11691

Програмування таймера

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8 Тема: Програмування таймера. Ціль: Вивчення функцій системного таймера і закріплення практичних навичок роботи з ним. Теоретичні відомості. Усі компютери IBM містять 3х канальніий 16ти розрядний пристрій званий системним таймером. Для...

Украинкский

2013-04-10

61.5 KB

9 чел.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Тема: Програмування таймера.

Ціль: Вивчення функцій системного таймера і закріплення практичних навичок роботи з ним.

 

Теоретичні відомості.

Усі комп'ютери IBM містять 3-х канальніий 16-ти розрядний пристрій, званий системним таймером. Для молодших моделей IBM таймер реалізується на мікросхемі Intel 8253 або 8254, а в сучасних комп'ютерах реалізуються чіпсетом. Архітектура системного таймера представлена на мал. 1. Він допомагає організувати всевозмож-ние тимчасові затримки, лічильники і сигнали, що управляють.

Малюнок 1 - Архітектура системного таймера

Таймер складається з трьох незалежних каналів. Кожен канал містить регістри:

- стани каналу RS (8 розрядів);

- слова PSW (6 розрядів), що управляє;

- буферний регістр OL (16 розрядів);

- регістр лічильника ЦЕ (16 розрядів);

- регістр констант перерахунку CR (16 розрядів).

 З усіх предоставляемих таймером функцій, можна виділити декілька основних:

1.  Організація годинника реального часу.

2.   Програмований   генератор   прямокутних   і   синусоїдальних   імпульсів.

3.  Лічильник подій таймера.

4.  Управління двигунами флоппі-дисководів.

Средства MS-DOS для работы с таймером 

MS-DOS использует четыре функции прерывания INT 21h для работы с системным таймером. Эти функции позволяют узнать и установить текущие дату и время. MS-DOS версии 3.30 и более поздних версий при установке времени и даты изменяет также показания часов реального времени.

Для получения текущей даты используется функция 2Ah:

На входе:       AH = 2Ah.

На выходе:      DL = день (0...31);

               DH = месяц (1...12);

               CX = год (1980...2099);

               AL = номер дня недели:

                 0 - воскресенье;

                 1 - понедельник;

                 2 - вторник;

                       .........

                 6 - суббота.

Обратите внимание на то, что функция возвращает вам номер дня недели, который она вычисляет на основе даты.

Для установки даты используйте функцию 2Bh:

На входе:       AH = 2Bh;

               DL = день (0...31);

               DH = месяц (1...12);

               CX = год (1980...2099).

На выходе:      AL = 0, если установка выполнена        правильно;

               AL =    FFh, если при установке были заданы

                       неправильные параметры.

Для того, чтобы определить текущее время, можно воспользоваться функцией 2Ch:

На входе:       AH = 2Ch.

На выходе:      CH = часы (0...24);

               CL = минуты (0...59);

               DH = секунды(0...59);

               DL = сотые доли секунды (0...99).

Точность времени, полученного при помощи этой функции, определяется таймером (время обновляется 18.2 раза в секунду).

Для установки времени можно использовать функцию 2Dh:

На входе:       AH = 2Dh;

               CH = часы (0...24);

               CL = минуты (0...59);

               DH = секунды(0...59);

               DL = сотые доли секунды (0...99).

На выходе:      AL = 0, если установка выполнена        правильно;

               AL =    FFh, если при установке были заданы

                       неправильные параметры.

Індивідуальне завдання.

Используя прерывание DOS - 21h, произвести изменения системной даты и времени.

  1.  Через прерывание, используя функции, 2A и 2С, прочесть значения текущей даты и времени, и отобразить полученное значение в приложении.
  2.  Через функции, 2B и 2D, произвести изменение даты и времени.
  3.  Вернуть дату и время исходного состояния.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68987. Динамічні рядки символів 47 KB
  На підставі вивчених типів можна одержувати різні структури даних, яких у мові Паскаль у явному вигляді немає. Прикладом такої структури є рядки - впорядковані послідовності символів. Рядки можна відображати за допомогою векторного зображення, коли послідовність символів - це послідовність компонентів вектора...
68988. Операції над динамічними рядками 38 KB
  Розглянемо процедуру шукання заданого елемента. Попередньо опишемо тип, який відображає рядок символів як динамічну структуру. Складемо логічну функцію виявлення заданого символу в заданому динамічному рядку. Передбачимо як побічний ефект логічної функції шукання елемента вказівку...
68989. Списки як динамічна структура даних 47.5 KB
  Розглянуті рядки символів, зображені у вигляді ланцюгів, тобто як динамічна структура, є частковим випадком такої структури - лінійного однонапрямленого списку. Різниця полягає в тому, що коли для рядків інформаційними елементами можуть бути тільки значення типу char...
68990. Поняття черги і стека 35.5 KB
  Поняття стека Поняття черги У програмуванні поняття черги як динамічної структури даних використовують для моделювання процесів пов’язаних з почерговим виконанням деяких замовлень. Поняття стека Другий вид черги називають стеком.
68991. Життєвий цикл програм. Алгоритмізація програми 54.5 KB
  Дуже часто класичний життєвий цикл називають каскадною або водоспадною моделлю, підкреслюючи, що розробка розглядається як послідовність етапів, причому перехід на наступний, ієрархічно нижній етап відбувається тільки після повного завершення робіт на поточному етапі...
68992. Алфавіт мови Pascal, структура програми 89.5 KB
  План заняття Розділювачі Спеціальні символи і зарезервовані слова Імена Числа Рядки символів Позначки Директиви Сталі Структура програми. Всередині лексем використання їх не допустиме а між двома сусідніми іменами термінальними словами або числами повинен бути хоча б один розділювач.
68993. Цілий та дійний типи даних 55.5 KB
  Види цілого типу Операції над цілим типом Види дійсного типу Операції над дійсним типом Види цілого типу Значеннями типу integer є елементи підмножини цілих чисел. У другому випадку ціле значення виразу перетворюється до дійсного типу і присвоюється змінній дійсного типу.
68994. Логічний та рядковий типи даних 52.5 KB
  Логічні змінні можуть мати одне з двох значень: true (істинне) або false (хибне). Як і maxint, ці значення належать до наперед визначених сталих, тобто їх не треба описувати. Логічні змінні найчастіше використовують для керування послідовністю виконання операторів програми.
68995. Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження 51 KB
  Під час вивчення типів даних ми розглянули особливості введення і виведення значень змінних цих типів за допомогою операторів процедур read і write. Близькими до read i write є оператори readln і writeln (read line, write line). Однак вони відрізняються тим, що після введення чи відповідно...