11740

Фильтрация данных в базе данных и в выборках

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №13 Фильтрация данных в базе данных и в выборках Цель: формирование практических умений и навыков осуществления фильтрации и обобщения информации с помощью представлений курсоров вертикальных таблиц. Закрепить практические умения и навыки раб...

Русский

2013-04-10

14.76 KB

7 чел.

Лабораторная работа №13

Фильтрация данных в базе данных и в выборках

Цель: формирование практических умений и навыков осуществления фильтрации и обобщения информации с помощью представлений (курсоров, вертикальных таблиц).

Закрепить практические умения и навыки работы с операторами манипулирования данными (DML).

Выполнил: Скворцов И.А.

Группа091-ПО

Приняла: Афанасьева Г.Ю.

Дата:15.02.2013

Ход работы:

  1.  Представление выводящее всю информацию о продавце:

CREATE VIEW PR1

AS

Select [продажи].[продавец], [продажи].[наименование], [продажи].[цена], [продавцы].[заработная плата], [продавцы].[стаж], [Адрес].[Улица],

[адрес].[город], [адрес].[дом]

From [продавцы], [продажи], [адрес]

Where

([Продажи].[продавец]=[продавцы].[продавец])

and ([Продавцы].[продавец]=[адрес].[Продавец])

  1.  Представление выводит информацию о товаре стоимостью больше 100 и продавце продавшего такой товар с зарплатой больше 2500.

CREATE VIEW PR2

AS

Select [продажи].[продавец], [продажи].[наименование], [продажи].[цена], [продавцы].[количество], [продажи].[код], [Продавцы].[Заработная плата]

From [продавцы], [продажи]

Where

([Продажи].[цена]=100)

and ([Продавцы].[Заработная плата]>2500)

  1.  Представление выводит общую цену и общее количество:

CREATE VIEW PR3

AS

Select [наименование], sum ([цена]) as цена, sum ([количество]) as количество

GROUP BY наименование

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы сформировали практические умения и навыки осуществления фильтрации и обобщения информации с помощью представлений (курсоров, вертикальных таблиц).

Закрепили практические умения и навыки работы с операторами манипулирования данными (DML).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11475. Глобалізація і культура 91 KB
  Лекція 9. Глобалізація і культура. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації Питання взаємовпливу культур різного типу як проблема теорії культури була поставлена ще культурною антропологією початку XX ст. Значний внесок у її роз
11476. Семіотика культури 59 KB
  Лекція 10. Семіотика культури Семіотика культури передбачає вивчення соціокультурних процесів і явищ як системи висловлювань культурних текстів культурних мов яке здійснюється насамперед лінгвістичними методами. Засновник семіотики американський фі...
11477. ТЕХНІКА, КУЛЬТУРА, ПРИРОДА ЛЮДИНИ 209 KB
  ЛЕКЦІЯ 11 ТЕХНІКА КУЛЬТУРА ПРИРОДА ЛЮДИНИ Питання про місце техніки в соціальній історії в житті сучасного суспільства в життєвих цінностях та орієнтирах людини є одним із найбільш болючих. Ціла низка гуманістично налаштованих мислителів вважає що техніка з ї...
11478. КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА 182.5 KB
  Лекція 13. КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА Політична культура являє собою динамічну та водночас відносно усталену систему політичних цінностей та орієнтацій моделей поведінки характерних для певної держави суспільства цивілізації. Від її стану харак
11479. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.: АВАНГАРДНІ СТИЛІ ТА НАПРЯМИ 314.5 KB
  Лекція 14.ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.: АВАНГАРДНІ СТИЛІ ТА НАПРЯМИ Проблема сприйняття та розуміння художнього авангарду Новий зміст у традиційній мистецькій формі фовізм кубізм експресіонізм супрематизм Становлення нових форм мистецтва: футуризм ...
11480. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст 159.5 KB
  Лекція 15. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. Термінологічна картина художнього авангарду Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм концептуалізм бодіарт лендарт та ін. Акціонізм хепенінг перформанс рольова гра За відомим виразом ми живе
11481. ІДЕЯ РІВНОПРАВНОСТІ КУЛЬТУР У СУЧАСНОМУ СВІТІ 556 KB
  Лекція 16. ІДЕЯ РІВНОПРАВНОСТІ КУЛЬТУР У СУЧАСНОМУ СВІТІ Ідея про рівноправність культур формується на Заході починаючи з античної культури у безпосередньому звязку з розвитком поняття про Закон і його роль в суспільстві. Антична Греція як країна класичної демократі
11482. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕМПЕРАТУРО-ПРОВОДНОСТИ 113 KB
  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № I ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ Цель работы: Изучение нестационарных тепловых полей в биологических тканях. Тепл
11483. Розвиток глобальної соціології 62 KB
  Основними наслідками процесу глобалізації є розподіл праці, міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та виробничих ресурсів, зближення культур різних країн. В результаті глобалізації світ стає більш залежним від всіх його суб’єктів.