11706

Защита сетевых ресурсов с помощью разрешений NTFS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 6. Защита сетевых ресурсов с помощью разрешений NTFS. Цели: назначить учетным записями группам разрешения доступа к папке и файлу; предоставить пользователям возможность изменятьразрешения доступа к файлам и папкам; предоставить пользователям воз...

Русский

2013-04-10

16.52 KB

29 чел.

Лабораторная работа № 6.

Защита сетевых ресурсов с помощью разрешений NTFS.

Цели: назначить учетным записями группам разрешения доступа к папке и файлу; предоставить пользователям возможность изменятьразрешения доступа к файлам и папкам; предоставить пользователям возможностьполучать права владельцев файлов и папок; планирование и назначение разрешений NTFS

Выполнил: Слепцов И. А.

Группа: 103-ПО.

Дата: 31.10.12.

Проверил: Антипенков А. В.

Ход работы

1: планирование разрешений NTFS.

Спланировали назначение разрешений NTFS для файлов и папок компьютера с Windows 7.

2: назначение разрешений NTFS для папки Public.

Назначили разрешения доступа к папке Public. Удалили разрешения для группы Лузер. Назначили группе Лузер разрешение доступа к папке Public. Назначили группе Администратор разрешения доступа к папке Public. Проверили разрешения, назначенные папке Public.

3: назначение разрешений NTFS.

Назначили разрешение доступа к папке.

4: проверка разрешений NTFS.

Проверили разрешения доступа к папке Новая папка для пользователя Лузер.

Проверили разрешения доступа к папке Новая папка1 для пользователя Администратор.

5: получение файла во владение.

Стали владельцами файла. Определили разрешения, назначенные файлу. Назначили пользователю разрешение Смена владельца.

6: копирование и перемещение папок.

Создали папку, зарегистрировавшись как Administrator. Назначили разрешения. Скопировали папку в другую папку в пределах тома NTFS. Переместили папку в пределах тома NTFS.

7: удаление файла при аннулировании всех г разрешений.

Назначили разрешение Full Control на доступ к папке. Создали файл и запретили доступ к нему.

Вывод: назначили учетным записями группам разрешения доступа к папке и файлу; предоставили пользователям возможность изменять разрешения доступа к файлам и папкам; предоставили пользователям возможность получать права владельцев файлов и папок; изучили планирование и назначение разрешений NTFS.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7591. Бюджет. Бюджетна система 61 KB
  ТЕМА 6. Бюджет. Бюджетна система Питання до лекції Економічна сутність та призначення бюджету, його функції. Склад доходів і видатків бюджету. Бюджетна система України та принципи її побудови. Бюджетний процес: сутність, хар...
7592. Семіотичний характер логіки. 39.5 KB
  Семіотичний характер логіки. Всю множину мов можна поділити на дві підмножини: природні і штучні мови. Природні мови виникають стихійно, в умовах практичної взаємодії між людьми. Вони використовуються насамперед з комунікативною метою як ефективний ...
7593. Логічний аналіз імен 43 KB
  Взагалі всі ознаки в логіці підрозділяються на відмінні і суттєві. Відмінна ознака відрізняє певні предмети від усіх інших. Суттєві ознаки виражають якісну специфіку предмета, його сутність. Кожна суттєва ознака є відмінною але не навпаки. У змісті імені фіксується лише суттєві ознаки.
7594. Операції з іменами 45 KB
  Поділ - це здійснення переходу від одного родового імені до множини родових імен. Це процес виявлення можливий родових імен. Ім'я, обсяг якого підлягає поділу, називається подільним. Видові імена, які отримані в результаті поділу і в яких зафіксовані результати поділу називаються членами поділу. Ознака, за якою обсяг подільного імені поділяється на обсяги видових імен, називається основою поділу
7595. Класична логіка висловлювань 56.5 KB
  Класична логіка висловлювань. Характерні ознаки класичної логіки висловлювань (=пропозиційної логіки) такі: 1) В межах пропозиційної логіки розглядаються лише такі міркування, засновки і висновки яких складаються із дескриптивних висловлювань....
7596. Моделі даних. Загальні поняття 105.5 KB
  Моделі даних Загальні поняття. Термін база данихговорить про те, що йдеться про дані, тобто про інформацію, яка характеризує певний об’єкт, та, що ці дані є базовими, основними. З погляду користувача, який екс...
7597. Проектування БД. Загальні поняття 90 KB
  Проектування БД Структура БД. Одним із найважливіших понять в теорії БД є архітектура і структура БД, які служать основою для розуміння можливостей сучасних СУБД. Розрізняють три рівні архітектури БД: внутрішній рівень найбі...
7598. Мова SQL. Загальна характеристика 116 KB
  Мова SQL Загальна характеристика. Як уже було сказано вище, обробка об’єктів БД виконуються мовою SQL, яка має певний набір команд. Команди SQL завжди починаються з дії (verb) - слова або групи слів, що описують задану операцію. Крім того,...
7599. Обмеження. Postgre SQL. 60 KB
  Обмеження Postgre SQL має декілька варіантів обмеження даних (constraint), які впливають на операції вставки і оновлення. Розглянемо один із них, який полягає в установці обмеженьдля таблиць і полів.Обмеженням є особливий атри...