11706

Защита сетевых ресурсов с помощью разрешений NTFS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 6. Защита сетевых ресурсов с помощью разрешений NTFS. Цели: назначить учетным записями группам разрешения доступа к папке и файлу; предоставить пользователям возможность изменятьразрешения доступа к файлам и папкам; предоставить пользователям воз...

Русский

2013-04-10

16.52 KB

29 чел.

Лабораторная работа № 6.

Защита сетевых ресурсов с помощью разрешений NTFS.

Цели: назначить учетным записями группам разрешения доступа к папке и файлу; предоставить пользователям возможность изменятьразрешения доступа к файлам и папкам; предоставить пользователям возможностьполучать права владельцев файлов и папок; планирование и назначение разрешений NTFS

Выполнил: Слепцов И. А.

Группа: 103-ПО.

Дата: 31.10.12.

Проверил: Антипенков А. В.

Ход работы

1: планирование разрешений NTFS.

Спланировали назначение разрешений NTFS для файлов и папок компьютера с Windows 7.

2: назначение разрешений NTFS для папки Public.

Назначили разрешения доступа к папке Public. Удалили разрешения для группы Лузер. Назначили группе Лузер разрешение доступа к папке Public. Назначили группе Администратор разрешения доступа к папке Public. Проверили разрешения, назначенные папке Public.

3: назначение разрешений NTFS.

Назначили разрешение доступа к папке.

4: проверка разрешений NTFS.

Проверили разрешения доступа к папке Новая папка для пользователя Лузер.

Проверили разрешения доступа к папке Новая папка1 для пользователя Администратор.

5: получение файла во владение.

Стали владельцами файла. Определили разрешения, назначенные файлу. Назначили пользователю разрешение Смена владельца.

6: копирование и перемещение папок.

Создали папку, зарегистрировавшись как Administrator. Назначили разрешения. Скопировали папку в другую папку в пределах тома NTFS. Переместили папку в пределах тома NTFS.

7: удаление файла при аннулировании всех г разрешений.

Назначили разрешение Full Control на доступ к папке. Создали файл и запретили доступ к нему.

Вывод: назначили учетным записями группам разрешения доступа к папке и файлу; предоставили пользователям возможность изменять разрешения доступа к файлам и папкам; предоставили пользователям возможность получать права владельцев файлов и папок; изучили планирование и назначение разрешений NTFS.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47979. Економічна діагностика 263.5 KB
  Економічна діагностика підприємства оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розитку і наслідків ухвалення поточних управлінських рішень. На основі аналізу і дослідження складається прогноз щодо змін і оптимізації існуючої організаційноекономічної підсистеми підприємства. Системний аналіз поділяється на: аналіз організаційної підсистеми який містить: аналіз політики підприємства його завдань; Аналіз концепції тобто...
47981. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 590 KB
  У процесі розвязування практичних завдань необхідно засвоїти що фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин які пов’язані з рухом грошових коштів формуванням розподілом і використання доходів та грошових фондів суб’єктів підприємництва в процесі відтворення. Відповідаючи на контрольні питання і тести необхідно виходити з того що безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів...
47982. ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМИ 2.26 MB
  Фітомеліорація екотопу та слабозмінених місцезростань. Фітомеліорація лісових ландшафтів. Фітомеліорація сильнозмінених місцезростань.
47983. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Рівномірний рух тіла по колу 167 KB
  Рівномірний рух тіла по колу. Прискорення Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.Рівномірний рух тіла по колу. Прямолінійним рівноприскореним рухом називають рух у разі якого швидкість тіла за будьякі однакові проміжки часу змінюється на одну ту саму величину.
47984. Сонячні елементи 970 KB
  Після протилежно заряджені вільні носії заряду просторово розділяються переміщуючись в протилежних напрямках за рахунок дифузії або дрейфу в силововому полі. Щоб прорекомбінувати вони повинні пройти по зовнішньому колу де їх надлишкова потенціальна енергія яка отримана внаслідок поглинання світла перетворюється в кінетичну енергію рухомого заряду електричний струм. У приповерхневому шарі напівпровідника товщиною dn залишається нерухомий обємний заряд додатньо іонізованих донорів і цей шар буде збіднений на основні носії заряду тобто...
47985. Господарське право 4.01 MB
  Єдина транспортна система України. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України. Інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних господарських звязків зовнішньоекономічної діяльності субєктів господарювання. Указ Президента України від 22 січня 2000 р.
47986. Сутність і функції грошей 460.5 KB
  Сутність і функції грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Розвиток форм грошей. Сутність грошей.
47987. Історія економіки та економічної думки 1.07 MB
  Відповідно до першого підходу виділяють п’ять суспільнополітичних формацій залежно від пануючої форми власності на основні засоби виробництва яка визначає характер засобів виробництва і суспільного ладу. Немає приватної власності на землю як основний засіб виробництва а отже – й експлуатації. Основним об’єктом приватної власності стають засоби виробництва у промисловості. Засоби виробництва переходять у колективну суспільну власність а отже зникає експлуатація.