11729

Проектирование структуры. Нормализация таблиц

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №1 Проектирование структуры. Нормализация таблиц. Цель: формирование практических умений и навыков логического проектирования базы данных: структуры базы данных; структуры таблиц входящих в состав базы данных; связей между таблицами. Закреплен

Русский

2013-04-10

162.76 KB

22 чел.

Лабораторная работа №1

Проектирование структуры. Нормализация таблиц.

Цель: формирование практических умений и навыков логического проектирования базы данных: структуры базы данных; структуры таблиц, входящих в состав базы данных; связей между таблицами.

Закрепление знаний применения правил нормализации при проектировании.

 Выполнил: Скворцов И.А.

 Группа: 091-ПО

Преподаватель: Афанасьева Г.Ю.

 Дата:15.02.2013

Ход работы:

  1.  БД «Канцелярские товары». Содержит сведения о канцелярских товарах, их наименовании, кодах, продавцах.  
  2.  Товар, Продажи, Продавцы, Адрес.
  3.    Товар: Наименование, Цена, Количество на складе.

Продажи: Наименование, Цена, Количество, Продавец, Код продавца, Код товара.

Продавцы: Код продавца, Продавец (ФИО), Заработная плата, Стаж.

Адрес: Код адреса, Продавец (ФИО), Город, Улица, Дом.

  1.  

  1.  Таблица Продавцы: Код продавца; Таблица  Продажи: Код продажи; Таблица Товар: Код товара;  Таблица Адрес: Код адреса.
  2.  Данная БД относится к 1 НФ т.к. устранены повторяющиеся группы, к 2 НФ т.к. удалены частично зависимые атрибуты, к 3 НФ т.к. удалены транзитивно зависимые атрибуты.
  3.  

  1.  Пароль. Пароль необходим для защиты информации, содержащийся в БД, от внешнего воздействия.

Вывод: Сформировали практические умения и навыки логического проектирования базы данных: структуры базы данных; структуры таблиц, входящих в состав базы данных; связей между таблицами.

Закрепили знания применения правил нормализации при проектировании.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18115. Об’єктно-реляційні перетворення (O/RM – Object-relational mapping) 83 KB
  Об’єктнореляційні перетворення O/RM – Objectrelational mapping //Реляційні бази даних; проблеми зв’язку реляційних БД з ООПпрограмами} Об’єктноорієнтовані бази даних і СУБД ODBMS Object database management system Поряд з реляційними базами даних РБД в яких інформація зберігається у вигл...
18116. Поняття бізнес-логіки. Java EE 70.5 KB
  Тема 1: Поняття бізнеслогіки. Java EE Поняття бізнеслогіки Загальна задача роботи програми роботи з базою даних – читати з бази даних інформацію і показувати її користувачеві часто в обробленому вигляді і записувати в базу інформацію введену користувачем часто в обро
18117. Технологія Java Servlet 52.5 KB
  Тема 2: Технологія Java Servlet Сервлет Javaоб’єкт що працює всередині спеціальної програми сервлетконтейнера і застосовується для динамічного генерування даних. Кожен сервлет описується в окремому класі який реалізує інтерфейс Servlet. В більшості сервлети використовуються...
18118. JSP (Java Server Pages ) 97 KB
  Тема 3: JSP Java Server Pages Технологія Java Server Pages JSP є складовою частиною єдиної технології створення програм на основі технології J2EE з використанням webінтерфейсу. JSP це альтернативна технології Java Servlet методика розробки програм що динамічно генерують відповідь на ті або інш...
18119. Вступ до технології Enterprise JavaBeans 50 KB
  Тема 4: Вступ до технології Enterprise JavaBeans Java Platform Enterprise Edition чи Java EE раніше відома як Java 2 Platform Enterprise Edition чи J2EE до версії 1.5 – це програмна платформа частина Javaплатформи для розробки і запуску розподілених Javaпрограм з багаторівневою архітектурою що базуються на ком
18120. Транзакції в мові SQL 88.5 KB
  Тема 5: Транзакції в мові SQL Що таке транзакція Транзакція transaction може бути визначена як логічна послідовність операцій над даними яка розглядається як окрема цілісна частина роботи. У транзакції робляться або всі зміни або жодної. Транзакції підтримують ACIDвластиво
18121. Збережені процедури в Interbase/Firebird 52.5 KB
  Тема 6: Збережені процедури в Interbase/Firebird Збережені процедури Stored procedures – це програми які зберігаються в метаданих бази даних і виконуються на сервері. Прикладні програми можуть викликати stored procedure для виконання заданих в них операцій. Є два види збережених процеду
18122. Java Persistence API 77.5 KB
  PAGE 1 Тема 7: Java Persistence API Java Persistence API забезпечує object/relational mapping для роботи з реляційними даними в Javaпрограмах. Java Persistence складається з трьох частин: Java Persistence API Мови запитів Query language Метаданих для object/relational mapping Entities Entity – це легковісний ...
18123. JavaServer Faces (JSF) 174 KB
  Тема 8: JavaServer Faces JSF Технологія JavaServer Faces – це серверний framework для webпрограм що розробляються на Java. Основні компоненти JavaServer Faces такі: – API для представлення UIкомпонентів і керування їх станом; обробки подій; серверної валідації; конверсії даних; визначення навігації по