11612

Оформление математических формул в документах MS Word’2000/2003

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 7 Тема: Оформление математических формул в документах MS Word2000/2003. Цель работы: Освоить основные приемы создания и форматирования математических формул в текстовых документах MS Word2000/2003. Содержание работы: Освоение...

Русский

2013-04-10

99 KB

47 чел.

PAGE  2

Лабораторная  работа № 7

Тема: Оформление математических формул в документах MS Word’2000/2003.

Цель работы: Освоить основные приемы создания и форматирования математических формул в текстовых документах MS Word’2000/2003.

Содержание работы:

 1.  Освоение установки различных видов выравнивания для различных частей строки в MS Word’2000/2003.
 2.  Ввод и оформление математических формул в текстовом документе средствами Word’2000/2003.

Технология выполнение работы:

Задание №1:

 1.  Откройте новый документ MS Word’2000/2003.
  1.  Установите для нового документа: параметры страницы левое -3 см, правое – 1.5, верхнее и нижнее – 2 см.
   1.  Установите размер шрифта 14, выравнивание по центру. Введите предложение: «Ввод и оформление математических формул в текстовом документе».
    1.  Перейдите на новую строку, установить выравнивание по ширине.
    2.  Задайте форматы табуляторов, то есть установите отступы, используя табуляцию: 3 см, выравнивание по левому краю, без заполнителя и 14 см, выравнивание по правому краю, без заполнителя. Для этого:
    •  выполнить команду меню Формат/Табуляция,
    •  в открывшемся окне «Табуляция» в поле Позиции табуляции: ввести 3 см, в поле Выравнивание установить по левому краю, нажать кнопку установить,
    •  перейти снова в поле Позиции табуляции: ввести 14 см, в поле Выравнивание установить по правому краю, нажать кнопку установить и ОК.
    1.  Обратите внимание на Линейку. Она должна принять следующий вид как на рисунке 1.
    2.  Сохраните документ в личной папке под именем «Формула».

Рисунок 1. Документ после выполнения заданий.

Задание №2:

 1.  Перейдите в первое поле. Для этого нажмите на клавишу Tab.
 2.  Введите формулу: . Для ввода формулы, нужно сначала разделить ее на элементы и затем вводить по одному элементу. Данную формулу необходимо вводить в следующей  последовательности:

Элемент формулы

Описание:

Z=

Вводиться с клавиатуры Z=

Кубический корень вводиться с помощью шаблона радикалов  кнопки на Панели инструментов «Редактора формул». Для открытия панели «Редактора формул» необходимо выполнить команду:

Вставка/Объект/Microsoft Eqution 3.0

Скобки, означающие, что показатель степени относиться ко всей дроби, вводиться с помощь кнопки .

Вводиться дробь с помощью шаблона дробей, кнопки , где в числители  вводиться 1, в знаменателе квадратный корень .

В подкоренное выражение вводиться двучлен, включающий две отдельные ячейки верхнего уровня.

Дробь возводиться в степень, с помощью шаблона верхнего индекса .

Выход из режима ввода формулы.

 1.  Перейдите во второе поле, нажав Tab, и ввести номер формулы (см. рисунок1).
 2.  Сохраните изменения.
 3.  Введите изменения в формулу, в соответствии с рис.1.
 4.  Сохраните изменения.
 5.  Введите под номером (3) одну из следующих формул:

 1.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36679. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ. Конспект лекції 69.5 KB
  НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ ПЛАН 1. Умови формування та особливості німецької класичної філософії.Умови формування та особливості німецької класичної філософії. Важливу роль у формуванні німецької класичної філософії відіграли досягнення природознавства та суспільних наук: стали розвиватися фізика і хімія просунулося вперед вивчення органічної природи.
36680. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ. Лекція 107 KB
  Проблема методу пізнання. Проблема методу пізнання. Спочатку ці обидва види матеріалізму виступають спільно: і той і інший розпочинають критику схоластики з питання про метод пізнання з метою подолання не лише схоластичної відірваності від досвіду практики але й притаманного схоластиці ідеалізму. Бекон в Англії Декарт у Франції Спіноза в Голландії при всіх відмінностях їх один від одного збігаються між собою у цьому розумінні мети й завдань пізнання.
36681. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ВІДРОДЖЕННЯ 98.5 KB
  Короленка Кафедра філософії Опорний конспект лекції з курсу ФІЛОСОФІЯ на тему: ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ВІДРОДЖЕННЯ для студентів ІІ курсів усіх факультетів Полтава2011 Тема: Філософія середньовічного суспільства та Відродження ПЛАН 1. А звідси й космоцентризм філософії намагання зрозуміти сутність природи космосу світу в цілому. Для філософії середньовіччя головним орієнтиром стала не природа а Бог. Саме цим і зумовлювався теоцентризм філософії епохи середньовіччя істинною реальністю всього світу є Бог а не...
36682. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 147.5 KB
  Короленка Кафедра філософії Опорний конспект лекції з курсу ФІЛОСОФІЯ на тему: АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ для студентів ІІ курсів усіх факультетів Полтава2011 Тема: Антична філософія VI ст. Періодизація античної філософії. Класичний період давньогрецької філософії 4. Періодизація античної філософії.
36683. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ. Лекційне заняття 98 KB
  Поєднують ж їх позиції наступні риси: Віра в пануючі у світі порядок і справедливість завдяки закону Карми всі гарні чи погані вчинки людини викликають відповідні наслідки в цій та наступних життях; Ідея вічного круговороту як нескінченного переродження всіх живих істот сансара: Всесвіт арена де кожен на протязі всього життя відіграє певну роль де смерть не лякає людину адже вона залишається безсмертною перевтілюючись у наступному житті в іншу істоту; Концепція Мокші найвищої мети життя людини: необхідності звільнення її від...
36684. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРОБЛЕМИ ТА РОЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА 86 KB
  Короленка Кафедра філософії Опорний конспект лекції з курсу ФІЛОСОФІЯ на тему: ФІЛОСОФІЯ ЇЇ ПРОБЛЕМИ ТА РОЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА для студентів ІІ курсів усіх факультетів Полтава2009 ТЕМА: ФІЛОСОФІЯ ЇЇ ПРОБЛЕМИ ТА РОЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА ПЛАН 1. Філософія як любов до мудрості 2. Філософія як форма суспільної свідомості 4. Міф релігія філософія як етапи сходження людської самосвідомості 1.
36685. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА І КУЛЬТУРА. ФОРМАЦІЯ І ЦИВІЛІЗАЦІЯ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ 89.5 KB
  Філософське поняття культури. Навпаки врахування специфіки індивідуальної свідомості її багатогранності неповторності всього того що становить сутність духовності особистості є надзвичайно важливою умовою формування та розвитку цінностей духовної культури свідомості людини. Філософське поняття культури. Існує декілька сот визначень того що можна назвати культурою десятки підходів до її вивчення теоретичних концепцій моделей культури.
36686. СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА 86.5 KB
  Дійсно класи нації народності трудові колективи сімї різноманітні формальні і неформальні групи соціальні прошарки та інші спільності людей їх взаємовідносини функціонування та розвиток складають основний зміст соціальної сфери. Недооцінка ролі і значення соціальної сфери в житті людей знаходить своє відтворення у недостатньому врахуванні специфіки інтересів класів соціальних груп націй та народностей трудових колективів окремих людей у недостатній увазі до соціальної сторони їх праці побуту що призвело до зниження...
36687. МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬСТВА. СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ТА ЙОГО СТРУКТУРА 108 KB
  ТЕМА: МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬСТВА. Матеріальне виробництво основа розвитку суспільства. Томуто головним структурним компонентом як суспільства в цілому так і його підсистем є людина.