11603

Определение момента инерции тел методом крутильных колебаний.

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа №5 Определение момента инерции тел методом крутильных колебаний Цель работы: Определить момент инерции тела относительно оси проходящей через центр масс тела; Проверить теорему Штейнера. Принадлежности: трифимерный подвес т...

Русский

2013-04-10

67 KB

4 чел.

Лабораторная работа №5

Определение момента инерции тел методом крутильных колебаний

Цель работы:

  1.  Определить момент инерции тела относительно оси, проходящей через центр масс тела;
  2.  Проверить теорему Штейнера.

Принадлежности: трифимерный подвес, тела, секундомер, линейка.

Ход работы:

Задание 1.

1) R=0,25 м (радиус нижнего диска)

   r=0,1 м (радиус верхнего диска)

   l=0,79 м (длина нити)

   m=m0±Δm0=172±2 г

2) Пять практических измерений времени при 20 полных колебаниях:

t1=46 c

t2=48 c

t3=47 c

t4=48 c

t5=46 c

<t1> - среднее значение времени при измерениях.

<T1> - средний период колебаний.

(N - количество полных колебаний)

3) Определим момент инерции вращения диска I0:

4) Погрешность косвенных измерений:

Δl, Δr, ΔR - приборные (систематические) погрешности, ΔT0 - случайные погрешности.

5)Ответ с учетом погрешностей:

Задание 2.

1)Масса тела помещенного на диск m1=0,39 кг

2)Пять практических измерений с телом на диске, при 20 колебаниях:

t1=28 c

t2=29 c

t3=26 c

t4=31 c

t5=30 c

<t2> - среднее значение времени при измерениях

<T2> - средний период колебаний

3)Момент инерции диска с телом массы m1:

4)Момент инерции тела m1 без инерции диска:

5)Теоретический расчет момента инерции тела без диска:

, где R1 радиус тела, R1=7,8·10-2м.

6)Экспериментальное значение момента инерции I2 не соответствует значению I2, потому что был совершен ряд систематических ошибок, которые мною были учтены при вычислении погрешностей, и некоторые случайные ошибки.

Задание 3.

1)Два одинаковых тела массами m1 на расстоянии d=10,6 см друг от друга.

2)Пять практических измерений времени 20 колебаний диска с двумя грузами:

t1=48 c

t2=46 c

t3=50 c

t4=47 c

t5=48 c

3)Момент инерции диска с двумя телами:

4)Момент инерции одного тела без диска:

5)Расчет теоретического значения момента инерции одного тела по теореме Штейнера:

6)Сравнивая теоретическое и практическое значения момента инерции одного тела, можно сделать следующий вывод: определение столь малых величин должно производиться на оборудовании с более высоким уровнем точности, или производиться теоретически, в данном случае по теореме Штейнера. Чтобы удостовериться в систематических ошибках наших подсчетов, достаточно взглянуть на ΔI0 по отношению к I0.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54815. Турнір знавців Паскаля 255 KB
  Алгоритмізація та програмування для учнів є більш складними розділами інформатики. Тому варто зробити декілька уроків трішки цікавішими, навіть розважальними. Це може бути, наприклад, узагальнюючий урок напередодні тематичного оцінювання, підсумковий урок теми.
54816. Святкова церемонія вручення паспорта громадянина України 47.5 KB
  Буклети Паспорт – головний документ громадянина України Конституція України. Виховувати громадянина патріота країни любов гордість і повагу до України. Ми раді вітати вас на церемонії вручення паспортів громадянина України.
54817. Патріотичне виховання майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення соціології (з особистого досвіду) 197 KB
  Тому одним із завдань гуманітаризації та гуманізації вищої освіти стає орієнтація і на загальнолюдські культурні цінності залучення студентів до національних джерел духовності формування у них патріотичних якостей. Проте результати аналізу досліджень вищеназваних учених свідчать що питаниям патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів освіти узагальненню досвіду формування патріотичних якостей студентів не приділялося належної уваги. Патріотичне виховання студентів це організований планомірний та цілеспрямований процес...
54818. Разнообразие Паукообразных 641.5 KB
  Учитель объясняет ученикам что ее необходимо заполнить в ходе урока а именно после показа 1 слайда презентации и дополнительной информации о пауках подготовленной учениками дома из дополнительной литературы. Учитель стимулирует учеников к активности говоря о дополнительных баллах за правильно заполненную таблицу. Учитель: 1. Учитель: 1.
54819. Різноманітність павукоподібних та їхня роль у екосистемах. Значення в житті людини 173 KB
  Мета заняття: навчальна: поглибити знання учнів про різноманітність павукоподібних та риси пристосованості до середовища і способу життя; сформувати поняття про значне поширення представників класу їхню роль у різних екосистемах і господарській діяльності людини; пояснити небезпеку деяких видів павукоподібних що є паразитами людини й переносниками небезпечних вірусних інфекцій або збудниками деяких захворювань; знати заходи профілактики захворювань які...
54820. Іван Іванович Кирій «Незвичайний пацієнт» 65.5 KB
  Форми методи і прийоми роботи на уроці: робота в групах самостійна робота учнів робота з підручником робота з картками підсумкового контролю словникова робота інтерактивний метод Мікрофон вправа на вдосконалення читацьких навичок. Робота в картках підсумкового контролю У скільки років І. Словникова робота Учитель. Словникова робота.
54822. НОВОРІЧНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПАЗЛИ 157 KB
  Нікополь Сама форма пазлів на мою думкуналаштовує дитину на гру робить цікавим сам процес навчання чи виховання. Що значить скласти пазл Поперше зібрати ціле за його частинами; подругесистематизувати знання про частини та про ціле; потретєпобачити цілісну картину представленого. Пропоную вашій увазі новорічні лінгво етимологічні пазли.
54823. Клуб внимательных пешеходов 60.5 KB
  Сегодня мы проверим насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения и умело применяете знания на практике Юные пешеходы Будущие водители Дети и родители Велосипедисты и автомобилисты. Азбуку эту помни всегда чтобы с тобой не случилась беда Везде и всюду правила Их надо знать всегда Свои имеют правила шофер и пешеход Как табличку умножения как урок Помни правила движения назубок Внимание Внимание Вас ожидает состязание На лучшее знание и выполнения Правил дорожного движения Перед нами 2 команды. Послушайте правила игры.