11710

Архивация и восстановление данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 10. Архивация и восстановление данных Цели :научится архивировать данные на компьютере и по сети; Научится создать расписание архивации; Научится настроить варианты архивации в Backup Wizard Мастер архивации; Научится восстанавливать данные. Ход ра

Русский

2013-04-10

24.25 KB

17 чел.

Лабораторная работа № 10.

Архивация и восстановление данных

Целиаучится архивировать данные на компьютере и по сети; Научится создать расписание архивации; Научится настроить варианты архивации в Backup Wizard (Мастер архивации); Научится восстанавливать данные.

Ход работы:

Задание 1: "Архивация файлов"

  1.  заархивируйте файлы с помощью Backup Wizard: войти под Администратором-Пуск-Программы-Стандартные-Служебные-Архивация данных-Средства архивации и восстановления Windows 2000-Далее-Что следует архивировать-Архивировать выбранные файлы, диски или сетевые данные-Элементы для архивации-Мой компьютер- С- Boot.ini-Далее-Мастер архивации-Где хранить архив-Носитель архива или имя файла: c:\backu1.bkf Next-Дополнительно-Выберите нужный тип архивации-Обычный-Архивировать данные из внешних носителей- Next-Способы архивации-Проверять данные после архивации- Next-Параметры носителе-Дозаписать этот архив к данным носителя—Далее-Мастер архивации-Метка архива-Метка носителя-В поле Media Label введите Boot.ini file for Next-Когда архивировать-Сейчас-Завершение работы мастера архивации-Готово-Информация о выборе-Архивация данных-Ход архивации.
  2.  просмотрите отчет об архивации: когда диалоговое окно Backup Progress проинформирует о завершении резервного копирования-Отчет-Блокнот-Закрыть

Задани 2"Настройка расписания и запуск автоматической архивации"

1) настройте расписание автоматической архивации:  Мастер архивации-Средства архивации и восстановления Windows 2000-Далее-Что следует архивировать-Архивировать выбранные файлы, диски или сетевые данные- Next-Элементы для архивации-Мой компьютер-включите флажок System Volume Information-Next-Где хранить архив-Носитель архива или имя файла: c:\backup2.bkf - -Завершение работы мастера архивации-Дополнительно-Обычный-Способы архивации-Проверять данные после завершения архивации-Параметры носителей-Дозаписать этот архив к данным носителя-Разрешать доступ к данным этого архива и всем дозаписываемым на этот носитель архивам только владельцу и администратору-Далее-Метка носителя: введите Backup file 2 for PR01 –Next-Когда архивировать-Позже-Указание учетной записи-Планировщик заданий-ОК-Указание учетной записи- ОК.-Имя задания: PRO1 Backup - Установить расписание-Запланированное задание-Назначить задание-Однократно-Время начала- 2 мин- ОК.- Next-Завершение работы мастера архивации-Готово.

2) проверьте выполнение архивации:  Проводник- С:. - Backup2.bkf-Выйдите из Windows 2000.

Задание 3:  Восстановление файлов"

1) восстановите файлы из архива-Архивация данных-Мастер восстановления-Далее-Что следует восстановить-Файл:Boot.ini для PRO1 и Backup File 2 для PR01- С:.-Имя архивного файла-Каталогизировать архивный файл-Ход архивации-Next-Завершение работы мастера восстановления-Дополнительно-Восстановить файлы в-Альтернативное размещение: C:\Restored data - Next -Способ восстановления-He заменять имеющийся на диске файл на компьютере- Next-Дополнительные параметры восстановления- Next-Завершение работы мастера восстановления-Готово-Ввод имени архивного файла-Восстанавливать из архивного файла- ОК.

2) просмотрите отчет о восстановлении: отчет-Блокнот

Вывод: научился научится архивировать данные на компьютере и по сети; Научится создать расписание архивации; Научится настроить варианты архивации в Backup Wizard (Мастер архивации); Научится восстанавливать данные.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68165. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 187.5 KB
  Значна роль у здійсненні сучасної податкової політики, яка має забезпечити належний соціально-економічний розвиток країни, належить органам державної податкової служби. За час їх існування зроблений значний обсяг роботи, зокрема, створено ефективну систему прогнозування...
68166. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 246 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти визнається провідна роль педагога в досягненні мети освіти. Різноманітні аспекти професійного розвитку особистості виступили предметом наукових досліджень як вітчизняних Г. Тому при підготовці майбутніх вчителів провідними і приорітетними є завдання...
68167. ОСНОВНІ ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ШКІДЛИВОСТІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 237.5 KB
  Спеціалізація вирощування кукурудзи відбувається в сівозмінах з короткою ротацією з насиченням зернових культур понад 50 а це спричиняє акумуляцію інфекційного запасу хвороб в ґрунті. Головними чинниками що дестабілізують виробництво зерна є хвороби які знижують ефективність сучасних технологій вирощування кукурудзи.
68168. ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 206 KB
  Аналіз заходів щодо зниження рівня негативного впливу на економіку, що включають від відверто протекціоністських заходів для захисту власних виробників, девальвації національної валюти до регулювання ринків праці на користь громадян власних країн, прийнятих розвиненими економіками...
68169. МУЗИЧНИЙ ВИМІР БУТТЯ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 127.5 KB
  Але якщо раніше звучання музики було локалізоване в часі та просторі то у сучасному світі музику можна почути коли і де завгодно. У подібному процесі немає нічого дивного оскільки сама природа музики як мінімум подвійна. Двоїстість музики свідчить про подвійну природу самої людини а значить...
68172. УЯВЛЕННЯ ПРО БАГАТОВИМІРНЕ МИСЛЕННЯ, ЙОГО ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ 327 KB
  Це мислення формується в рамках нової народжуваної холістичної раціональності усвідомлення якої багато в чому сполучене з переосмисленням уявлень про еволюцію у якій слід розрізняти еволюцію екстенсивну та інтенсивну. Інтенсивна еволюція у першу чергу вимагає глибокого переосмислення фундаментального...