11691

Програмування таймера

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8 Тема: Програмування таймера. Ціль: Вивчення функцій системного таймера і закріплення практичних навичок роботи з ним. Теоретичні відомості. Усі компютери IBM містять 3х канальніий 16ти розрядний пристрій званий системним таймером. Для...

Украинкский

2013-04-10

61.5 KB

10 чел.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Тема: Програмування таймера.

Ціль: Вивчення функцій системного таймера і закріплення практичних навичок роботи з ним.

 

Теоретичні відомості.

Усі комп'ютери IBM містять 3-х канальніий 16-ти розрядний пристрій, званий системним таймером. Для молодших моделей IBM таймер реалізується на мікросхемі Intel 8253 або 8254, а в сучасних комп'ютерах реалізуються чіпсетом. Архітектура системного таймера представлена на мал. 1. Він допомагає організувати всевозмож-ние тимчасові затримки, лічильники і сигнали, що управляють.

Малюнок 1 - Архітектура системного таймера

Таймер складається з трьох незалежних каналів. Кожен канал містить регістри:

- стани каналу RS (8 розрядів);

- слова PSW (6 розрядів), що управляє;

- буферний регістр OL (16 розрядів);

- регістр лічильника ЦЕ (16 розрядів);

- регістр констант перерахунку CR (16 розрядів).

 З усіх предоставляемих таймером функцій, можна виділити декілька основних:

1.  Організація годинника реального часу.

2.   Програмований   генератор   прямокутних   і   синусоїдальних   імпульсів.

3.  Лічильник подій таймера.

4.  Управління двигунами флоппі-дисководів.

Средства MS-DOS для работы с таймером 

MS-DOS использует четыре функции прерывания INT 21h для работы с системным таймером. Эти функции позволяют узнать и установить текущие дату и время. MS-DOS версии 3.30 и более поздних версий при установке времени и даты изменяет также показания часов реального времени.

Для получения текущей даты используется функция 2Ah:

На входе:       AH = 2Ah.

На выходе:      DL = день (0...31);

               DH = месяц (1...12);

               CX = год (1980...2099);

               AL = номер дня недели:

                 0 - воскресенье;

                 1 - понедельник;

                 2 - вторник;

                       .........

                 6 - суббота.

Обратите внимание на то, что функция возвращает вам номер дня недели, который она вычисляет на основе даты.

Для установки даты используйте функцию 2Bh:

На входе:       AH = 2Bh;

               DL = день (0...31);

               DH = месяц (1...12);

               CX = год (1980...2099).

На выходе:      AL = 0, если установка выполнена        правильно;

               AL =    FFh, если при установке были заданы

                       неправильные параметры.

Для того, чтобы определить текущее время, можно воспользоваться функцией 2Ch:

На входе:       AH = 2Ch.

На выходе:      CH = часы (0...24);

               CL = минуты (0...59);

               DH = секунды(0...59);

               DL = сотые доли секунды (0...99).

Точность времени, полученного при помощи этой функции, определяется таймером (время обновляется 18.2 раза в секунду).

Для установки времени можно использовать функцию 2Dh:

На входе:       AH = 2Dh;

               CH = часы (0...24);

               CL = минуты (0...59);

               DH = секунды(0...59);

               DL = сотые доли секунды (0...99).

На выходе:      AL = 0, если установка выполнена        правильно;

               AL =    FFh, если при установке были заданы

                       неправильные параметры.

Індивідуальне завдання.

Используя прерывание DOS - 21h, произвести изменения системной даты и времени.

  1.  Через прерывание, используя функции, 2A и 2С, прочесть значения текущей даты и времени, и отобразить полученное значение в приложении.
  2.  Через функции, 2B и 2D, произвести изменение даты и времени.
  3.  Вернуть дату и время исходного состояния.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17366. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини 216 KB
  1. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини Категорія Заробітна плата З/П є конкретизацією таких категорій як трудові відносини наймана праця робоча сила ринок робочої сили ринок праці власність на робочу силу вартість робочої ...
17367. Національна економіка і цілі її розвитку. Структура національної економіки. Економічні системи. Економічна політика держави 86.5 KB
  Національна економіка і цілі її розвитку. Структура національної економіки. Економічні системи. Економічна політика держави. Національна економіка характеризується: 1.рівнем розвитку продуктивних сил; 2.типом економічної системи; 3.характером суспільного відтворення; 4....
17368. Система національних рахунків (СНР) 57 KB
  Система національних рахунків СНР Потреба у координації статистичних міжнародних рекомендацій і необхідність створення міжнародної системи національного рахівництва вимагали країни Західної Європи. Перший варіант таких рахунків був опублікований Європейськ
17369. Економічна програма кейнсіанства. Сутність економічних досліджень Дж.Кейнса 80 KB
  Економічна програма кейнсіанства. Сутність економічних досліджень Дж.Кейнса. Запропоноване Кейнсом трактування економічного процесу потрапило у сприятливий грунт оскільки світова економіка після Великої депресії мала потребу в стимуляторах які дозволили б їй
17370. Корпоратизм як форма суспільних відносин 60 KB
  Корпоратизм як форма суспільних відносин Відносини корпоратизму властиві всім капіталістичним країнам з тією лише різницею що ступінь розвиненості соціального партнерства в них різний. З ускладненням суспільного ладу окрема особа усе в меншій мірі здатна здійснити з...
17371. Національний продукт 64 KB
  1. Сукупний національний продукт СНП як результат суспільного відтворення і виробництва. Структура СНП. 2.Система національних рахунків СНР. Виключення повторного рахунку при оцінці СНП. 3. Валовий національний продукт ВНП. Валовий внутрішній продукт ВВП. Сутність ...
17372. Ринковий механізм саморегулювання 82 KB
  Крах моделі ринкового саморегулювання. Кейнсіанська революція в економічній теорії. В економічній історії розвитку ринкової економіки чисте ринкове регулювання проходило через механізм вільної ринкової конкуренції та вільного ціноутворення повної свобод
17373. Економічне циклічне регулювання 78.5 KB
  1 . Економічна рівновага і циклічність. 2. Середні цикли та їх фази. Руйнівна та оздоровча фція економ. криз. 3. Державне антициклічне регулювання. 4. Довгі хвилі в макроекономіці. цикли Кондратьєва 5. Сутність Інфляції. Особливості сучасної інфляції та форми її проя
17374. Закон циклічного розвитку економіки 136.5 KB
  PAGE 10 1а. Закон циклічного розвитку економіки закон який виражає внутрішньо необхідні сталі й суттєві зв'язки між періодичним оновленням різних сторін технологічного способу виробництва передусім окремих елементів основного капіталу в межах цикл