11747

Работа в составе бригады

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №10. Работа в составе бригады. Цель: научиться коллективно обрабатывать разрабатывать отлаживать программные продукты. Ход работы Разработать программу выполняющую вычислительные действия над комплексными числами . var Form1: TForm1; ...

Русский

2013-04-10

42 KB

1 чел.

Лабораторная работа №10.

Работа в составе бригады.

Цель: научиться коллективно обрабатывать, разрабатывать, отлаживать программные продукты.

Ход работы

  1.  Разработать программу, выполняющую вычислительные действия над комплексными числами .

var

 Form1: TForm1;

  q,w, e,r,t,i,z,x,c,v,b,n:real;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

q:=strtofloat(edit1.Text);

w:=strtofloat(edit2.Text);

e:=strtofloat(edit3.Text);

r:=strtofloat(edit4.Text);

t:=q+e;

i:=w+r;

if i>0 then

label7.Caption:=floattostr(t)+'+'+floattostr(i)+'i' else

label7.Caption:=floattostr(t)+floattostr(i)+'i';

z:=strtofloat(edit5.Text);

x:=strtofloat(edit6.Text);

c:=strtofloat(edit7.Text);

v:=strtofloat(edit8.Text);

b:=z-c;

n:=x-v;

label14.Caption:=floattostr(b)+floattostr(n)+'i';

end;

Вывод: научились коллективно обрабатывать, разрабатывать, отлаживать программные продукты.

Лабораторная работа №10.

Работа в составе бригады.

Цель: научиться коллективно обрабатывать, разрабатывать, отлаживать программные продукты.

Выполнил: Большаков В.В.

Группа: 103-ПО.

Дата: 10.01.13.

Проверила: Кашталинская И. А.

Ход работы

  1.  Разработать программу, выполняющую вычислительные действия над комплексными числами .

var

 Form1: TForm1;

  q,w, e,r,t,i,z,x,c,v,b,n:real;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

q:=strtofloat(edit1.Text);

w:=strtofloat(edit2.Text);

e:=strtofloat(edit3.Text);

r:=strtofloat(edit4.Text);

t:=q+e;

i:=w+r;

if i>0 then

label7.Caption:=floattostr(t)+'+'+floattostr(i)+'i' else

label7.Caption:=floattostr(t)+floattostr(i)+'i';

z:=strtofloat(edit5.Text);

x:=strtofloat(edit6.Text);

c:=strtofloat(edit7.Text);

v:=strtofloat(edit8.Text);

b:=z-c;

n:=x-v;

label14.Caption:=floattostr(b)+floattostr(n)+'i';

end;

Вывод: научились коллективно обрабатывать, разрабатывать, отлаживать программные продукты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17929. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 284 KB
  Основний зміст фінансового менеджменту полягає в управлінні формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та оптимізації обороту їх грошових коштів
17930. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 786.5 KB
  Організаційний механізм – це совокупність правил, організаційно-правових нормативів і стандартів, що визначають та регулюють структуру фінансового управління.
17931. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 72.5 KB
  3. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 3.1. Завдання та методи фінансового планування і прогнозування 3.2. Система фінансових планів підприємства 3.3. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства 3.4. Розробка бюджетів с...
17932. Управління грошовими потоками на підприємстві 558 KB
  4. Управління грошовими потоками на підприємстві 4.1. Поняття грошового потоку його склад та значення в забезпеченні кругообігу капіталу 4.2. Управління грошовими потоками 4.3. Управління грошовими потоками від операційної діяльності 4.5. Управління грошовими потоками ...
17933. Управління прибутком на підприємстві 226 KB
  5. Управління прибутком на підприємстві 5.1. Зміст та завдання управління прибутком підприємства 5.2. Формування прибутку від операційної діяльності 5.3. Управління операційними витратами 5.4. Управління операційним прибутком підприємства 5.5. Роль операційного аналіз
17934. Математичні основи фінансового менеджменту. Прості та складні відсотки 55 KB
  6. Математичні основи фінансового менеджменту. Прості та складні відсотки 6.1. Об'єктивна необхідність визначення вартості грошей у часі 6.2. Нарахування простих відсотків 6.3. Розрахунок майбутньої вартості грошового потоку методом компаундування Література 6. Матем...
17935. Ануїтети. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 60 KB
  7. Ануїтети. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 7.1. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів 7.2. Розрахунок теперішньої вартості грошового потоку методом дисконтування Література 7. Ануїтети. Визначення вартості грошей у
17936. Термінологія та базові показники фінансового менеджменту. Ефект фінансового важелю 90.5 KB
  8. Термінологія та базові показники фінансового менеджменту. Ефект фінансового важелю 8.1. Базові показникі фінансового менеджменту 8.2. Ефект фінансового важелю 8.3. Розгляд другої концепції ефекту фінансового важеля 8.4.. Взаємодія фінансового і операційного важелю
17937. Тактика фінансового менеджменту. Управління активами 162.5 KB
  10. Тактика фінансового менеджменту. Управління активами 10.1. Завдання управління необоротними активами підприємства 10.2. Особливості управління необоротними активами 10.3. Завдання управління оборотними активами підприємства 10.4. Визначення поточних фінансових потр