11648

Разработка генератора линейной псевдослучайной последовательности на сигнальном процессоре семейства TSM320C54xx

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ОТЧЁТ по лабораторной работе №1 Разработка генератора линейной псевдослучайной последовательности на сигнальном процессоре семейства TSM320C54xx Цель работы Изучение процесса создания программ линейных генераторов псевдослучайной последовательности ГПСП н

Русский

2013-04-10

158.75 KB

5 чел.

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

«Разработка генератора линейной псевдослучайной последовательности на сигнальном процессоре семейства TSM320C54xx»

Цель работы

Изучение процесса создания программ линейных генераторов псевдослучайной последовательности (ГПСП) на сигнальных процессорах семейства TMS320C54xx фирмы Texas  Instruments с использованием интегрированной среды разработчика CodeComposerStudio (ИСР CCS).

Задание

Разработать алгоритмы формирования ПСП, с встроенными сумматорами и вынесенными сумматорами по модулю два (полином Х^24+X^21+1). По разработанным алгоритмам написать их программную реализацию на языке ассемблера сигнального процессора семейства TSM320C54xx.

Результаты работы

  1.  Был разработан алгоритм формирования ПСП с вынесенным сумматором. Он представлен на рисунке 1.
  2.  Был разработан алгоритм формирования ПСП со встроенным сумматором . Он представлен на рисунке 2.
  3.  По разработанным алгоритмам были написаны программы на языке ассемблера сигнального процессора семейства TSM320C54xx. Кода программ представлены в приложении А. В приложении А1 представлен код формирования ПСП с вынесенным сумматором, а в приложении А2 – со встроенным

Рисунок 1

Рисунок 2

Вывод

Был изучен процесс создания программ линейных генераторов псевдослучайной последовательности на сигнальных процессорах семейства TMS320C54xx фирмы Texas  Instruments с использованием интегрированной среды разработчика CodeComposerStudio.


Приложение А1

; Лабораторная работа № 1(1).

; Выполнил студент группы 09ПК1

; Никеев А.В.       

; Вариант 16

; Полином Х^24+X^21+1.

.mmregs     ; Разрешение использования символьных

     ; имен регистров процессора.

 

.text     ; Секция кода

        

.global GEN1   ; Описание точки входа

GEN1:      ; Точка входа в программу

 ST  #N,*(LZ+1)  ; Установка начального состояния ЛЗ.

METKA2:                

LD  *(LZ),16,A  ; Сдвиг ЛЗ.

OR  *(LZ+1),A    

AND  #MASKA_BIT21,A,B  ; Маскирование разрядов

 SFTA  B,-15,B  ; Сдвиг выдленного разряда на 15

     ; вправо

SFTA  B,-6,B    ; Сдвиг выдленного разряда на 6 вправо

STL  B,*(BIT_OS) ; Сохранение бита в ячейке памяти

SFTA  A,-16       ; Сдвиг выделенного разряда на 16

     ; вправо

AND  #MASKA_BIT24,A ; Маскирование 24 разряда

SFTA  A,-8   ; Сдвиг на 8 вправо

STL  A,*(BIT23)  ; Сохранение бита в ячейке памяти

LD  *(BIT_OS),B ; Дублирование 24 разряда ГПСП.

XOR  B,A   ; Вычисление бита ОС.

STL  A,*(BIT_OS) ; Сохранение бита в ячейке памяти

 

LD  *(LZ+1),A  ; Дублирование текущего состояния

     ; ГПСП.

 

SFTA  A,-16   ; Сдвиг на 16 вправо

AND  #MASKA1,A  ; Обнуление разрядов

LD  *(LZ),16,B  ; Сдвиг ЛЗ.

OR  B,A   ; Выборка ячейки памяти

SFTA  A,1   ; Сдвиг выделенного разряда на 1 влево

SFTA  B,-16   ; Сдвиг выделенного разряда на 16

     ; вправо

LD  *(BIT_OS),6,B ;

OR  B,A   ;Выборка ячейки памяти

OR  *(BIT23),A  ;

   

STL  A,*(LZ+1)  ; Сохранение бита в LZ

SFTA  A,-16   ; Сдвиг выделенного разряда на 16  

; влево            

AND  #MASKA2,A  ; Обнуление разрядов

STL  A,*(LZ)  ;Сохранение бита в LZ

B  METKA2  ; Переход для обеспечения непрерывной

     ; циклической работы ГПСП.

     

                  

 .data               ; секция данных

 

LZ   .word 0,0  

BIT_OS  .word 0   

BIT23   .word 0  

N   .set 01h  

MASKA_BIT24 .set 100000000b

MASKA_BIT21 .set 100000b

MASKA1  .set FFDFh

MASKA2  .set 0FFh

 .end

 

Приложение А2

; Лабораторная работа № 1(2).

; Выполнил студент группы 09ПК1

; Никеев А.В.       

; Вариант 16

; Полином Х^24+X^21+1.

.mmregs

 

.text

               

 .global GEN1

GEN1:

 ST  #N,*(LZ+1)  

METKA2:                

LD  *(LZ),16,A

OR  *(LZ+1),A

AND  #MASKA_BIT24,16,A,B

SFTA  B,-16,B      

SFTA  A,1

XOR      B,-7,A

XOR  B,13,A

LD  #MASKA1,16,B

OR  #0FFFFh,B

AND   B,A

STL   A,*(LZ+1)

STH  A,*(LZ)      

 B  METKA2           

                     

 

                  

 .data           

; Объявление переменных.  

LZ   .word 0,0

; Объявление констант.

N   .set 01h   ; Начальное состояние ГПСП.

MASKA_BIT24 .set 10000000b  ; Маска для выделения 24 бита ЛЗ.

MASKA1  .set 0FFh   ; Маска для обнуления.

 .end


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47910. Соціологія рекламної та ПР-діяльності 458 KB
  СФЕРА ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПОЯВИ РЕКЛАМИ План. Розглянемо соціологічні умови появи реклами. Реклама як масове явище не могла виникнути раніше ніж виникли ринок виробника товарів ринок інформаційних засобів розміщення реклами та ринок споживачів рекламованих товарів і послуг три основних фактори появи реклами як масового явища. Тому зараз коли історія ринку як елемента соціального розвитку налічує вже тисячоліття така рекламна ситуація називається рекламою на місці продажу та визначається лише як специфічна частина масових рекламних...
47911. Біохімічне обгрунтування методики занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі 369 KB
  Перше дитинство 47 років 5. Друге дитинство 812 років хлопчики 811 років дівчинки. Підлітковий пубертатний 1316 років хлопчики вік 1215 років дівчатка. Зрілий вік: I період 2235 років чоловіки 2135 років жінки.
47912. ПОНЯТТЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.41 MB
  Провідні українські експерти визнають той факт що багаторівнева економіка потребує також різноманітних видів забезпечення економічної фізичної та інших видів безпеки та організації охорони. Це дає можливість вибору для клієнтів аналізу та порівняння різних форм охоронної діяльності і в кінцевому результаті сприяє в цілому підвищенню рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні. В умовах збільшення частки приватного капіталу в економіці України розвитку малого та середнього бізнесу а також роздержавлення стратегічних об'єктів...
47913. Призначення випробувань, впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ 1.59 MB
  Призначення випробувань впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ. Слід виділити три групи завдань вирішуваних проведенням випробувань: здобуття емпіричних даних необхідних для проектування апаратури; встановлення відповідності виробу проектним вимогам; визначення граничного стану ЕА. Цілі випробувань не постійні: вони міняються на різних етапах проектування і виготовлення апаратури. Перерахуємо основні цілі випробувань ЕА : Експериментальне підтвердження теоретичних розрахунків прийнятих допущень і гіпотез заданих показників якості...
47914. Сучасний стан охорони праці в Україні. Мета та завдання дисципліни Основи охорони праці 19.12 MB
  Виявити мету та завдання дисципліни Основи охорони праціâ€œ. Визначити правові та організаційні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні.
47916. Звітність підприємства. Методичні вказівки 334 KB
  Звіт про рух грошових коштів Тема 5 Звіт про власний капітал Тема 6. Фінансова бухгалтерська звітність документи які містять інформацію про фінансовий стан результати діяльності про рух грошових коштів підприємства за звітний період і тому подібне. № 2 Звіт про рух грошових коштів ф. № 4 представляється за станом на 31 грудня Звіт про рух грошових коштів ф.
47917. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ 1.29 MB
  За ним маркетинг це: спрямування ділового мислення інтегрована орієнтована на споживача і кінцевий результат діяльність фірми довгостроковий максимальний прибуток від реалізації її продукції філософія ділової активності бізнесу в умовах ринкових відносин і конкуренції; оснований на точному знанні передбаченні та врахуванні вимог ринку і побажань споживачів комплекс науково обгрунтованих уявлень про управління виробничозбутовою діяльністю фірми в умовах ринкових відносин; Більш конкретним є функціональний підхід до розуміння...
47918. Мікроекономіка. Конспект лекцій 1.22 MB
  Особливості споживчого попиту. Попит закон попиту чинники що впливають на попит. Ринкова рівновага цін попиту і пропозиції. Поняття і зміна цінової еластичності попиту.