11612

Оформление математических формул в документах MS Word’2000/2003

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 7 Тема: Оформление математических формул в документах MS Word2000/2003. Цель работы: Освоить основные приемы создания и форматирования математических формул в текстовых документах MS Word2000/2003. Содержание работы: Освоение...

Русский

2013-04-10

99 KB

54 чел.

PAGE  2

Лабораторная  работа № 7

Тема: Оформление математических формул в документах MS Word’2000/2003.

Цель работы: Освоить основные приемы создания и форматирования математических формул в текстовых документах MS Word’2000/2003.

Содержание работы:

 1.  Освоение установки различных видов выравнивания для различных частей строки в MS Word’2000/2003.
 2.  Ввод и оформление математических формул в текстовом документе средствами Word’2000/2003.

Технология выполнение работы:

Задание №1:

 1.  Откройте новый документ MS Word’2000/2003.
  1.  Установите для нового документа: параметры страницы левое -3 см, правое – 1.5, верхнее и нижнее – 2 см.
   1.  Установите размер шрифта 14, выравнивание по центру. Введите предложение: «Ввод и оформление математических формул в текстовом документе».
    1.  Перейдите на новую строку, установить выравнивание по ширине.
    2.  Задайте форматы табуляторов, то есть установите отступы, используя табуляцию: 3 см, выравнивание по левому краю, без заполнителя и 14 см, выравнивание по правому краю, без заполнителя. Для этого:
    •  выполнить команду меню Формат/Табуляция,
    •  в открывшемся окне «Табуляция» в поле Позиции табуляции: ввести 3 см, в поле Выравнивание установить по левому краю, нажать кнопку установить,
    •  перейти снова в поле Позиции табуляции: ввести 14 см, в поле Выравнивание установить по правому краю, нажать кнопку установить и ОК.
    1.  Обратите внимание на Линейку. Она должна принять следующий вид как на рисунке 1.
    2.  Сохраните документ в личной папке под именем «Формула».

Рисунок 1. Документ после выполнения заданий.

Задание №2:

 1.  Перейдите в первое поле. Для этого нажмите на клавишу Tab.
 2.  Введите формулу: . Для ввода формулы, нужно сначала разделить ее на элементы и затем вводить по одному элементу. Данную формулу необходимо вводить в следующей  последовательности:

Элемент формулы

Описание:

Z=

Вводиться с клавиатуры Z=

Кубический корень вводиться с помощью шаблона радикалов  кнопки на Панели инструментов «Редактора формул». Для открытия панели «Редактора формул» необходимо выполнить команду:

Вставка/Объект/Microsoft Eqution 3.0

Скобки, означающие, что показатель степени относиться ко всей дроби, вводиться с помощь кнопки .

Вводиться дробь с помощью шаблона дробей, кнопки , где в числители  вводиться 1, в знаменателе квадратный корень .

В подкоренное выражение вводиться двучлен, включающий две отдельные ячейки верхнего уровня.

Дробь возводиться в степень, с помощью шаблона верхнего индекса .

Выход из режима ввода формулы.

 1.  Перейдите во второе поле, нажав Tab, и ввести номер формулы (см. рисунок1).
 2.  Сохраните изменения.
 3.  Введите изменения в формулу, в соответствии с рис.1.
 4.  Сохраните изменения.
 5.  Введите под номером (3) одну из следующих формул:

 1.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22949. СБС-ПРОГРАМИ ТА РЕКУРЕНТНІ ПОСЛІДОВНОСТІ 599 KB
  Індуктивні визначення Структурні блок схеми та СБСпрограми. СБС програми це інтерпретовані структурні блоксхеми. Рекурентні функції і тільки вони обчислюється СБСпрограмами.
22950. Облік розрахунків з дебіторами 79 KB
  Види дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання. Облік наданих знижок, повернення товарів і податку на додану вартість. Методика розрахунку сумнівної дебіторської заборгованості. Облік векселів до одержання.
22951. Мова Сі 240.5 KB
  Дамо індуктивне визначення термів. Розрізнюють три види типізованих термів: префіксні інфіксні та постфіксні. Існує ще один вид термів змішані коли в індуктивному переході одночасно використовується два або і всі три різновиди термів. На практиці з метою спрощення запису термів приймаються ті чи інші угоди.
22952. Облік грошових коштів 113 KB
  Облік і контроль касових операцій і грошей в касі. Облік створення і використання фонду дрібних сум. Документальне оформлення і облік операцій по банківських рахунках. Облік короткострокових фінансових інвестицій.
22953. Школи Китайські 34.5 KB
  Ми почнемо з того що філософія як форма духовної діяльності має історичність. Філософія це ідейний діалог мислителів різних епох. Антична філософія 2. Середньовічна філософія.
22954. Продовжимо Елінізм 55.5 KB
  Людина гріховна лише бог безгрішний. Філософ має бути моральним проповідником волі Бога. В цей час провідна роль в культурі належала церкві філософія розглядалась як служниця богословя теологія. Філософія галузь яка веде до більш високого знання богословя.
22955. Західноєвропейська філософія нового часу 53 KB
  Просвітництво 18ст. Ідеалізм або матеріалізм залежить від того як співвідноситься почуття зі світом. Поза нами існує матеріальний світ незалежний від нас явища цього світу впливають на наші органи почуття в нас виникають чуттєві образи цих явищ. Перш ніж пізнавати навколишній світ і природу треба підготувати свою свідомість подолати перешкоди ідоли або примари свідомості.
22956. Естетика 50 KB
  Історичний матеріалізм це є поширення поглядів матеріалізму на суспільне життя на людську історію. Фактично ці умови життя визначаються напрямком нашої свідомості. Тобто поступово переходимо на іншу позицію що засадою нашого суспільства і життя не є розум. Світова воля Шопенгауер біологічне життя Ніцше несвідоме життя Фрейд.
22957. Особливості сучасної західної філософії. Вітчизняні філософські традиції 54 KB
  Антропологізм ця тенденція орієнтує філософію на дослідження людини і світу культури. Сутність тенденції виражають наступні ідеї: вивчення життя окремої людини стоїть вище є більш значним ніж вивчення великих людських спільнот класів народів націй. відмова від розуміння сучасної людини як свободної і розумної здатної переробляти світ. Відмова від такого розуміння і перехід до розуміння людини яка жорстко обумовлена економікою політикою релігією та ін.