11740

Фильтрация данных в базе данных и в выборках

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №13 Фильтрация данных в базе данных и в выборках Цель: формирование практических умений и навыков осуществления фильтрации и обобщения информации с помощью представлений курсоров вертикальных таблиц. Закрепить практические умения и навыки раб...

Русский

2013-04-10

14.76 KB

8 чел.

Лабораторная работа №13

Фильтрация данных в базе данных и в выборках

Цель: формирование практических умений и навыков осуществления фильтрации и обобщения информации с помощью представлений (курсоров, вертикальных таблиц).

Закрепить практические умения и навыки работы с операторами манипулирования данными (DML).

Выполнил: Скворцов И.А.

Группа091-ПО

Приняла: Афанасьева Г.Ю.

Дата:15.02.2013

Ход работы:

  1.  Представление выводящее всю информацию о продавце:

CREATE VIEW PR1

AS

Select [продажи].[продавец], [продажи].[наименование], [продажи].[цена], [продавцы].[заработная плата], [продавцы].[стаж], [Адрес].[Улица],

[адрес].[город], [адрес].[дом]

From [продавцы], [продажи], [адрес]

Where

([Продажи].[продавец]=[продавцы].[продавец])

and ([Продавцы].[продавец]=[адрес].[Продавец])

  1.  Представление выводит информацию о товаре стоимостью больше 100 и продавце продавшего такой товар с зарплатой больше 2500.

CREATE VIEW PR2

AS

Select [продажи].[продавец], [продажи].[наименование], [продажи].[цена], [продавцы].[количество], [продажи].[код], [Продавцы].[Заработная плата]

From [продавцы], [продажи]

Where

([Продажи].[цена]=100)

and ([Продавцы].[Заработная плата]>2500)

  1.  Представление выводит общую цену и общее количество:

CREATE VIEW PR3

AS

Select [наименование], sum ([цена]) as цена, sum ([количество]) as количество

GROUP BY наименование

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы сформировали практические умения и навыки осуществления фильтрации и обобщения информации с помощью представлений (курсоров, вертикальных таблиц).

Закрепили практические умения и навыки работы с операторами манипулирования данными (DML).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64882. ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 100.89 KB
  Вопросы обучения и воспитания в военно-учебных заведениях. Впервые ввел его в научный оборот немецкий педагог Вольфганг Ратке 1571-1635 в курсе лекций под названием Краткий отчет из дидактики или искусство обучения...
64883. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧОРНОВІЛЬХОВИХ ЛІСОСТАНІВ В УМОВАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 284.5 KB
  Мета роботи вивчити сучасний стан особливості росту і продуктивності чорновільхових лісостанів виявити закономірності формування їх просторової структури встановити залежності між морфометричними параметрами крон і ростом дерев вільхи чорної...
64884. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЗДАТНОСТІ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ 238.5 KB
  На сучасному етапі розвитку Державної прикордонної служби України особливого значення набувають високі вимоги до професійної підготовки офіцерських кадрів зокрема здатність і готовність офіцерівприкордонників актуалізувати власні внутрішні ресурси самоорганізації.
64885. Прогнозування довговічності розвитку тріщин до критичних розмірів в жароміцній сталі ЕП517-Ш при сумісному впливі втоми та повзучості 498.5 KB
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: вперше для сталі ЕП517Ш отримані залежності впливу температур статичного тривалого статичного та циклічного з різноманітними формами циклів навантаження на характеристики вязкості руйнування...
64886. МЕТОД І ПРИСТРІЙ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЗАГЛИБНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 522.5 KB
  Дослідити режими роботи заглибного електродвигуна під впливом зовнішніх факторів. Розробити математичну модель діагностування витрати ресурсу ізоляції заглибного електродвигуна в процесі його роботи й обґрунтувати параметри діагностування.
64887. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТІВ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ В МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ 142.5 KB
  Інтегрування України в європейські та світові інституційні структури вимагає приведення її чинного законодавства з питань міграції до європейських та міжнародних стандартів. Із часу становлення України як суверенної держави...
64888. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО ВІДТВОРЕННЯ КОРІННИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У ГРАБОВИХ ДІБРОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 514 KB
  Висока цінність деревини дуба приуроченість дубових лісостанів до високопродуктивних ґрунтів зумовили суттєве зменшення їх площі. Значної актуальності ця проблема набуває в період сучасного поступового потепління зростання сухості клімату та динамічного розширення площ...
64889. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ БУРИЛЬНИХ ТРУБ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 625.5 KB
  Технічне діагностування ТД труб нафтогазового сортаменту як один із ефективних засобів забезпечення їх експлуатаційної надійності є невідємною складовою частиною технології спорудження й експлуатації глибоких свердловин на нафту і газ.
64890. Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування заходів оптимізації продукційних процесів рослин у зрошуваних агрофітоценозах Південного Степу України 1.72 MB
  Формування продуктивності зрошуваних агрофітоценозів є складним багатофакторним процесом, оскільки залежить від природних (температура і вологість повітря, кількість атмосферних опадів, фотосинтетично активна радіація та ін.) й агротехнологічних...