11559

Переменные. Операторы. Встроенные функции

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Переменные. Операторы. Встроенные функции Цель работы: Изучить типы данных VB и научиться использовать их в переменных и массивах. Получить навыки использования операторов и встроенных функций VB. 1. 1 строка S c символом ASCIIкод которого выбирается случайным образом и

Русский

2013-04-08

23.5 KB

6 чел.

Переменные. Операторы. Встроенные функции

Цель работы: Изучить типы данных VB и научиться использовать их в переменных и массивах. Получить навыки использования операторов и встроенных функций VB.

1) ;

1) строка S c символом, ASCII-код которого выбирается случайным образом из диапазона [0 … 256], вместо третьего символа; 2) символ пробела; 3) строка от третьего (включительно) до предпоследнего (включительно) символа строки S

2)

Sub My_programm()

Dim S As String

Dim A As Double

Dim B As Double

Dim C As Double

Dim D As Double

Dim F As Double

Dim S1 As String

Dim S2 As String

Dim S3 As String

Dim x As Double

S = InputBox("Введите строку (S):")

A = InputBox("Введите число (А):")

B = InputBox("Введите число (B):")

C = 3.5

D = 6

F = ((1 + Log(A ^ (A / B))) ^ ((Cos(Exp(1) * C) * Excel.WorksheetFunction.Pi / 180))) + Sqr(D)

MsgBox "F = " & F

x = Int(Rnd() * 257 + 0)

S1 = Mid(S, 1, 2) & Chr(x) & Mid(S, 4, Len(S))

MsgBox "S1=" & S1

S2 = " "

MsgBox "S2=" & S2

S3 = Mid(S, 3, Len(S))

MsgBox "S3 = " & S3

End Sub

3) введите строку S

    Привет

Введите число A

5

Введите число В

6

F=3,43481071536724

S1=прМвет

S2=

S3=ивет

Вывод: Мы изучили типы данных VB и научились использовать их в переменных и массивах. Получили навыки использования операторов и встроенных функций VB.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17656. Закон Брюстера. Зміна фази відбитої хвилі 42.86 KB
  Закон Брюстера. Зміна фази відбитої хвилі. Формули Френеля: 1 і 2 . 3 і 4 Із формули 1 для відбитої хвилі для pкомпоненти видно що коли то . Тобто pкомпонента для відбитої хвилі зникає. Використовуючи формулу Де називають кутом Брюстера.
17657. Закони відбиття та заломлення світла 35.1 KB
  Закони відбиття та заломлення світла. Коли промінь досягає плоскої границі розподілу двох середовищ він частково проходить в друге середовище заломлюється частково повертається назад відбивається. Закон відбиттся стверджує що падаючий і відбитий промені лежать в ...
17658. Закони заломлення для металів. Неоднорідна хвиля 137.46 KB
  Закони заломлення для металів. Неоднорідна хвиля. Конспект: для золота Для нормальной составляющей: ...
17659. Зв’язок між ступенем когерентності і параметром видності 44.88 KB
  Зв’язок між ступенем когерентності і параметром видності. Поняття когерентності пов’язане зі здатністю хвиль інтерферувати. Розглянемо ступінь когерентності на прикладі часової когерентності. Нехай в т. Р одночасно в момент часу t приходять 2 хвилі однакової частоти в...
17660. Зірковий інтерферометр Майкельсона 37.3 KB
  1 Зірковий інтерферометр Майкельсона Запропонував Фізо. Для визначення кутових розмірів об’єкту зірки. Розміщені навпроти щілин дзеркала нерухомі а дзеркала можна одночасно розсувати. Очевидно що видність смуг залежить від ступеня когерентно
17661. Інтерференція в тонких шарах інтерференційні дзеркала та просвітлююча оптика 28.84 KB
  Інтерференція в тонких шарах: інтерференційні дзеркала та просвітлююча оптика. При освітленні тонкої плівки відбувається накладання хвиль від джерела S які відбилися від передньої і задньої поверхонь плівки. Якщо світло біле то інтерференції смуги будуть кольоро...
17662. Інтерференція поляризованих променів 63.33 KB
  Інтерференція поляризованих променів. Як відомо для інтерференції необхідною умовою є когерентність променів. А також із відомої формули для інтерференційного члена що враховує взаємодію пучків: видно що результат інтерференції лінійно поляризованих променів зале
17663. Інформаційні властивості оптичного зображення 21.59 KB
  Інформаційні властивості оптичного зображення. Потік інформації біт/с виражається формулою Шенона де I кількість інформації у бітах; смуга частот у якій передається інформація; Pc характеристика сигналу потужність в даному разі; Pm характеристика смуги мінімаль
17664. Квантова дисперсійна формула (порівняння з класичною) 24.1 KB
  Квантова дисперсійна формула порівняння з класичною Величини Nkкількості атомів kвласні частоти kкоефіцієнти згасання у класичній теорії дисперсії розглядаються як емпіричні сталі тобто ці величини визначаються з самої кривої дисперсії та положенням спектральн