11644

Исследование гальванометра магнитоэлектрической системы.

Лабораторная работа

Физика

Отчет По лабораторной работе №29 Исследование гальванометра магнитоэлектрической системы Цель работы: экспериментальное измерение основных характеристик гальванометра магнитоэлектрической системы. Теоретическое введение: В электрических приборах м

Русский

2013-04-10

37.5 KB

8 чел.

Отчет

По лабораторной работе №29

«Исследование гальванометра магнитоэлектрической системы»

Цель работы: экспериментальное измерение основных характеристик гальванометра магнитоэлектрической системы.

Теоретическое введение:

В электрических приборах магнитоэлектрической системы используют взаимодействия поля постоянного магнита и проводника с током для измерения силы тока.

Принцип работы измерительных приборов магнитоэлектрической системы основан на следующих явлениях:

на рамку с током, помещённую в однородное магнитное поле, как известно, действует вращающий момент сил.

Mвр.= iSBsinα

Который приведёт к повороту рамки вокруг её оси и вызовет растяжение упругой пружины, прикреплённой к рамке. Возникающий при деформации пружины механический момент сил уравновесит действующий момент Mвр., т.е.:

Mвр.= Mупр.

Значение угла поворота рамки, при котором выполняется условие равновесия, можно измерить и определить сил у тока в рамке.

 

Наиболее удачной является конструкция гальванометра с радиальным магнитным полем: такое поле создано в узком зазоре между цилиндрическим полюсным наконечником N и S постоянного магнита и железным сердечником цилиндрической формы.

В таком цилиндрическом зазоре вектор магнитной индукции направлен по радиусу и совпадает с плоскостью рамки(α=900).

Mвр.= iS∙B∙sinα=const

При повороте рамки на угол φ возникает момент упругих сил Mупр. деформации пружины:

Mупр.=k1 φ

,где k1- коэффициент упругости пружины.

Гальванометр - высокочувствительный прибор, предназначенный для измерения слабых токов.

S1=1/C1 – чувствительность гальванометра.

Uд= iдRд –максимальная разность потенциалов,где Rдвнутреннее сопротивление.

Выполнение работы:

Результаты измерений и вычислений:

Rm1,Ом

U1,в

Rm2,Ом

U2,в

N,дел

S1(дел/А)

Rд(Ом)

<S1>(дел/А)

<Rд>(Ом)

500

0,028

1000

0,031

10

1666667

4166,66667

1472222,22

3943,1

1500

0,077

2000

0,085

20

1250000

3312,5

2500

0,137

3000

0,147

30

1500000

4350

Rд= (U2 Rm1- U1 Rm2)/ U1- U2

S1=n(Rm1-  Rm2/ U1- U2)

Вывод:

В данной работе был исследован гальванометр с неизвестным сопротивлением Rд и экспериментальным способом определено его среднее значение, равное  2632,4(Ом). Также определили чувствительность гальванометра S1  и его среднее значение, равное  995,7(дел/А).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53940. Зорова сенсорна система. Будова ока. Виявлення сліпої плями на сітківці ока 93 KB
  Ознайомити учнів із особливостями будови зорової сенсорної системи; особливу увагу звернути на будову ока; розкрити значення акомодації як однієї із головних функцій.Будова ока оболонки.
53941. ОБЧИСЛЕННЯ В МICROSOFT ЕXCEL. ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУЛ І ФУНКЦІЙ 61.5 KB
  Контрольні запитання Що таке формула в MS Ехсеl Які типи операндів і які операції допустимі у формулі Які типи посилань на комірки використовуються в формулах Які типи формул існують в MS Ехсеl Як можна вставити функцію у формулу Яким чином здійснюється обчислення формул Як встановити режим показу в комірці формули Результатів виконання формули Як забезпечити роздруківку електронної таблиці з назвою стовпців і номерами рядків Література 1. Якщо аргумент який є масивом чи посиланням містить текст...
53942. Посещение урока геометрии в 7-8 классах 30.5 KB
  Основное содержание: Подготовить тетрадь для записи урока по схеме: Школа № Класс Учитель Дата записи урока Тема Цель и задачи урока заполняется после анализа урока. Оборудование Ход урока: Учитель Ученик Доска После посещения урока детально осмыслите и опишите: приемы работы учителя для мотивации решения задачи изучения теоремы;...
53943. Дискретные случайные величины 214 KB
  Цель: научиться строить функцию распределения дискретной случайной величины и находить ее числовые характеристики: Дисперсия Математическое ожидание Среднеквадратическое значение Задание: для данной случайной дисперсной величины нужно задать функцию распределения построить график этой функции. Найти математическое ожидание и дисперсию этой дискретной случайной величины. Теоретический материал: Распределения дискретной случайной величины называют соответствие между возможными значениями и их вероятностями; его можно задать таблично...
53945. Практичні аспекти керівництва учнівською діяльністю 124.5 KB
  Даний досвід роботи вчителів української літератури надає можливість забезпечити результативність діяльності як фактор розвитку системи освіти спрямованої на учнів на виявлення їхніх націоментальних рис. Мотивуйте учнів до: навчання шляхом добору найцікавіших випадків проблем; оголошення очікуваних результатів цілей заняття й критеріїв оцінки роботи учнів. Застосовуйте різноманітні методи для: привернення уваги учнів; налаштування їх на роботу; підтримання дисципліни необхідної для роботи на уроці; створення відповідного...
53946. «Лабораторія невирішених проблем» (Урок літератури за новими програмами) 84.5 KB
  Креативність учителя як необхідна умова самореалізації особистості учня. Прилучення вихованців до художньої літератури вимагає від особистості словесника нестандартного художньопедагогічного мислення відкритості до діалогу в координатах письменник учитель учень постійних творчих пошуків. Виходячи з вищесказаного можна створити умовну модель креативних якостей особистості професійно сутнісних для творчої методичної діяльності вчителя літератури.
53947. ЛОГИСТИКА. А.А. МИХАЙЛОВ 4.85 MB
  Предназначено для студентов технических вузов, где курс “Логистика” входит в группу общеобразовательных дисциплин Государственного образовательного стандарта подготовки специалистов в рамках высшего профессионального образования, и позволит студентам самостоятельно проводить экономический анализ при решении типовых задач логистики и выполнять формальную постановку оптимизационных задач с обоснованием и проверкой принимаемых при этом допущений.
53948. Разработка технологической части проекта допечатного и печатного цехов мини-предприятия оперативной полиграфии 985.5 KB
  Оперативная полиграфия представляет собой отрасль полиграфического производства, занимающуюся изготовлением разнообразной издательской печатной продукции небольшими тиражами, не превышающими 5 – 10 тыс. экземпляров, в кратчайшие сроки.