11772

Розв’язання цілочисельних задач ЛП за допомогою Excel. Графічне представлення та порівняння розв’язків цілочисельної та неперервної задачі

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Звіт до лабораторної роботи № 8 Розвязання цілочисельних задач ЛП за допомогою Excel. Графічне представлення та порівняння розвязків цілочисельної та неперервної задачі з курсу Математичні методи дослідження операцій Мета роботи: Вивчити особливості предст...

Украинкский

2013-04-11

76.8 KB

22 чел.

Звіт

до лабораторної роботи № 8

Розв’язання цілочисельних задач ЛП за допомогою Excel. Графічне представлення та порівняння розв’язків цілочисельної та неперервної задачі

з курсу Математичні методи дослідження операцій

Мета роботи:

Вивчити особливості представлення та розв’язання цілочисельних задач в Solver.

                               Теоретичні відомості.                      

Задачі цілочисельного програмування вирішуються аналогічно задачам лінійного програмування. Головна різниця полягає у вводі вимог цілочисельності. Разом з тим, задачі цілочисельного програмування можна вирішувати в декількох варіантах.

Індивідуальне завдання:

  1.  Ввести умову цілочисельної (змішаної) задачі, окремо задавши умови цілочисельності змінних;
  2.  Розв’язати задачу без умов цілочисельності;
  3.  Представити ґрафічно розв’язки з умовами цілочисельності та без;

      4x1 +  5x2  Max

      3x1 +  2x2  10

        x1 +  4x2  11

      3x1 +  3x2  14,         

     x1, x2   - цілі, невід’ємні

                                                Виконання:

  1.  Умови задачі

Рис.1. Умови задачі.

  1.  Розв’язання задачі без умов цілочисельності :

Рис.2. Діалогове вікно пошуку рішень(ввід задачі без умов цілочисельності)

Рис.3.Результати розв’язання.

  1.  Розв’язання з умовами цілочисельності:

Рис.4.Діалогове вікно пошуку рішень(ввід задачі з умовами цілочисельності)

Рис.5.Результати розв’язання.

  1.  Графічне представлення розв’язків з умовами цілочисельності та без;

Рис.6.Сценарії.

Рис.7.Діаграма за випуском продукції.

Рис.8.Діаграма за цільовою фукцією.

Висновок:

Виконавши дану лабораторну роботу можна зробити висновок, що цільова функція в цілочисельному рішенні зменшилась. Це показує, що вимога цілочисельності, як і будь-яка інша додаткова вимога, погіршує цільову функцію.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17782. ФІЗІОЛОГІЯ КРОВООБІГУ 2.43 MB
  фізіологія кровообігу. 1. Загальна характеристика системи кровообігу. Фактори які забезпечують рух крові по судинах його спрямованість та безперервність. В залежності від потреби
17783. Фізіологія дихання, енергетичного обміну, терморегуляції 1.28 MB
  фізіологія дихання енергетичного обміну терморегуляції. Загальна характеристика системи дихання. Основні етапи дихання. Біомеханіка вдиху і видиху. Дихання процес обміну газів О2 та СО2 між атмосферним повітрям та тканинами організму. ...
17784. Фізіологія виділення 124 KB
  Нирки являються основним органом системи виділення, так як тільки він виділяючи з організму в великій кількості продукти азотистого обміну, підтримують їх концентрацію в крові на певному рівні. Участь в цьому процесі шкіри, травного каналу та їх залоз недостатньо.
17785. Применение Excel для обработки данных 48 KB
  Лабораторная работа № 1 Применение Excel для обработки данных Зависимость представлена квадратической параболой .1 Самостоятельно сформировать тестовый пример задав коэффициенты для уравнения 1 в виде произвольных констант. Заполнить след...
17786. Координатна вісь, або одновимірний простір 2.03 MB
  ЛЕКЦІЯ 1 Координатна вісь або одновимірний простір Візьмемо пряму лінію і задамо на ній додатний напрям звичайно його показують стрілкою. Тоді протилежний напрям буде від'ємним. Напрямлена пряма називається віссю. Якщо на осі вибрати довільну точку обліку О і масшт...
17787. Визначник і мінори матриці 78.8 KB
  Визначник і мінори матриці Розглянемо квадратну матрицю А = Квадратній матриц і можна поставити у відповідність певне число яке називається детермінантом або визначником матриці. Детермінант матриці позначається так: det A= Детермінант так само як і матриці має ...
17788. Символы и строки в ANSI C 531.4 KB
  Целью данной лабораторной работы является изучение на практике строк языка ANSI C, операции над строками, функций стандартной библиотеки по работе со строками.
17789. Лінійний простір 5.92 MB
  Лекція 2. Лінійний простір Векторний простір називається лінійним якщо у ньому визначено операції над векторами додавання і множення на число. Проте лінійний простір може бути утворений обєктами будьякої природи. Нехай Е дана множина і x y z її елементи; К мно
17790. Скалярний добуток двох векторів 332.87 KB
  Лекція 4. Скалярний добуток двох векторів Добуток двох векторів може бути як числом так і вектором. Для наочних просторів скалярним добутком двох векторів і називається число що дорівнює добутку їхніх довжин на косинус кута між ними: У nвимірному просторі ск