікація відхилень у розвитку 39.98 KB
  Класифікація відхилень у розвитку. Лурія були виділені 5 основних умов нормального психічного розвитку: збереження структур функцій ЦНС; збереження аналізаторних систем; збереження мовних систем; фізичне здоровя і адекватне віком навчання і виховання. Різноманіття будьякого з наведених факторів здатне призводити до появи безлічі варіантів відхиляється розвитку .
85368. Характерні особливості типів акцентуацій 35.92 KB
  Акцентуації це типологічні особливості характеру які виявляються іноді настільки яскраво що можуть бути досить близькі до психопатіям іншими словами патологічним аномалій. На відміну від психопатій для акцентуацій не характерна тріада показників психопатії: стабільність рис характеру в перебігу життя спільність проявів характеру в будьяких випадках соціальна дезадаптація. Акцентуації особливо виражені в період формування характеру з віком вони згладжуються. Особливості характеру при акцентуації можуть бути зовсім непомітні в...
85369. Специфіка вживання алкоголю і наркотиків у підлітковому віці 37.17 KB
  Це обумовлено тим що пияцтво підлітків наркоманія чи токсикоманія завжди повязані з іншими порушеннями поведінки. Адиктвна поведінка є складовим елементом поведінки що відхиляється як би нашаровуючись на соціальну дезадаптацію підлітка. Дитячі психіатри вважають що у підлітків практично неможливо розмежувати ситуаційні порушення поведінки і прояви починається захворювання. Подруге проявом суто вікової особливості негативізму як крайнього прояви реакції емансипації або однією з форм пошукового поведінки.
85370. Визначення поняття «характер» і «акцентуації характеру» в психології 41.51 KB
  Підлітки цього типу відрізняються рухливістю товариськістю схильністю до бешкетування. Підлітки гіпертимного типу часто переоцінюють свої здібності бувають надто самовпевненими прагнуть показати себе похвалитися.
85371. Елементи психотерапії в роботі логопеда 38.5 KB
  Логопед повинен зустріти дитину надзвичайно дружелюбно і показати йому кімнату в якій вони будуть займатися все що в ній знаходиться насамперед іграшки. Помітивши що найбільше дитині сподобалося педагог дає йому річ яка його зацікавила і якщо дитина не заперечує підключається до його гри на рівних. Коли ви перебуваєте праворуч ви допомагаєте йому просуватися в потрібному напрямку до результатів яких ви обидва чекаєте; Займайте позицію Левелінга на рівні очей дитини він на стільці ви на стільчику він на підлозі і ви на...
85372. Девіантна поведінка та причини її виникнення та прояву 39.73 KB
  На сьогоднішній день найпоширенішими видами девіантної поведінки серед підлітків є: злочинність алкоголізм наркоманія токсикоманія суїцид. Існують різноманітні взаємоповязані фактори що обумовлюють генезис девіантної поведінки. Індивідуальний фактор який діє на рівні психобіологічних передумов девіантної поведінки та ускладнює соціальну і психологічну адаптацію індивіда. Психологічний фактор який розкриває несприятливі особливості взаємодії індивіда з оточенням і який проявляється в активновибірковому ставленні індивіда до середовища...
85373. Вади мовлення та причини її порушення. Будова мовного апарату 49.5 KB
  Необхідно враховувати що 3 останніх дефекту часто є лише сприяючим моментом до появи дефектів звуковимови так як у фізично і психічно здорової дитини при правильному мовному вихованні в більшості випадків знаходяться природні шляхи компенсації такого дефекту. У доопераційний період у дитини готують до операції мязи і тканини виробляють навик направляти повітряний струмінь через рот викликають можливі звуки; в післяопераційний період йде постановка звуків. Зустрічаються і більш складні мовні порушення в яких недоліки звуковимови є лише...