1170

Построение эпюр напряжения на элементах RC-цепи

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Построить эпюры напряжения на элементах RC-цепи во время переходного процесса с применением системы моделирования EWB.Затем с помощью системы MATHCAD получить те же эпюры с помощью математических формул.

Русский

2013-01-06

71.5 KB

17 чел.

Задание

Построить эпюры напряжения на элементах RC-цепи во время переходного процесса с применением системы моделирования EWB.Затем с помощью системы MATHCAD получить те же эпюры с помощью математических формул.

Условия:

Конденсатор          540 мкФ

Резистор                  360 кОм

Источник напряжения 10 В

Для этой схемы справедливо постоянное пп τ=1\RC,отсюда время пп будет равно 3-5τ. Зададимся временем пп равным 5τ.

Выбрав нужный узел получаем.                                                                                                                                                           

 

Решим эту задачу классическим методом

1)До коммутации

I(0-)=0А,UR(0-)=UC(0-)=0В

2)Момент коммутации

Uc(0)=0В,U=UR(0)+UC(0)

UR(0)=U,i(0)=UR(0)/R=U/R=0.00002778A

3)Принуждённый режим

Iпр=0A,UCпр=ЕB

4)Корни хар-го уравнения.

Zвх=R+1/pC,p=-1/pC;р=0.0514

5)Постоянные интегрирования

UR(t)=B1*e^pt+URпр,B1=UR(0)-URпр=U=10

UC(t)=B2*e^pt +UCпр,B2=UC(0)-UCпр=-U=-10

UC(t)=U-U*e^-pt

UR(t)=U*e^-pt

Вторая коммутация

1)До коммутации

I(t)=A1*e^pt+Iпр;А1=0.00002778;Iпр=0А

I(t)=0A

UC(t)=B2*e^pt +UCпр=-0.025+10=9.975B

UR(t)=0.025B

2)Момент коммутации

Uc(0)=9.975B,U=UR(0)+UC(0)

UR(0)=0.025B,i(0)=UR(0)/R=U/R=6.94*10^-8A

3)Принуждённый режим

Iпр=0A,UCпр=0B

4)Корни хар-го уравнения.

Zвх=R+1/pC,p=-1/pC;р=0.0514

5)Постоянные интегрирования

UC(t)=B2*e^pt +UCпр,B2=9.975

UC(t2)=B2*e^-pt2

Решение в маткаде:

Выводы: с помощью EWB мы построили эпюр пп, зная τ и номиналы  RC-цепи. Затем на основе знаний по ТОЭ выполнили математическую модель пп,  по полученным выражениям построили графики в маткаде. Полученный график аналогичен в EWB.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18212. Методи фізичного виховання 154.5 KB
  Змістовий модуль 1 Тема 4. Методи фізичного виховання. Вихідні поняття метод методичний прийом методика методичний підхід методичний напрямок. Методи навчання рухових дій. Методи вдосконалення та закріплення рухових дій. Методи вдоск...
18213. Основи методики фізкультурно-оздоровчих занять із школярами 158 KB
  Змістовий модуль 6 Тема 12. Основи методики фізкультурнооздоровчих занять із школярами. Здоровя та фактори що на нього впливають. 1.1. Визначення поняття здоровя. Здоровя в ієрархії потреб людини. 1.2. Здоровий спосіб життя та фактори що впливають на здор
18214. Організаційно-методичні особливості проведення уроку фізичної культури в школі 183.5 KB
  Змістовий модуль 5 Тема 11. Організаційнометодичні особливості проведення уроку фізичної культури в школі. План. Зміст навчальної дисципліни Фізична культура. 1.1. Аналіз шкільної базової програми Основи здоровя та фізична культура Київ 2001 року. ...
18215. Організація і методика фізичного виховання дітей та підлітків з ослабленим здоров’ям 87 KB
  Змістовий модуль 6 Тема 13. Організація і методика фізичного виховання дітей та підлітків з ослабленим здоровям. Особливості організації фізкультурнооздоровчих занять учнів підготовчої і спеціальної медичної груп. 1.1. Організація занять фізичними вправами ...
18216. Планування, контроль та облік навчальної діяльності учнів 141.5 KB
  Змістовий модуль 4 Тема 9. Планування контроль та облік навчальної діяльності учнів. Технологія планування та його функції. 1.1. Функції планування вимоги до планування перспективне поточне оперативне планування. 1.2. Технологія планування встановлення мет...
18217. Принципи побудови процесу фізичного виховання 84.5 KB
  Змістовий модуль 1 Тема 2. Принципи побудови процесу фізичного виховання. Усі явища та процеси у природі і житті підпорядковані певним закономірностям і розвиваються відповідно до них. Ці закономірності існують у природі незалежно від волі людини. П
18218. Загальні основи навчання рухових дій 126 KB
  Змістовий модуль 2 Тема 5. Загальні основи навчання рухових дій. Особливості навчання у фізичному вихованні. 1.1. Зміст спеціальних фізкультурноспортивних знань. 1.2. Класифікація рівнів засвоєння знань. Рухові уміння та навички. 2.1. Характеристика
18219. Загальна характеристика та основи методики розвитку рухових здібностей 262 KB
  Змістовий модуль 3 Тема 6. Загальна характеристика та основи методики розвитку рухових здібностей. Поняття про рухові здібності та основні форми їх прояву. 1.1. Визначення поняття рухові здібності потенціальні та актуальні рухові здібності конди
18220. Теорія і методика фізичного виховання, як наукова та навчальна дисципліна. Система фізичного виховання 122 KB
  Змістовий модуль 1 Тема 1. Теорія і методика фізичного виховання як наукова та навчальна дисципліна. Система фізичного виховання. Під терміном теорія в науці і зокрема в ТМФВ розуміють систему основних ідей форму наукового знання що дає цілісне уявлення про законо...