11772

Розв’язання цілочисельних задач ЛП за допомогою Excel. Графічне представлення та порівняння розв’язків цілочисельної та неперервної задачі

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Звіт до лабораторної роботи № 8 Розв’язання цілочисельних задач ЛП за допомогою Excel. Графічне представлення та порівняння розв’язків цілочисельної та неперервної задачі з курсу Математичні методи дослідження операцій Мета роботи: Вивчити особливості предст...

Украинкский

2013-04-11

76.8 KB

22 чел.

Звіт

до лабораторної роботи № 8

Розв’язання цілочисельних задач ЛП за допомогою Excel. Графічне представлення та порівняння розв’язків цілочисельної та неперервної задачі

з курсу Математичні методи дослідження операцій

Мета роботи:

Вивчити особливості представлення та розв’язання цілочисельних задач в Solver.

                               Теоретичні відомості.                      

Задачі цілочисельного програмування вирішуються аналогічно задачам лінійного програмування. Головна різниця полягає у вводі вимог цілочисельності. Разом з тим, задачі цілочисельного програмування можна вирішувати в декількох варіантах.

Індивідуальне завдання:

  1.  Ввести умову цілочисельної (змішаної) задачі, окремо задавши умови цілочисельності змінних;
  2.  Розв’язати задачу без умов цілочисельності;
  3.  Представити ґрафічно розв’язки з умовами цілочисельності та без;

      4x1 +  5x2  Max

      3x1 +  2x2  10

        x1 +  4x2  11

      3x1 +  3x2  14,         

     x1, x2   - цілі, невід’ємні

                                                Виконання:

  1.  Умови задачі

Рис.1. Умови задачі.

  1.  Розв’язання задачі без умов цілочисельності :

Рис.2. Діалогове вікно пошуку рішень(ввід задачі без умов цілочисельності)

Рис.3.Результати розв’язання.

  1.  Розв’язання з умовами цілочисельності:

Рис.4.Діалогове вікно пошуку рішень(ввід задачі з умовами цілочисельності)

Рис.5.Результати розв’язання.

  1.  Графічне представлення розв’язків з умовами цілочисельності та без;

Рис.6.Сценарії.

Рис.7.Діаграма за випуском продукції.

Рис.8.Діаграма за цільовою фукцією.

Висновок:

Виконавши дану лабораторну роботу можна зробити висновок, що цільова функція в цілочисельному рішенні зменшилась. Це показує, що вимога цілочисельності, як і будь-яка інша додаткова вимога, погіршує цільову функцію.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44390. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ «АТРИУМ ПАЛАС ОТЕЛЯ» 944 KB
  Цель дипломного проекта: совершенствование конкурентоспособности гостиничных услуг «Атриум Палас Отеля» Основные задачи: провести теоретический обзор путей повышения конкурентоспособности предприятия; дать общую характеристику объекта исследования, провести анализ внешней и внутренней среды, выбрать стратегию предприятия, в соответствии с выбранной стратегией разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности предоставляемых услуг и отеля, дать рекомендации по их реализации на предприятии
44394. Юриспруденция. Учебно-методическое пособие 3.75 MB
  Выбор темы дипломной работы. Наименование дипломной работы следует согласовать с научным руководителем. С согласия руководителя тема дипломной работы может носить междисциплинарный характер или представлять собой обзор законодательства судебной следственной административной или иной практики по различным категориям дел а так же законотворческую работу экспертное заключение по проблемам теории и или правоприменительной практики. Утверждение темы дипломной работы.
44395. СООТВЕТСТВИЕ СТИЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА ПОТРЕБНОСТЯМ ОРГАНИЗАЦИИ (на материале деятельности ООО «СДС-Финанс») 1.17 MB
  Функции менеджмента организации Стиль менеджмента и его соответствие потребностям организации Теории лидерства и анализ содержания в них отдельных функций менеджмента Оценка соответствия стиля менеджмента потребностям организации
44396. Технологический регламент очистки сточных вод предприятия ОАО «Кольчугинский завод «Электрокабель» 5.55 MB
  К их числу относятся сравнительно большая потребность в электроэнергии значительный расход листового металла образование на поверхности электродов окисных пленок засорение пространства между электродами продуктами электрокоагуляции. Возвращались специалисты возрождался завод.
44398. Підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємства ВАТ ПівнГЗК на зовнішніх ринках 658.5 KB
  Предмет дослідження: є розробка методологічних основ та практичних рекомендацій щодо оцінки конкурентоспроможності ВАТ ПівнГЗК. Мета дипломної роботи: розробка заходів по підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємства ВАТ ПівнГЗК“ на зовнішніх ринках. Завдання дослідження: провести аналіз технікоекономічних показників виробничогосподарської діяльності; проаналізувати фінансове становище та показники...