11741

Работа с транзакциями. Кэширование изменений при работе с транзакциями

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №1415 Работа с транзакциями. Кэширование изменений при работе с транзакциями. Цель: формирование практических умений и навыков работы с операторами TransactSQL объединенных транзакцией; создания транзакций; сохранения изменений; выполнение операций

Русский

2013-04-10

15.39 KB

15 чел.

Лабораторная работа №14,15

Работа с транзакциями.

Кэширование изменений при работе с транзакциями.

Цель: формирование практических умений и навыков работы с операторами Transact-SQL объединенных транзакцией; создания транзакций; сохранения изменений; выполнение операций транзакции; организации отката в случае ошибки; установки точки сохранения.

Закрепить практические умения и навыки работы с операторами манипулирования данными (DML). Выполнил: Мишуков И.С.

Группа: 104-ПО

Приняла: Афанасьева Г.Ю.

Ход работы:

Задание 1: Проверить число активных транзакций;

 1.  Select @@TRANCOUNT AS tranLevel

         (0 активных транзакций, открытие первой транзакции)

 1.  Begin TRAN

SELECT @@TRANCOUNT AS tranLevel

(1 активная транзакция, открытие второй транзакции)

 1.  Begin TRAN

SELECT @@TRANCOUNT AS tranLevel

(2 активные транзакции, закрытие второй транзакции)

 1.  COMMIT TRAN

SELECT @@TRANCOUNT AS tranLevel

(1 активная транзакция, откат первой транзакции)

 1.  Rollback TRAN

SELECT @@TRANCOUNT AS tranLevel

(0 активных транзакций)

Задание 2: создать 4 транзакции:

 1.  Транзакция завершается предложением фиксации:

BEGIN TRAN

Insert INTO [справочная] (код, продавец)

Values (5‘Юдин’)

Insert INTO [справочная ] (код, продавец)

Values (6Бугага’)

Commit TRAN

 1.  Транзакция завершается предложением отката:

    BEGIN TRAN

Delete from [справочная]

Where продавец =’Юдин

Delete from [справочная]

Where продавец=’Бугага

Rollback

 1.  Транзакция завершается удачным завершением работы программы:

BEGIN TRAN

Delete from [справочная]

Where продавец =’Юдин

Delete from [справочная]

Where продавец=’Бугага

Commit TRAN

 1.  Транзакция завершается неуспешно (ошибка):

BEGIN TRAN

Insert INTO [справочная] (код, продавец)

Values (5‘Юдин’)

Insert INTO [справочная ] (код, продавец)

Values (6‘Бугага’)

Delete from [справочная]

Where код = 100 // (не существует продавца с кодом 100)

Commit TRAN

Задание 3: Разработать транзакцию из операторов insert, update, delete.

 1.  Begin tran my

Insert INTO [справочная](код, продавец)

Values (6, ‘Бугага’)

Save Tran Templ1

Delete from [справочная]

Where код=3

Save TRAN Templ2

Update [справочная]

Setпродавец =’Бугага

Where код=6

Save Tran Templ3

Commit Tran my

 1.  Begin tran my

Delete from [справочная]

Where продавец=’Петров

Save tran Templ1

Delete from [справочная]

Where продавец=’Бугага

Save Tran Templ2

Rollback tran Templ2

Вывод:  В ходе выполнения лабораторной работы сформировали практические умения и навыки работы с операторами Transact-SQL объединенных транзакцией; создания транзакций; сохранения изменений; выполнение операций транзакции; организации отката в случае ошибки; установки точки сохранения.

Закрепили практические умения и навыки работы с операторами манипулирования данными (DML).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31298. Синтез схем синхронних автоматів з памяттю 3.18 MB
  Закріпити отримані теоретичні знання зі знань теорії дискретних автоматів, навчитися визначати бульові функції і будувати функціональні схеми простих синхронних автоматів, заданих словесним описом
31299. Синтез схем асинхронних автоматів з пам’яттю за словесним описом 880 KB
  Для КС його задають у вигляді логічних виразів а для ЦА абстрактного автомата. Щоб краще зрозуміти їх суть уточнимо поняття структурного автомата який є кінцевою метою синтезу рис.2 Функціональна схема структурного автомата На відміну від абстрактного автомата що має один вхідний і один вихідний канал на які надходять сигнали у вхідному та вихідному алфавітах структурний автомат має вхідних каналів і вихідних на яких зявляються сигнали в структурному алфавіті автомата. Кожен вхідний сигнал абстрактного автомата можна закодувати...
31300. Системи числення, кодування інформації 287.5 KB
  Можна вигадати незлічену кількість способів запису числа цифровими знаками але практично застосована система числення повинна давати змогу: зображувати будьяке число в розглядуваному діапазоні величин; одержувати єдине зображення кожної величини; просто виконувати операції з числами. Розрізняють позиційні і непозиційні системи числення. Непозиційною системою числення називають спосіб зображення чисел коли значення цифри не залежить від її позиції в числі наприклад римський запис числа.
31301. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного керування” 4.7 MB
  Диференціальні рівняння і передавальні функції елементів САК 5 Задача 2. Часові та частотні характеристики динамічних ланок САК 6 Задача 3 Дослідження стійкості лінійних САК 10 Задача 4 Синтез коректувальних пристроїв за логарифмічними частотними характеристиками 14 Додаток. Метою її вивчення є освоєння принципів побудови різних типів систем автоматичного керування САК; вивчення властивостей і особливостей лінійних нелінійних і дискретних САК; вивчення методів аналізу стійкості та якості...
31302. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного управління” 2.74 MB
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного управління” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.092203 - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, 7.092204 - “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”
31303. ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 1.61 MB
  Лабораторні роботи проводяться на ПЕОМ у компютерному класі кафедри. Знаходячись у класі, кожен студент зобовязаний дотримувати правил техніки безпеки, які викладені в спеціальній Інструкції з техніки безпеки в компютерному класі, і правил пожежної безпеки, що також викладені в спеціальній інструкції.
31304. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з курсу Теорія автоматичного керування 1.49 MB
  Лінійні системи автоматичного керування (САК) описують лінійними диференціальними рівняннями. У цих рівняннях змінні та їх похідні зустрічаються лише у першому ступені й відсутні взаємні добутки змінних та їх добутки з похідними.
31305. Методичні вказівки до виконання контольних і розрахункових завданнь з курсу “Теорія електропривода” 725.5 KB
  Сумісна робота двигуна і робочої машини. Вираз характеристик двигуна у відносних одиницях. Гальмівні режими роботи двигуна: а з віддачею енергії в мережу рекуперативне гальмування; б режим противмикання; в режим електродинамічного гальмування. Механічні характеристики і регулювання швидкості двигуна при шунтуванні якоря.