11733

Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов соединения с базой данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №5 Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов соединения с базой данных. Цель: закрепить практические умения и навыки управления не визуальными компонентами отображения соединения с базой данных. Закрепление навыков работы в среде п...

Русский

2013-04-10

17.34 KB

4 чел.

Лабораторная работа №5

Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов соединения с базой данных.

Цель: закрепить практические умения и навыки управления не визуальными компонентами отображения соединения с базой данных.

Закрепление навыков работы в среде программирования Delphi.

  Выполнил: Скворцов И.А.

  Группа: 091-ПО

Преподаватель: Афанасьева Г.Ю.

      Дата:15.02.2013

Ход работы:

Создание сервера СОМ:

FileNewOther (ФайлСоздатьДругое), на вкладке ActiveX выбирал  ActiveX Library (Библиотека объектовActiveX).

Библиотека представляет собой сервер СОМ, хранящий набор объектов. В библиотеку добавим объект СОМ:

FileNewOther (ФайлСоздатьДругое), на вкладке ActiveX выбрал  COM Object. В поле ClassName ввел имя объекта «TestObj». Нажал ОК. В появившейся Библиотеке типов (Type Library) выделил строку «ITestObj» (интерфейс объекта TestObj) и создал новый МЕТОД интерфейса. В новом поле ввел название метода «GetSum». В правой части редактора перешел на вкладку Parameters (Параметры функции) и в поле «Return Type» (Тип возвращаемого значения) выбрал «integer».       Создал выходные параметры метода «а1» и «а2». В поле Type  (Тип входящих значений ) ввел «integer». Щёлкнул по кнопке «Refresh Implementation». Перешел в модуль Unit1, где хранится описание объекта «TestObj».В тело метода GetSum  добавил строку-обработчик входных параметров «а1», «а2»: «Result:=a1+a2;». Серверный объект СОМ создан. Теперь его следует зарегистрировать в Windows. RunRegister ActiveX Server. Сохранил проект в «Мои документы» в папке «COM object». FileSave All.

Создание клиента СОМ.

FileNewApplication. Сохранил сразу новый проект в «Мои документы» в папке «Client». FileSave All.

На форме разместил два компонента TEdit  и одну кнопку TButton. При нажатии на кнопку программа клиент установит связь с сервером, отправит 2 переменные и получит значение их суммы.

Для соединения c сервером СОМ у программы клиента должно быть описание самого объекта и его интерфейсов (Project2_TLB.pas). Скопировал файл  Project2_TLB.pas из папки «COM object» в папку «Client».Теперь необходимо прописать этот файл в проекте клиента. На вкладке «Project2» в разделе «uses» добавил строку: Project2_TLB in 'Project2_TLB.pas'; Теперь клиент знает о наличии соответствующего интерфейса. Чтобы программа могла использовать СОМ сервер на вкладке «Unit1» в списке подключаемых модулей указал модуль Project2_TLB. Опишем в разделе public 2 переменные «Bik1» и «Bik2». Написал обработчик щелчка по кнопке:

Bik1:=CoTestObj.Create;

Bik1.QueryInterface(ITestObj,bik2);

Showmessage(inttostr(bik2.getsum(strtoint(form1.edit1.Text),

Strtoint(form1.Edit2.Text))));

Сохранил проект ещё раз: FileSave All и скомпилировал программу (F9).

Удаление сервера СОМ

Открыл проект СОМ сервера  в «Мои документы» в папке «COM object». FileOpen Project.

Удалил его из списка зарегистрированных СОМ объектов. RunUnregister ActiveX Server.

Вывод: закрепили практические умения и навыки управления не визуальными компонентами отображения соединения с базой данных.

Закрепили навыки работы в среде программирования Delphi.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62813. Путешествие в страну математики 22.14 KB
  Цель: Развивать познавательные способности детей, расширять кругозор. Воспитывать любовь к математике. Оборудование: жетончики, жетончики с улыбочками, презентация.
62815. Технологія створення банку ідей і пропозицій 20.14 KB
  Мета: засвоєння знань про сутність творчості зміст та технологію створення банку ідей; формування вмінь створювати банк ідей передбачуваних об’єктів проектування. Повідомлення теми мети завдань уроку Учитель записує на дошці тему уроку...
62816. Що можна робити з інформацією. Робота з графічним редактором Paint 56.44 KB
  Мета уроку: закріпити поняття інформація, з’ясувати, якою буває інформація; ознайомити учнів з тим, як людина сприймає інформацію; навчити використовувати палітру кольорів, панель інструментів програми Раіnt, встановлювати основний колір та колір фону,
62817. Багатогранний образ жінки-матері в Шевченкових поемах “Катерина”, “Наймичка”, “Марія” 27.26 KB
  Розвивальна: розвивати аналітико-синтетичне мислення і мовленнєву культуру учнів; виховна: виховувати шанобливе ставлення до жінки, матері; почуття доброти, милосердя, совісті. Обладнання: портрет Т. Шевченка, репродукції картин Касіяна до творів...
62818. Проза 1960-1990рр. XX ст. Історична романістика (Ю. Мушкетик, П. Загребельний, В. Шевчук). «Химерна проза» ( В. Шевчук). Еміграційна література (В. Барка, «Жовтий князь») 25.95 KB
  Це були роки великих збурень і духовних пошуків спричинених лібералізацією що вилилось у нестримне оновлення мистецтва авангардизм у літературі живописі скульптМолоде покоління письменників почало орієнтуватися не на сучасних їм класиків соціалістичного реалізму...
62819. Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Задача на суму двох добутків 16.93 KB
  Чи можемо ми дізнатися скільки тканини було у двох сувоях разом Якою дією Чи зможемо дізнатися скільки всього було тканини в майстерні Як про це дізнатися Скільки метрів тканини витрачали на одну занавіску...
62820. Урок РЗМ. Про себе та про інших 21.81 KB
  Мета: ознайомити учнів з поняттям «біографія», «автобіографія»; вчити заповнювати анкету даних про себе, складати автобіографію; розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, діловий стиль...
62821. Уживання слів в переносному значенні. Синоніми. Антоніми. Омоніми 32 KB
  Розширити уявлення про синоніми антоніми й омоніми. удосконалити вміння відрізняти омоніми від багатозначних слів правильно вживати їх у мовленні; навчити добирати синонімиантоніми омоніми до слів лексичної системи української мови...