11604

Определение ЭДС

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа по курсу физики Определение ЭДС Цель работы: Определение ЭДС и проверка закона Ома для полной цепи. 1. СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА 2. ОСНОВНАЯ РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА 1 где Е – ЭДС источника тока ...

Русский

2013-04-10

261.5 KB

27 чел.

Лабораторная работа по курсу физики

«Определение ЭДС»

Цель работы: Определение ЭДС и проверка закона Ома для полной цепи.

1. СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА

2. ОСНОВНАЯ РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА

,        (1)

где Е – ЭДС источника тока (В);

Im и Ikтоки, измеряемые в амперах и соответствующие сопротивлениям Rm и Rk, измеряемым в омах.

3. ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТЕЙ

3.1. Абсолютная случайная погрешность для ЭДС рассчитывается по формуле:

Е=SЕ(t,n),          (2)

где SЕ – среднеквадратичное отклонение для Е, измеряемое в вольтах и рассчитываемое по формуле:

;        (3)

В свою очередь, средняя ЭДС <Е> рассчитывается по формуле:

,              (4)

где Еi – значение Е, полученное в отдельном наблюдении;

n – число значений Е.

Величина (t,n), входящая в формулу (2), называется коэффициентом Стьюдента и зависит от доверительной вероятности и числа значений n. При  = 0,95 и при n = 5 коэффициент Стьюдента равен (t,n)=2,77.

3.2. Абсолютная систематическая погрешность для ЭДС рассчитывается по формуле:

Е=1,1<Е>             (5)

где – относительная систематическая погрешность, являющаяся характеристикой амперметра и равная для используемого в данной работе цифрового мультиметра М890D или В7-20 пяти процентам  = 0,05.

3.3. Абсолютная суммарная погрешность для ЭДС рассчитывается по формуле:

Е = Е + Е             (6)


4.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Цифровой мультиметр М890D или В7-20.

Пределы измерения тока: от 0 до 200 мА или от 0 до 100 мА;

4.2. Набор из 4-х сопротивлений типа ПЭВ по 100 Ом.

4.3. Гальванический элемент типа АА или источник постоянного тока Б5-49.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

       

По данным таблицы 5.1. построить график I(R).

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

< Е >=…………

Е=…………

SЕ=…………

Е=…………

Е=…………

7. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЙ

Е = <Е>  Е  В, при доверительной вероятности =0,95

(После знака равенства вместо <Е> и Е должны стоять их числовые значения)

8. ВЫВОДЫ

8.1. Сравнить измеренную ЭДС с паспортной или заданной преподавателем и указать причины расхождения, если таковое имеется.

8.2. Указать, соответствует ли график I(R) закону Ома для полной цепи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8280. Правовідносини. Види, зміст, об’єкти і суб’єкти правовідносин 47.5 KB
  Тема уроку. Правовідносини. Види, зміст, об’єкти і суб’єкти правовідносин. Мета: Актуалізувати знання ліцеїстів з питання правовідносини, поглибити їх з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів розвивати вміння аналізувати...
8281. Теорії виникнення держави. Історичні типи держав 48.5 KB
  Тема №. 2. Теорії виникнення держави. Історичні типи держав. Мета уроку: Ознайомлення учнів з теорією виникнення держави та історичними типами держав розвивати в учнів здатність застосовувати отримані знання на практиці виховання в ліцеїстів право...
8282. Перегляд воєнних договорів у двадцятих роках 44 KB
  Тема. Перегляд воєнних договорів у двадцятих роках. Мета: розглянути спроби повоєнного переділу світу у 20-х роках розвивати аналітичні вміння при вивченні всесвітньої історії виховувати в учнів зацікавленість до новітнього періоду всесвітньої іст...
8283. Радянсько-польська війна та її наслідки для України 66.5 KB
  Радянсько-польська війна та її наслідки для України Скориставшись слабкістю своїх сусідів на сході, польські війська на кінець 1919 р. окупували майже всю Білорусію, Західну Волинь. У квітні 1920 р. між представниками польського уряду та Петлюри бул...
8284. Доба Воєнного комунізму 69 KB
  Доба Воєнного комунізму Засади Заміна приватної власності на соціалістичну Зростання ролі держави в управлінні економікою: а) централізований контроль і управління б) заміна дрібних підприємств крупними в) запровадження єдиного планування. На...