11711

Установка и настройка сетевых служб

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 11. Установка и настройка сетевых служб. Цели работы: получение практических навыков по установке и настройке служб DHCP и DNS в сетевой среде Windows. Выполнил: Слепцов И. А. Группа: 103ПО. Дата: 12.12.12. Проверил: Антипенков А. В. Ход работы Устано...

Русский

2013-04-10

27.5 KB

16 чел.

Лабораторная работа № 11.

Установка и настройка сетевых служб.

Цели работы: получение практических навыков по установке и настройке служб DHCP и DNS  в сетевой среде Windows.

Выполнил: Слепцов И. А.

Группа: 103-ПО.

Дата: 12.12.12.

Проверил: Антипенков А. В.

Ход работы

  1.  Установили службу DHCP.

Пуск, далее Панель управления, далее Администрирование, далее Управление сервером, потом раскрыть вкладку Управление сервером и выбрать объект Роли, далее выбрать команду Добавить роли и, щёлкнув на DHCP, следовать указаниям мастера. На экране появится новый мастер настройки DHCP-сервера.

  1.  Установили службу DNS.

Пуск, далее Панель управления, далее Администрирование, далее Управление сервером, потом раскрыть вкладку Управление сервером и выбрать объект Роли, далее выбрать команду Добавить роли и, щёлкнув на DNS, следовать указаниям мастера. На экране появится новый мастер настройки DNS-сервера.

  1.  Настройка удаленного доступа.

Компьютер, далее Свойства, далее Удаленный доступ, далее выбираем Разрешать подключения от компьютеров с любой версией удаленного рабочего стола (опаснее), далее Выбрать пользователей, указываем учетные записи, которым разрешено подключаться удаленно.

Переходим в окно Диспетчера сервера, выбираем Конфигурация компьютера — Административные шаблоны — Компоненты Windows — Службы терминалов и активизируем параметр Разрешать удаленное подключение с помощью служб терминалов.

Чтобы подключиться к удаленной системе, выбираем меню Пуск- Все программы — Стандартные — Подключение к удаленному рабочему столу. В появившемся окне необходимо ввести имя или IP-адрес удаленной системы и в нескольких вкладках настроить параметры подключения — размер экрана, глубину цвета, локальные ресурсы, которые будут подключены во время сеанса и др.

Вывод: получили практических навыков по установке и настройке служб DHCP и DNS  в сетевой среде Windows.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83027. Аналізом собівартості продукції 364.5 KB
  Добре відомо що покупця в першу чергу цікавить якість продукції і її ціна. Резерви поліпшення цих показників якраз і поміщені в собівартості продукції. В узагальненому вигляді собівартість продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств їх досягнення і недоліки.
83028. Динаміка метеорологічних величин на прикладі метеостанції міста Бережани з 1991 по 2013 роки 1.64 MB
  Поставлена мета обумовила необхідність розвязання наступних завдань дослідження: зібрати метеорологічні дані із фондових матеріалів метеостанції у місті Бережани за період від січня 1991 по грудень 2013 років; із отриманих даних створити бази даних у програмі Microsoft Аccess...
83029. Аудит виробничих запасів підприємства ТОВ «Комсомольськхліб плюс» 160.87 KB
  Мета курсової роботи полягає в дослідженні методології аудиту виробничих запасів та контролю за їх рухом і наявністю. Для досягнення поставленої мети аудиту а також задоволення потреб користувачів в отриманні нової правдивої та неупередженої інформації щодо запасів аудитору потрібно...
83030. Формування рекламного бюджету підприємства 1.57 MB
  Метою даної курсової роботи є закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Маркетингова політика комунікацій», надбання навичок складання медіа-плану підприємства на прикладі ТОВ «Подільська незалежна оцінка» та оцінка його ефективності.
83032. The headline features of the translation of newspaper «Day» and information materials 177 KB
  Objective on the characteristics newspaper and information transfer is to investigate lexical and grammatical aspects of translation, transmit extra translation problems, show the features category abbreviations in the newspaper and informational text and reveal stylistic means that the most used in newspaper and information texts.
83034. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ 161.96 KB
  У ринковій економіці номенклатура та якість послуг підприємств оптової торгівлі оцінюється їх здатністю забезпечувати для підприємств роздрібної торгівлі спрощення процедури закупівлі товарів, їх сортування, зберігання, транспортування, утримання товарних кредитів, надання різноманітної...
83035. Аналіз біологічних активів підприємства (на матеріалах ФГ «Поліська родина») 111.32 KB
  Незважаючи на вагомі наукові напрацювання в частині аналізу біологічних активів, залишається ще ряд теоретико-методологічних, практичних і організаційних проблем, які потребують подальшого ґрунтовного дослідження та практичного вирішення.