11627

Определение относительной теплоемкости газа

Лабораторная работа

Физика

ОТЧЁТ по лабораторной работе № 4 Определение относительной теплоемкости газа. Цель работы: определить теплоемкость воздуха при постоянном объеме и температуре. Схема установки и расчётная формула: 4

Русский

2013-04-10

49 KB

7 чел.

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

Определение относительной теплоемкости газа.

Цель работы:  определить теплоемкость воздуха при постоянном объеме и температуре.

Схема установки и расчётная формула:

                     4

                                                                 1

                                                                                2

                                                                                               3

 

Рис. 1   Схема установки для определения отношения теплоёмкостей газа:

1 сосуд; 2 кран; 3 насос; 4 манометр.

Отношение теплоёмкостей газа вычисляется по расчётной формуле:

                                                                         

где: γ - отношение теплоёмкостей газа;

h1 – начальная разность уровней в манометре;                                    

h2 – разность уровней в манометре после охлаждения жидкости.

Выполнение работы:

№опыта

h1(см)

h2(см)

γ

1

15,9

2,8

1,21

2

15

2,4

1,19

3

15,2

3,2

1,26

4

7,4

1,6

1,27

5

16,5

2,9

1,21

6

9,6

2,2

1,29

7

13

2,1

1,19

8

14,2

2,6

1,22

9

14,4

2,8

1,24

10

17,4

4

1,29

<γ> = ∑γ 1/n ,

где:

<γ> - среднее арифметическое значение;

 n – количество опытов;

 γ - отношение теплоёмкостей газа.

<γ>=1,24

Абсолютная ошибка измерения определяется по формуле:

∆γ = σ  ,

где:

σ – средняя квадратичная;

– коэффициент Стьюдента.

Относительная ошибка измерения определяется по формуле:

σ ≈ 0,0122

Пусть α=0,90    n=10    тогда tα=1,83

γ=tα·δ

γ ≈ 0,02

Относительная ошибка измерения определяется по формуле:

%

%    

        

Окончательный результат запишется:

< γ > = 1,24± 0,02

Считая составляющие воздуха идеальными газами, найдем для них γ по формул:  γ=(i+2)/i

1) Аргон – одноатомный газ i=3, тогда γ=(3+2)/3 ≈ 1,67

2) Кислород, азот – двухатомные газы i=5, тогда γ=(5+2)/5 ≈ 1,4

3) Углекислый газ – трехатомный газ i=6, тогда γ=(6+2)/6 ≈ 1,33


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68833. Особливості класифікації формальних мов 117 KB
  Наприклад контекстновільна граматика G1 розглянута у попередній лекції нерегулярна а мова L1 що нею генерується регулярна тому що її можна одержати за допомогою регулярної граматики G2. Граматики типу 3 а також регулярні граматики мають істотні переваги перед іншими типами граматик тому...
68834. Алгоритми 95 KB
  Частковий алгоритм зупиняється на даному вході якщо існує таке натуральне число t що після виконання t необовязково різних команд цього алгоритму або не виявиться жодної команди яку можна виконати або остання команда є зупинитись.
68835. Скінчені автомати 106.5 KB
  На вхід автомату надходять рядки символів вхідного алфавіту. Кожний черговий символ призводить до того що стан автомату змінюється згідно з функцією а на виході зявляється символ що відповідає функції. Приклад умовного зображення автомату для обчислення суми двох двійкових чисел наведено...
68836. Скінчені автомати, що приймають регулярні вирази 155 KB
  Побудова М7. Для побудови цього автомату використовується ідея приєднання виходу М1 до входу М2. Беремо Q7 = Q1  Q2, вважаючи, що Q1  Q2 =  , тобто усі стани автомату М1 відрізняються від станів автомату М2 незалежно від позначень. Множина заключних станів означається як...
68837. Лексичний аналіз 101.5 KB
  На даному етапі у вхідній програмі виділяються лексеми і формуються таблиці різних класів лексем. Типові класи лексем - це ідентифікатори, константи, ключові слова мови програмування. У результаті роботи лексичного аналізатора програма перетворюється у послідовність лексем.
68838. Контекстно-вільні граматики 85 KB
  Традиційною основою для синтаксичного аналізу є контекстновільні граматики. Коли якунебудь мову програмування не можна генерувати за допомогою контекстновільної граматики завжди можна знайти таку контекстновільну граматику що генерує супермову у якій міститься подана. З наведених раніше означень...
68839. Автомати з магазинною пам’яттю 132 KB
  Але на відміну від МНПмашини память МПавтомата побудована за принципом організації стека. Елементи інформації зберігаються та використовуються як патрони у автоматичній зброї тобто у кожний момент доступний тільки верхній елемент магазину.
68840. Детермінований синтаксичний аналіз (s- та q-граматики) 154 KB
  КВграматика називається sграматикою тоді і тільки тоді коли 1 права частина кожного правила починається терміналом; 2 якщо два правила мають співпадаючі ліві частини такі правила називаються альтернативними то праві частини цих правил починаються різними символами. Тепер означимо множину вибору для кожного правила.
68841. Визначення множин вибору продукцій (продовження) 242 KB
  Розглядається права частина кожного правила, починаючи з лівого символу. Якщо поточний символ - термінал, то він включається у множину ПЕРШ для поданого правила, і процес зупиняється. В іншому разі у множину, що формується, включається множина ПЕРШ для поточного нетермінала, і якщо цей нетермінал анулює...