1178

Нормирование труда

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Экологическое обоснование, под которым понимается рациональное использование фонда рабочего времени. Физиологическое обоснование, под которым понимается обоснование норм времени с точки зрения напряженности, монотонности, температуры, освещения и т.д. выполняемой работы. Социальное обоснование, под которым понимается поддержание в рабочем творческого начала с помощью материальных и моральных символов.

Русский

2013-01-06

34.5 KB

10 чел.

Нормирование труда

В системе нормативов принимаемых на предприятии основное место занимают нормы времени, нормы управляемости, нормы обслуживания рабочего места и нормы выработки продукции.

Нормы времени, установленные с учетом технических технологических о организационных возможностей производства называются технически обоснованными нормами

Эти нормы должны быть обоснованы с 3 точек зрения:

  1.  Экологическое обоснование, под которым понимается рациональное использование фонда рабочего времени
  2.  Физиологическое обоснование, под которым понимается обоснование норм времени с точки зрения напряженности, монотонности, температуры, освещения и т.д. выполняемой работы
  3.  Социальное обоснование, под которым понимается поддержание в рабочем творческого начала с помощью материальных и моральных символов

В целях анализа затрат рабочего времени оно подразделяется на нормируемое и ненормируемое (это время непроизводительной работы рабочего вследствие простоев оборудования, брака продукции)

Нормируемое время включает в себя подготовительно-заключительное время, штучное время.

Штучное время – на выполнение конкретной работы включает в себя:

  •  Оперативное время, которое подразделяется на основное и вспомогательное время
  •  Время на обслуживание рабочего места, которое подразделяется на техническое (смена приспособлений, регулировка оборудования) и организационное время, которое реализуется рабочим 2 раза за смену (в начале смены, когда рабочий опробует работу оборудования, знакомство с чертежами и в конце смены, когда рабочий убирает рабочее место, смазывает оборудование)
  •  Перерывы в работе связанные с выполнением рабочим естественных надобностей
  •  Перерывы в работе, связанные с организационно-техническими причинами


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34878. Поняття кредит . Види кредиту 20.5 KB
  Позички торговим і промисловим підприємствам. Позички під застану нерухомості. Споживчі позички приватним особам що повертаються вроздріб. Позички під цінні папери даються для придбання акцій та інших цінних паперів.
34879. Функції центрального банку 21 KB
  функції центрального банку Центральний банк головний банк що регулює грошовий обії країни і визначає основи кредитної політики держави. Особливість функціонування центрального банку Сучасні центральні банки характеризуються двоїстістю положення: з однієї сторони їхня діяльність повинна бути погоджена з економічною політикою держави з іншого боку вони повинні мати самостійність у проведенні фінансовокредитної політики держави.
34882. Бюджет країни:поняття і функції 21.5 KB
  Бюджет країни:поняття і функції Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд яким розпоряджається уряд який акумулюється за допомогою перерозподілу національного доходу і витрачається державою для здійснення своїх цілей. Види організаційної структури бюджету 1. Дворівневий бюджет країни і місцеві бюджети. Трирівнсвий бюджет країни бюджети наприклад штатів США земель Німеччина областей Україна.
34885. Бюджетний дефіцит.причини його виникнення і подолання в країнах з ринковою економікою 21.5 KB
  Основні причини існування бюджетного дефіциту 1. Однак автоматичного збільшення податкових надходжень не відбувається що призводить до появи бюджетного дефіциту. Основні джерела покриття бюджетного дефіциту державний кредит це фінансовоекономічні відносини де держава виступає у ролі позичальника.
34886. Державний борг. Вплив державного боргу на економіку країни 22.5 KB
  Державний борг-сума грошових средств які держава бере взайми щоб покрити дефіцит бютжету