11632

Исследование гальванометра магнитоэлектрической системы

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Экспериментальное измерение основных характеристик гальванометра магнитоэлектрической системы. Схема установки: e Г гальванометр с неизвестным внутренним сопротивлением Rg Rm – магазин сопротивлений R потенциометр e ЭДС источника ток

Русский

2013-04-10

40 KB

5 чел.

Цель работы: Экспериментальное измерение  основных  характеристик гальванометра  магнитоэлектрической системы.

Схема установки:

e

Г- гальванометр с неизвестным  внутренним  сопротивлением Rg

Rm – магазин сопротивлений

R- потенциометр

e - ЭДС источника тока

mВ  - милливольтметр

К1, К2, К3 – однополюсные ключи.

Ход работы:

N N

Rm1

U1

Rm2

U2

n

S1

Rg

S ср.

Rg, ср.

П. П.

(Ом)

(В)

(Ом)

(В)

(дел.)

(дел/А)

(Ом)

(дел/А)

(Ом)

1

500

0,028

1500

0,036

10

125 . 104

3000

2

500

0,037

1500

0,053

15

93,75 . 104

1812,5

99,91 . 104

2113

3

500

0,05

2000

0,087

20

81 . 104

1527

Расчетные формулы:

U2 Rm1 - U1 Rm2

U1 - U2

Rg =

Rm1 - Rm2

U1 - U2

S1 =  n  

Вывод:

В данной работе был исследован гальванометр с неизвестным сопротивлением и экспериментальным способом определено его среднее значение. Также определили чувствительность гальванометра и его среднее значение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37706. Введение в экономическую теорию. Основные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние 123.5 KB
  Экономическая теория - одна из наук об обществе. Термин экономия впервые предложен древнегреческим мыслителем Ксенофонтом. Встречается он и работах Аристотеля (IV в. до н. э.), которого иногда называют \"отцом\" экономической науки.
37707. Однофакторний аналіз 34.27 KB
  Найбільш прості розрахунки виходять при рівній кількості дослідів на кожному рівні фактора А табл. Таблиця 1 Вихідні дані для однофакторного дисперсійного аналізу з рівним числом паралельних дослідів Рівні фактора Номер досліду 1 2 . Суму квадратів всіх дослідів ; 2 3. Суму квадратів сум по стовпцях поділену на число дослідів в стовпцю ; 3 4.
37708. Глобальна культура сучасного світу 197.5 KB
  Одне за другим виникали поняття індустріального, постіндустріального, інформаційного суспільств, що с доказом прискореного загального розвитку, і водночас песимістичні прогнози щодо глобальних викликів: екологічного
37710. БЛОК МИКРОПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА С ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ 208 KB
  Изучение структуры и функций блока микропрограммного управления БМУ, составление и отладка микропрограмм обработки данных, записанных в ОП, с использованием циклов и подпрограмм.
37711. ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ 74.5 KB
  МЕТА РОБОТИ вивчити методи вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень; набуття навичок роботи з сучасним вимірювачем нелінійних спотворень. Причиною виникнення нелінійних спотворень у радіоелектронних колах є нелінійність вольтамперних характеристик діодів транзисторів мікросхем ламп а також нелінійні залежності в магнітних або п'єзоелектричних елементах. Прилади для вимірювання коефіцієнта гармонік називають вимірниками нелінійних спотворень.
37713. Ознайомлення з інструментальним середовищем Lazarus 306.24 KB
  Ознайомитись із середовищем програмування Lazarus. Написати програму яка забезпечує обчислення радіуса вписаного в трикутник кола за його сторонами.
37714. Протокол SMTP 805.5 KB
  Щоб доставити повідомлення до адресата необхідно переслати його поштовому серверу домену в якому знаходиться адресат. Сервер відповідає на кожну команду рядком що містить код відповіді і текстове повідомлення відокремлене пропуском. У результаті цього спам став практично нерозв'язною проблемою так як було неможливо визначити хто насправді є відправником повідомлення фактично можна відправити лист від імені будьякої людини. DT CRLF Вказує на початок повідомлення.