11730

Создание серверной части приложения: Файлы базы данных, таблицы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №2 Создание серверной части приложения: Файлы базы данных таблицы. Цель: формирование практических умений и навыков применения языка TransactSQL для создания объектов базы данных собственно самой базы данных таблиц входящих в состав базы данных; р

Русский

2013-04-10

14.8 KB

9 чел.

Лабораторная работа №2

Создание серверной части приложения:

Файлы базы данных, таблицы.

Цель: формирование практических умений и навыков применения языка Transact-SQL для создания объектов базы данных (собственно самой базы данных, таблиц, входящих в состав базы данных); работы с клиентом  Microsoft SQL ServerSQL Manager; работы с операторами определения структуры объектов (DDL) – CREATE, ALTER, DROP.

Выполнил: Скворцов И.А.

 Группа: 091-ПО

Преподаватель: Афанасьева Г.Ю.

                  Дата:15.02.2013

Ход работы:

Задание №1

Таблица: «Продавцы»

CREATE TABLE [dbo].[Продавцы] {Создание таблицы с названием «Продавцы»}

([Код продавца] int NOT NULL, {Поле «Продавцы» является числовым с возможностью ввода пустых значений}

 [Продавец (ФИО)] text COLLATE Cyrillic_General_CI_AS, {Поле «Продавец (ФИО)» является текстовым}

 [Заработная плата] money,{Поле «Заработная плата» является денежным}

 [Стаж] int,{Поле «Стаж» является числовым}

 PRIMARY KEY CLUSTERED ([Код продавца])) {Поле «Код продавца» является первичным ключом}

ON [PRIMARY]

TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO

Таблица: «Товар»

CREATE TABLE [dbo].[Товар]{Создание таблицы с названием «Товар»}

([Код товара] int NOT NULL,{Поле «Код товара» является числовым}

 [Наименование] text COLLATE Cyrillic_General_CI_AS,{Поле «Наименование» является текстовым}

 [Количество на складе] int,{Поле «Количество на складе» является числовым}

 [Цена] money,{Поле «Цена» является денежным}

 PRIMARY KEY CLUSTERED ([Код товара])){Поле «Код товара» является первичным ключом}

ON [PRIMARY]

TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO

Задание №2

В таблицах существуют следующие ограничения:

  1.  ограничение на отсутствие значений;
  2.  ограничение уникальности;
  3.  ограничение первичного ключа;
  4.  ограничение ссылочной целостности;
  5.  ограничение внешнего ключа;
  6.  ограничение на значение.

Вывод: сформировали практические умения и навыки применения языка Transact-SQL для создания объектов базы данных (собственно самой базы данных, таблиц, входящих в состав базы данных).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64827. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 315 KB
  Одночасна присутність на ринку інтересів виробників та споживачів висуває проблему забезпечення необхідної точності та вірогідності результатів випробувань створення умов для забезпечення їх порівнянності та взаємного визнання незалежно від часу і місця проведення випробувань.
64828. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 1.23 MB
  Сучасні концепції які визначають розвиток таких систем відображають зростання вимог до АС декларують необхідність забезпечення можливості настроювання та управління взаємодією й обміном даними та електронними документами між її підсистемами з метою надання актуальних даних за запитами користувачів.
64829. МІЦНІСТЬ, ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ НАКЛЕЄНИМИ КОМПОЗИТНИМИ СТРІЧКАМИ 5.78 MB
  Розробити і впровадити ефективні методи розширення і підсилення автодорожніх мостів та в рамках науководослідних робіт згідно з тематичними планами Національного транспортного університету та Державної служби автомобільних доріг...
64830. ЕФЕКТИВНІСТЬ КРІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ПУХЛИНИ МЕЖИСТІННЯ ТА ГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГРУДНОЇ СТІНКИ 137.5 KB
  Серед хворих зросла частка з мультирезистентними форми туберкульозу яким показані колапсохірургічні методи лікування різні види торакопластик. Ці методи є досить травматичними і тому від термінів післяопераційної реабілітації хворих залежить успіх всього лікування.
64831. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СУДНОВИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМІ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ 212 KB
  Основною тенденцією сучасної епохи є помітне загострення проблем глобального характеру серед яких екологічні є найважливішими в тому числі забруднення водоймищ в результаті скидання з суден необроблених стічних вод Ермолкин Н. Вміст у стічних водах хвороботворних мікроорганізмів вірусів паразитів...
64832. КОНЦЕПЦІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОСТЮМУ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДИЗАЙНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ВИТОКИ, РОЗВИТОК, ТЕНДЕНЦІЇ 221.5 KB
  Відповідно для дослідження найбільш цінним та вагомим є досвід західноєвропейських країн зокрема Франції Італії Англії на прикладі дизайну одягу яких можна вивчити процес формоутворення костюма його специфіку та особливості.
64833. ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ТРУБЛАЇНІ І СТАНОВЛЕННЯ ПРИГОДНИЦЬКОГО ЖАНРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 175.5 KB
  Микола Петрович Трублаїні художник слова який посідає почесне місце серед найвизначніших українських дитячих письменників 30х років минулого століття. Трублаїні плідно працював у пригодницькому жанрі. Трублаїні у якій він осмислює сучасний йому літературний процес основні завдання літератури.
64834. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 549.31 KB
  Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все основные формы традиционной организации учебного процесса: лекции семинарские и практические занятия лабораторный практикум систему контроля исследовательскую и самостоятельную работу студентов.
64835. Педагогическое проектирование и педагогические технологии 241.5 KB
  Определить современное понимание и использование технологий профессионального обучения. Категории технология педагогическая технология технология обучения Сегодня в педагогической и психологической литературе часто встречается понятие технология.