11687

Застосування спеціального програмного забезпечення для реалізації умовних переходів при роботі з восьми розрядним мікропроцесором

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №4 Застосування спеціального програмного забезпечення для реалізації умовних переходів при роботі з восьми розрядним мікропроцесором. ЗАВДАННЯ Відповідно до свого варіанта завдання за допомогою емулятору процесора К580ВМ80 написати програму щ...

Украинкский

2013-04-10

269.5 KB

0 чел.

Лабораторна робота №4

Застосування спеціального програмного забезпечення для реалізації умовних переходів при роботі з восьми розрядним мікропроцесором.

ЗАВДАННЯ

Відповідно до свого варіанта завдання за допомогою емулятору процесора К580ВМ80 написати програму, що реалізує умовні переходи. Всі початкові дані наведені у десяткові системі числення. Правильність результатів перевірити стандартними засобами.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

При створенні програм для полегшення їх написання дуже часто використовуються умовні та безумовні переходи. Для реалізації безумовних переходів використовуються оператори безумовного переходу (JMP). Виконання умовного переходу, на відмінно від безумовного, – буде відбуватися тільки при виконанні якоїсь дії (зміні прапорця). У таблиці 1 наведені основні оператори умовного та безумовного переходів та приводиться короткий їх опис.

МНЕМОКОД

КОП

КОМЕНТАРІ

JMP  a a

C3

безумовний перехід за адресою «a a»

JZ   a a

CA

перейти за адресою аа, якщо (А)=0, Z=1

JNZ  a a

C2

перейти за адресою аа, якщо (А)=0, Z=0

JP  a a

F2

перейти за адресою аа, якщо (А)>0, S=0

JM  a a

FA

перейти за адресою аа, якщо (А)<0, S=1

JPE  a a

EA

перейти за адресою аа, якщо (А)парне, Р=1

JHO  a a

E2

перейти за адресою аа, якщо (А)–непарне, Р=0

ПРИМІТКА.

Z – В розряд нульового признаку (Zero – Z) записується одиниця, якщо при виконанні команди результат дорівнює нулю.

S – Ознака знаку (Sign – S) в машинному слові можна представити числом  від  -128 до +127. В цьому випадку сьомий (старший) розряд числа – його знак. Одиниця в сьомому розряді при такому записі указуватиме на негативне число, а нуль – на позитивне.

Р – У розряд ознаки парності (Parity – P) записується одиниця, якщо при виконанні команди кількість одиниць в розрядах результату буде парною.

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ.       

   

Використовуючи команди асемблера та емулятор К580 пишемо програму використовуючи машинні коди. Після чого натиснувши на клавішу «Дизассемблирование команды» отримуємо головний текст нашої програми.

====================

ТЕКСТ ПРОГРАМИ

====================

 mvi   a, 00

 sui   10

 mvi   c, 25

 mvi   e, 28

 jz  Label1

 jm  Label2

 mov   a, c

 rlc

 adi   1A

 sub   e

 jmp  Label3

Label2:

 mov   a, c

 rlc

 adi   1A

 sub   e

 rlc

 jmp  Label3

Label1:

 mov   a, c

 add   e

Label3:

 hlt


ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

 1.  

,

Зробити  висновки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48825. Проектирование общественного здания в РБ, г. Давлеканово 560.5 KB
  Проектируемое здание расположено на участке со спокойным рельефом с небольшим уклоном в северо-восточную сторону. Проектируемое здание расположено с отступом от красной линии. Главный фасад расположен на северо-восток. На участке расположены: жилой дом №1, жилой дом №2, больница, здание банка, парк, дом быта, кинотеатр, автомобильная стоянка.
48826. Кольца, полукольца, мера на полукольце 409 KB
  Кольцо множеств есть система множеств, замкнутая по отношению к взятию суммы и пересечения, вычитанию и образованию симметрической разности. Любое кольцо содержит пустое множество Ø, так как всегда А\A=Ø. Система, состоящая только из пустого множества, представляет собой наименьшее возможное кольцо множеств.
48828. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНОЇ ДІЛЬНИЦІ ВИРОБНИЦТВА ОКТАН-КОРЕКТОРА 578.5 KB
  У цій частині курсового проекту розраховуємо дослідну дільницю виробництва Октан - коректора. Вихідними даними для розрахунку будуть: Програма випуску – 100 штук за 1 день. Режим роботи дільниці, що проектується, – одна зміна тривалістю 8 годин. Планово-операційна карта виготовлення виробу.
48829. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНОЇ ДІЛЬНИЦІ ВИРОБНИЦТВА «ПІДСИЛЮВАЧ НЧ» 555.5 KB
  Розрахунок необхідної кількості робітників по професіям і розрядам проводиться на основі планово-операційної карти шляхом ділення об’єму роботи по кожній професії і розряду на дійсний фонд часу роботи одного робітника.
48830. Разработка одиночного стрелочного перевода 1.99 MB
  Расчет угла и марки крестовины Марка крестовины зависит от угла между рабочими гранями сердечника крестовины. Угол крестовины определяют из уравнения проекции расчетного контура стрелочного перевода на вертикальную ось.16 где конструктивные размеры обеспечивающие сборку переднего стыка крестовины мм; – длина накладки равная 820 мм для рельсов типа Р50; постоянный запас мм; показатель марки.18 Полученную таким путем показатель крестовины округляют в большую стороны.
48832. Расчёт абсорбера сырого газа 412.5 KB
  Насадочные колонны являются наиболее распространенным типом абсорбционного аппарата. Это объясняется простотой их устройства, удовлетворительной работой и возможностью применения для агрессивных сред.
48833. Влияние организационной культуры на формирование системы мотивации и стимулирования персонала в ООО «Адидас» 167.5 KB
  Неэффективная система мотивации может вызвать у работников неудовлетворенность, что всегда влечет к снижение производительности труда. С другой стороны, эффективная система стимулирует производительность персонала, повышает эффективность человеческих ресурсов, обеспечивает достижение всего комплекса целей системы.