11559

Переменные. Операторы. Встроенные функции

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Переменные. Операторы. Встроенные функции Цель работы: Изучить типы данных VB и научиться использовать их в переменных и массивах. Получить навыки использования операторов и встроенных функций VB. 1. 1 строка S c символом ASCIIкод которого выбирается случайным образом и

Русский

2013-04-08

23.5 KB

6 чел.

Переменные. Операторы. Встроенные функции

Цель работы: Изучить типы данных VB и научиться использовать их в переменных и массивах. Получить навыки использования операторов и встроенных функций VB.

1) ;

1) строка S c символом, ASCII-код которого выбирается случайным образом из диапазона [0 … 256], вместо третьего символа; 2) символ пробела; 3) строка от третьего (включительно) до предпоследнего (включительно) символа строки S

2)

Sub My_programm()

Dim S As String

Dim A As Double

Dim B As Double

Dim C As Double

Dim D As Double

Dim F As Double

Dim S1 As String

Dim S2 As String

Dim S3 As String

Dim x As Double

S = InputBox("Введите строку (S):")

A = InputBox("Введите число (А):")

B = InputBox("Введите число (B):")

C = 3.5

D = 6

F = ((1 + Log(A ^ (A / B))) ^ ((Cos(Exp(1) * C) * Excel.WorksheetFunction.Pi / 180))) + Sqr(D)

MsgBox "F = " & F

x = Int(Rnd() * 257 + 0)

S1 = Mid(S, 1, 2) & Chr(x) & Mid(S, 4, Len(S))

MsgBox "S1=" & S1

S2 = " "

MsgBox "S2=" & S2

S3 = Mid(S, 3, Len(S))

MsgBox "S3 = " & S3

End Sub

3) введите строку S

    Привет

Введите число A

5

Введите число В

6

F=3,43481071536724

S1=прМвет

S2=

S3=ивет

Вывод: Мы изучили типы данных VB и научились использовать их в переменных и массивах. Получили навыки использования операторов и встроенных функций VB.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4693. Медицинская генетика. Учебник 174 KB
  Введение Клиническая генетика одна из фундаментальных наук в современной медицине, без знания которой любой врач, независимо от его специальности, не может обойтись. Знание генетики напрямую связано со здоровьем не только нас самих, но и здоровьем н...
4694. Полевая практика по популяционной генетике 6.47 MB
  Изучение закономерностей модификационной изменчивости. Изучение мутационной изменчивости. Цитоплазматическое наследование. Закон гомологических рядов. Центры происхождения растений. Изучение изменчивости седых пятен у клевера. Изучение...
4695. Скарби України. Сценарій уроку 62 KB
  Скарби України. Сформувати уявлення про національну культуру українського народу, познайомити з архітектурними пам’ятками нашої країнирозвивати допитливість виховувати інтерес до історії і культури рідного краю викликати бажання вивчати...
4696. Программная реализация алгоритмов циклической структуры 55.35 KB
  Программная реализация алгоритмов циклической структуры Цель работы -Получение навыков программирования алгоритмов циклической структуры на языке С. -Исследование эффективности применения различных видов циклов в задаче табулирования функци...
4697. Економічний аспект сталого розвитку в Україні: регіональній вимір 137.5 KB
  Людська цивілізація переживає складні часи на переломі віків і на початку третього тисячоліття. З одного боку, спостерігаються бурхливі темпи наукового і технічного прогресу, а з іншого виявляються тенденції до економічної стагнації і навіть с...
4698. Концепція управління за цілями та її застосування в діяльності ФСП НТУУ КПІ 203.5 KB
  Актуальність даної роботи зумовлена рядом причин: управління за цілями є розповсюджена концепція підходу до управління і широко застосовується в багатьох галузях менеджменту не дивлячись на популярність концепції, існує чимало пом...
4699. Основи менеджменту. Формування місії, цілей та стратегій організації 721 KB
  Формування місії, цілей та стратегій організації, сутність понять: бачення, філософія організації, місія, ціль організації. Одним із головних завдань менеджменту є встановлення цілей, заради досягнення яких формується, функціонує і розвивається ор...
4700. Дослідження методик розробки ІС на основі IBM Rational Method Composer 400 KB
  Дослідження методик розробки ІС на основі IBM Rational Method Composer Мета виконання роботи – ознайомитись з кращими практиками розробки інформаційних систем з використанням бази знань IBM Rational Method Composer, навчитись роз...
4701. Функциональный генератор Function Generator 84 KB
  Функциональный генератор (FunctionGenerator) Управление генератором осуществляется следующими органами управления: - выбор формы выходного сигнала: синусоидальной (выбрана по умолчанию), треугольной и прямоугольной - установка частоты ...