11600

Определение скорости шаров после упругого и неупругого ударов. Проверка закона сохранения импульса

Лабораторная работа

Физика

В проведенной нами лабораторной работе с помощью установки ФПМ-08 мы определил скорости шаров после упругого и неупругого ударов. При этом мы использовали закон сохранения импульса для замкнутой системы тел, понятия упругого и неупругого ударов. Скорость мы определяли по её описанной выше зависимости от начального угла...

Русский

2016-09-14

63.5 KB

24 чел.

Лабораторная работа по физике №2.

Проверка закона сохранения импульса для замкнутой системы тел.

Цель работы:

  1.  Определить скорости шаров после упругого и неупругого ударов;
  2.  Проверить закон сохранения импульса.

Оборудование: установка ФПМ-08, 2 металлических и 2пластилиновыхшарика

Ход работы:

  1.  Зафиксируем угол отклонения правого шара a0 =120. Измерим углы отскоков правого a1 и левого a2 шаров в результате их упругого соударения. Результаты занесем в таблицу:

N

a1

a2

1

1o

10o

2

0o

9o30’

3

1o

10o

4

1o

10o

5

2o

10o30’

=1o

0,316

  1.  Измерим длину подвеса l = 0.046 м. Найдем приборную погрешность линейки: ==2.8 * 0.001/3=9,333*10-4. Надежность P = 95%.
  2.  Зафиксируем угол отклонения правого шара a0 =120. Измерим угол a3 , на который отклонились шара после неупругого удара. Результаты занесем в таблицу:

N

1

2

3

4

5

<a3 >

 a3

6

6

5.75

6

6.25

6

  1.  Найдем скорости правого шара до упругого удараV1, после V1, левого шара после упругого удара V2 и обоих шаров после неупругого удара V’’:

 =0.444 м/с   0,037 м/с  0.370 м/с

0,222 м/с

  1.  Полученные значения скоростей шаров подставим в формулы:

 

и поверим закон сохранения импульса для замкнутой системы тел.                        

0,07770,071225 0,0204240,020868

   0,070,07                                                      0,020,02

6.Для скорости V1 рассчитаем погрешность по формуле , где =0.001м - приборная погрешность, - случайная погрешность. =0,8848. 0.301. P=95%.

Вывод: В проведенной нами лабораторной работе с помощью установки ФПМ-08 мы определил скорости шаров после упругого и неупругого ударов. При этом мы использовали закон сохранения импульса для замкнутой системы тел, понятия упругого и неупругого ударов. Скорость мы определяли по её описанной выше зависимости от начального угла. В результате мы научились обращаться с ФПМ-08, на практике находить скорости шаров до и после упругого и неупругого ударов. Расхождение полученных результатов объясняется малым количеством проведенных измерений, несовершенством мышечного аппарата, неабсолютной точностью приборов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74102. Қазақстан жеріндегі әскери қозғалыстар мен соғысқа кіруі 21.52 KB
  Қазақстан азамат соғысы жылдарында 19181920 жж. Ленин қол қойған халық комитетінің декреті бойынша қырғыз қазақ революциялық комитеті қүрылды. Оның қарамағына Қазақ Совет автономиясы жарияланып өлке Советтерінщ құрылтай съезі шақырылғанға дейін қазақ тұрғындары мекендеген Орал ТорғайАқмола Семей облысы мен Астрахань губерниясы жерівдегі барлық жоғарғы әскериазаматтық басқармалар берілді.
74103. Көтерілістің шығу себептері 21.34 KB
  Қатардағы қарапайым қазақтар жерді солардан жалға алып пайдаланды. Қазақ ақсүйектері орыс помещиктерінен жалға алған жерлерді өздерінің жеке қалауы бойынша қазақ ауылдарынакөтеріңкі қымбат бағаға тағы да қайыра жалға беріп отырды. Сөйтіп қазақтардан әр түрлі айыппұлдар мен алымсалықты еселеп алып тұрды 1836 жылы халық көтерілісі басталды.
74104. соты және олардың қазақ қоғамы өміріндегі атқарған рөлі 21.14 KB
  XIX ғасырдың 20жылдарынан бастап патша үБилер билер соты және олардың қазақ қоғамы өміріндегі атқарған рөлі[өңдеу] Ресей Қазақстан аумағына азаматтық және әскери сот жүйесін енгізгенге дейін мұнда дәстүрлі билер соты болатын. Қазақ қоғамында билер ешқашан сайланып та тағайындалып та қойылмаған. Ондай билердің атақдаңқы жөніндегі хабар дала тұрғындары арасына тез таралатын.
74105. Түрік қағандығы 20.71 KB
  Түрік немесе қажыр қайраттылар деген атпен белгілі болды. Түрік қағанаты Түрік Қағандығының қоғамдық өмірінде әскери іс маңызды орын алды. Түріктер мал шмен аңшылықпен айналысты.
74107. Қыпшақ хандығы 19.99 KB
  Қыпшақтар туралы алғашқы хабар Қытайдың жазба деректерінде кездеседі. Қыпшақтар ең әуелі Алтай Саян тауларының баурайларын мекендеген. VIIX ғасырларда Қазақстан аумағында қыпшақ этникалық қауымдастығының ұзаққа созылған қалыптасу процесі жүрді.
74108. Жәңгірұлы Тәуке хан 19.7 KB
  Тәуке ел ағасы жасына келіп ақыл тоқтатқан мемлекет ісіне араласып мол тәжірибе жинақтаған білікті жан болатын. Тәукені өзге қазақ хандарынан ерекшелеп оның шын мәнінде көреген басшы ақылды реформатор екенін танытанын қасиеті де осы өзіндік жолмен жүруінде. Тәуке ханның елі үшін сіңірген ерен еңбегі екі қырымен айрықша назар аударады.
74109. Шығыс Түрік қағанаты 19.42 KB
  Түрік қағанатында саясиәлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі оның дербестікке ұмтылған жеке бөліктерінде оқшаулану үрдісінің күшеюі Шығыс және Батыс қағанаттарының құрылуына алып келді. Шығыс түріктері Қытаймен жүргізген қиянкесті соғыстың нәтижесінде 682 жылы Монғолияда өз мемлекетін қалпына келтірді. Шығыс Түрік қағандығы 682744 Қазақстан Орталық Азия Шығыс Түркістан Оңтүстік Сібір жерлерін алып жатты.
74110. Үйсін мемлекеті 18.65 KB
  3 ғасырда Қазақстанды мекендеген тайпаларда мемлекеттіктің алғашқы белгілері болды. Ежелгі үйсіндерде әлеуметтікэкономикалық қатынастар өтпелі кезеңге тән сипатта болды. Жартылай көшпелі және жартылай отырықшы үйсін коғамында өндірістің екі негізгі түрі болды: мал және жер. Рулық құрылыстың ыдырауы барысында туындаған таптық қатынастар құлиеленушілік сипатқа ие болды.