11730

Создание серверной части приложения: Файлы базы данных, таблицы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №2 Создание серверной части приложения: Файлы базы данных таблицы. Цель: формирование практических умений и навыков применения языка TransactSQL для создания объектов базы данных собственно самой базы данных таблиц входящих в состав базы данных; р

Русский

2013-04-10

14.8 KB

8 чел.

Лабораторная работа №2

Создание серверной части приложения:

Файлы базы данных, таблицы.

Цель: формирование практических умений и навыков применения языка Transact-SQL для создания объектов базы данных (собственно самой базы данных, таблиц, входящих в состав базы данных); работы с клиентом  Microsoft SQL ServerSQL Manager; работы с операторами определения структуры объектов (DDL) – CREATE, ALTER, DROP.

Выполнил: Скворцов И.А.

 Группа: 091-ПО

Преподаватель: Афанасьева Г.Ю.

                  Дата:15.02.2013

Ход работы:

Задание №1

Таблица: «Продавцы»

CREATE TABLE [dbo].[Продавцы] {Создание таблицы с названием «Продавцы»}

([Код продавца] int NOT NULL, {Поле «Продавцы» является числовым с возможностью ввода пустых значений}

 [Продавец (ФИО)] text COLLATE Cyrillic_General_CI_AS, {Поле «Продавец (ФИО)» является текстовым}

 [Заработная плата] money,{Поле «Заработная плата» является денежным}

 [Стаж] int,{Поле «Стаж» является числовым}

 PRIMARY KEY CLUSTERED ([Код продавца])) {Поле «Код продавца» является первичным ключом}

ON [PRIMARY]

TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO

Таблица: «Товар»

CREATE TABLE [dbo].[Товар]{Создание таблицы с названием «Товар»}

([Код товара] int NOT NULL,{Поле «Код товара» является числовым}

 [Наименование] text COLLATE Cyrillic_General_CI_AS,{Поле «Наименование» является текстовым}

 [Количество на складе] int,{Поле «Количество на складе» является числовым}

 [Цена] money,{Поле «Цена» является денежным}

 PRIMARY KEY CLUSTERED ([Код товара])){Поле «Код товара» является первичным ключом}

ON [PRIMARY]

TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO

Задание №2

В таблицах существуют следующие ограничения:

  1.  ограничение на отсутствие значений;
  2.  ограничение уникальности;
  3.  ограничение первичного ключа;
  4.  ограничение ссылочной целостности;
  5.  ограничение внешнего ключа;
  6.  ограничение на значение.

Вывод: сформировали практические умения и навыки применения языка Transact-SQL для создания объектов базы данных (собственно самой базы данных, таблиц, входящих в состав базы данных).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23097. Квантування електромагнітного поля. Фотони 87 KB
  Квантування електромагнітного поля. Ейнштейн першим звернув на це увагу і намагався теоретично обґрунтувати дискретність електромагнітного випромінювання. Ейнштейн показав що ймовірність мати енергію для електромагнітного випромінювання буде: . Для електромагнітного випромінювання: .
23098. Поширення світла в анізотропних середовищах. Дисперсія і поглинання 466 KB
  В анізотропному середовищі спостерігається подвійне заломлення променів зумовлене наявністю в них двох показників заломлення один з яких не залежить від напрямку поширення хвилі і відповідає одній поляризації а другий залежить від напрямку поширення і пов`язаний з іншою поляризацією. Введемо для ізотропного середовища показник заломлення. Для хвилі що поширюється в напрямку – x коливання відбуваються в напрямку z то показник заломлення більше в напрямку z ніж для коливань в напрямку – y. z – напрямок при якому показники...
23099. Явище обертання площини поляризації падаючого світла в речовинах 96 KB
  Явище обертання площини поляризації падаючого світла в речовинах. Якщо лінійно поляризоване світло проходить через плоскопаралельний шар речовини то в деяких випадках площина поляризації світла виявляється повернутою відносно свого вихідного положення. Це явище називається обертанням площини поляризації або оптичною активністю. Кут поворота площини поляризації залежить від довжини хвилі.
23100. Квантування енергії лінійного гармонічного осцилятора 202.5 KB
  Тоді гамільтоніан для такої системи буде: Класичний гармонічний осцилятор має розв’язки: і де А амплітуда ω – частота δ – початкова фаза коливань. Перетворимо це рівняння введемо безрозмірні величини та З урахуванням останнього рівняння Шредігера перепишеться як 1 Асимптотична поведінка розв’язку рівняння 1 при х→∞: Тоді 2 причому uzобмежена на нескінченності. Шукаючи розв’язок у вигляді степеневого ряду знаходимо рекурентну формулу для коефіцієнтів ряду: Розв’язки можуть бути або парними або непарними тобто або...
23101. Хвильові властивості частинок. Хвилі де Бройля 5.02 MB
  Хвилі де Бройля. Тобто інколи відбувається прояв як хвилі інколи як частинки. Тоді можна отримати вираз для хвилі де Бройля . Оберемо напрям вздовж за напрям розповсюдження хвилі де фаза хвилі що пересувається у просторі з фазовою швидкістю що шукається з умови що переміщується так щоб фаза залишалась постійною .
23102. Принципова схема лазера. Властивості лазерного випромінювання. Типи лазерів та їх застосування 51.5 KB
  При падінні хвилі з власною частотою переходу системи: змінюються заселеності рівнів N1 i N2 кількість атомів в одиниці об’єму що знаходяться на 1 та на 2 енергетичних рівнях відповідно. dN12=BN1dt ; кількість частинок що перейшли з 1 рівня на 2 dN21= AN2dt BN2dt кількість частинок що перейшли з 2 рівня на 1 де Акоеф. Крім того в стаціонарному режимі при умові термодинамічної рівноваги виконуються рівняння: N1N2=N=const кількість частинок в системі є сталою. В дворівневій системі не можна забезпечити умову N2 N1 бо навіть в...
23103. Рівняння Шредингера. Інтерпретація хвильової функції 49 KB
  Рівняння Шредингера. Для цього необхідне рівняння: 1. Рівняння повинно бути лінійним і однорідним хвиля задовольняє принц. Це рівняння Шредингера.
23104. Співвідношення невизначеності Гейзенберга, приклади його проявів 74.5 KB
  Нехай стан частинки опивується хв. Остаточно Співвідношення невизначеностей проявляється при будьякій спробі вимірювання точного положення або точного імпульса частинки. Виявляється що уточнення положення частинки впливає на те що збільшується неточність в значенні імпульса і навпаки. Часто втрачає зміст ділення повної енегрії частинкияк квантового об’єкту на потенціальну і кінетичну .
23105. Сестринский процесс при холециститах 25.25 MB
  Воспаление желчного пузыря регистрируется почти у 10% населения планеты, причем в 3-4 раза чаще холециститом страдают женщины. Большинство людей не следят за своим рационом, ведут сидячий образ жизни.