1174

Предприятие – основное звено экономики

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Коммерческие и некоммерческие предприятия. Полная совместная субсидиарная имущественная ответственность всех участников предприятия.

Русский

2013-01-06

27.5 KB

67 чел.

Предприятие – основное звено экономики

Все предприятия делятся на 2 группы:

- коммерческие предприятия, основной задачей которых является получение прибыли – это государственные, частные, муниципальные и унитарные предприятия.

- некоммерческие предприятия – основной задачей является выполнение закрепленных за ними функций. Это фонды, общественные и религиозные организации, учреждения просвещения.

Гос. Предприятия принадлежат государству и функционируют на основании положения о гос. Предприятиях и на его основе разрабатывают свой устав.

Муниципальные пред-я являются собственностью местных органов самоуправления, свою работу организуют на основании положения, утвержденного местным органом управления.

Унитарные (неделимые) пред-я являются собственностью либо гос-ва, либо муниципалитета. Свою работу организуют на основании оперативного управления, закрепленными за ними производственными фондами. Унитарное пред-я несут имущественную ответственность только в пределах закрепленных за ними производственных фондов предприятия.

Частные предприятия в основе их лежит 2 определения: ограниченная и неограниченная ответственность.

Ограниченная ответственность – это ответственность участников данного предприятия по его обязательствам только в пределах вложенных ими средств.

Неограниченная ответственность – обозначает полную совместную субсидиарную имущественную ответственность всех участников предприятия по обязательствам данного предприятия.

Независимо от формы собственности, сферы деятельности, масштабов производства, предприятие, как юридическое лицо, характеризуется следующими признаками:

  1.  Организационное единство, т.е. коллектив предприятия со своей производственной структурой и структурой управления предприятия.
  2.  Выступление в различного рода хозяйственных сделках от своего имени.
  3.  Обособленное имущество, которое предприятие приобретает при необходимости, списывает при ненадобности, учитывает, рационально использует и платит налоги за имущество.
  4.  Имущественная ответственность – оборотные и основные фонды.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64377. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ БЕССАРАБІЇ 770 KB
  Метою роботи є обгрунтування теоретико-методологічних основ суспільногеографічних на прикладі ретроспективноекістичних досліджень історикогеографічного регіону аналіз утворення поселень і формування поселенської мережі...
64378. СОРБЦІЙНО ЗДАТНІ МЕТАЛОВМІСНІ ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 291.5 KB
  Перспективними для використання в згаданих галузях є гідрогельні металонаповнені матеріали на основі кополімерів полівінілпіролідону ПВП з метакрилатами оскільки відзначаються широким спектром фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей.
64379. Патогенетичні особливості розвитку імунних, метаболічних та мікроциркуляторних порушень в дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію 153 KB
  Достатньо частою формою поразки органів дихання у дітей є пневмонії Самсыгина Г. Але згідно до експертної оцінки вважають що захворюваність на гостру пневмонію складає від 4 до 20 випадків на 1000 дітей у віці від 1 місяця до 15 років...
64380. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА У БОРОТЬБІ З «ВОРОГАМИ НАРОДУ» В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 179 KB
  Подруге потребує комплексної реконструкції і сам процес становлення спеціальних репресивних органів у структурі НКВС що займалися виявленням ворогів народу а також типологізація каральновиправних установ в яких вони відбували покарання.
64381. МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ РОБОЧИХ РІДИН ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ В КВАЗІПОСТІЙНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ 14.51 MB
  На частку рідинних енергетичних систем повітряних суден ПС припадає до 50. Це в першу чергу повязано з використанням палив олив і спеціальних рідин які не в повній мірі відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 172162004 який визначає ступінь конструктивної...
64382. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ВІДБИТОЇ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРИЙМАЧІ 229 KB
  Кількісна оцінка інтенсивності відбитого потоку дозволяє визначати зони розрідження і концентрації енергії. Розробити алгоритм побудови точкового каркаса поверхні розподілу ступеню концентрації відбитої енергії на приймачі з комп'ютерною реалізацією.
64383. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСАХ ОЧИЩЕННЯ ВИКИДІВ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ОБЄКТІВ 782.14 KB
  В Україні й світовому співтоваристві однією з найгостріших проблем сучасності є зниження енергетичних витрат на системи очищення шкідливих викидiв обєктів промислової теплоенергетики.
64384. РОЗРОБКА БЛОКОВОЇ ЗЕРНОСУШАРКИ НА ОСНОВІ АВТОНОМНИХ ВИПАРЮВАЛЬНО-КОНДЕНСАЦІЙНИХ СИСТЕМ 872.5 KB
  Для сучасного зерносушіння характерні дві проблеми: високі енерговитрати й забруднення зерна продуктами згоряння. Витрати енергії на зерносушіння вище ніж енерговитрати при виробництві зерна. Досвід застосування у світовій практиці теплових труб і термосифонів...
64385. КОЛОЇДНО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГУМУСОВО-АКУМУЛЯТИВНОГО ҐРУНТОТВОРЕННЯ І РОДЮЧОСТІ ПРИРОДНИХ Й АГРОГЕННИХ ЧОРНОЗЕМІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ 441.5 KB
  Обробіток ґрунтів часто обумовлює мінералізацію органічних речовин значне зниження загальних запасів гумусу в ґрунтах. Тому дослідження органічної складової ґрунту визначення шляхів збереження і накопичення гумусу у ґрунті...