11641

Измерение емкости конденсатора. Определение неизвестных сопротивлений проводников (катушек) при помощи мостика Уитстона

Лабораторная работа

Физика

Измерение емкости конденсатора Цель работы: Определение неизвестных сопротивлений проводников катушек при помощи мостика Уитстона. Схема принципиальной установки: сопротивления Г – гальванометр ...

Русский

2015-01-18

93.5 KB

8 чел.

Отчет

По лабораторной работе №21

«Измерение емкости конденсатора»

Цель работы: Определение неизвестных сопротивлений проводников (катушек) при помощи мостика Уитстона.

Схема  принципиальной установки:

, , ,  - сопротивления, Г – гальванометр,  - источник постоянного сопротивления,  - реостат, К – ключ.

Схема установки используемой в работе:

Rxнеизвестное сопротивление

R – Магазин сопротивлений

ADC – рехорд

r1  - сопротивление участка AD

r2 – сопротивление участка DC

Г – гальфанометр

К – ключ

ε - аккумулятор

Выполнение работы:

Изм.

R, Ом

Плечи рехорда

, Ом

, Ом

, мм

, мм

1

49

250

250

49

50

2

32

315

185

54,5

3

70

250

300

47

1

185

250

250

185

182

2

110

313

187

184

3

206

235

265

177

1

230

250

250

230

230

2

160

297

203

234

3

290

219

281

226

1

41

250

250

41

38

2

59

195

305

37

3

53

258

242

35

Вывод:

 

EMBED Equation.3  

B

A

Г

C

D

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

K

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

B

A

Г

C

D

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

K

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17923. ПРИРОДНИЙ ТА ТРУДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 350 KB
  Лекція 7 ТЕМА: ПРИРОДНИЙ ТА ТРУДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ Розділ 1. ПРИРОДНО–РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ План викладення і засвоєння матеріалу 1. Структура природно – ресурсного потенціалу. Місце України в світових природних ресурсів і міра забезпе
17924. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 249.5 KB
  Лекція 11-12 ТЕМА: ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ План викладення і засвоєння матеріалу 1. Характеристика продуктивних сил економічних районів: Донецького Придніпровського ПівнічноСхідного Центрального Столичного Південного Прич
17925. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВЯЗКИ 167 KB
  Лекція 13 ТЕМА: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ План викладення і засвоєння матеріалу 1. Сутність і значення міжнародного поділу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків. 2. Основні форми економічного співробітництва країн світу. 3. Експортний потенціа
17926. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА І ТРАНС-ФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ 136 KB
  Лекція 8 ТЕМА: ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ ЙОГО СТРУКТУРА І ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ План викладення і засвоєння матеріалу 1. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс. 2. Структура економіки її сутність та поняття. 3. Регіональні ...
17927. Анализ эффективности использования основных средств 84.5 KB
  Лекция 7. Анализ эффективности использования основных средств Основные средства – совокупность материальных активов в форме средств труда которые многократно участвуют в процессе производственнокоммерческой деятельности и переносят на продукцию свою стоимость ч...
17928. Платежные системы. Конспект лекций 3.65 MB
  Средством межфилиальных расчетов были авизо по МФО, которые складывались и направлялись в расчетно-кассовые центры (РКЦ) при Центральном банке. Авизо, как правило, пересылались средствами спецпочты (бумажные почтовые авизо) или телеграфом (телеграфные авизо).
17929. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 284 KB
  Основний зміст фінансового менеджменту полягає в управлінні формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та оптимізації обороту їх грошових коштів
17930. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 786.5 KB
  Організаційний механізм – це совокупність правил, організаційно-правових нормативів і стандартів, що визначають та регулюють структуру фінансового управління.
17931. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 72.5 KB
  3. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 3.1. Завдання та методи фінансового планування і прогнозування 3.2. Система фінансових планів підприємства 3.3. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства 3.4. Розробка бюджетів с...