1178

Нормирование труда

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Экологическое обоснование, под которым понимается рациональное использование фонда рабочего времени. Физиологическое обоснование, под которым понимается обоснование норм времени с точки зрения напряженности, монотонности, температуры, освещения и т.д. выполняемой работы. Социальное обоснование, под которым понимается поддержание в рабочем творческого начала с помощью материальных и моральных символов.

Русский

2013-01-06

34.5 KB

10 чел.

Нормирование труда

В системе нормативов принимаемых на предприятии основное место занимают нормы времени, нормы управляемости, нормы обслуживания рабочего места и нормы выработки продукции.

Нормы времени, установленные с учетом технических технологических о организационных возможностей производства называются технически обоснованными нормами

Эти нормы должны быть обоснованы с 3 точек зрения:

  1.  Экологическое обоснование, под которым понимается рациональное использование фонда рабочего времени
  2.  Физиологическое обоснование, под которым понимается обоснование норм времени с точки зрения напряженности, монотонности, температуры, освещения и т.д. выполняемой работы
  3.  Социальное обоснование, под которым понимается поддержание в рабочем творческого начала с помощью материальных и моральных символов

В целях анализа затрат рабочего времени оно подразделяется на нормируемое и ненормируемое (это время непроизводительной работы рабочего вследствие простоев оборудования, брака продукции)

Нормируемое время включает в себя подготовительно-заключительное время, штучное время.

Штучное время – на выполнение конкретной работы включает в себя:

  •  Оперативное время, которое подразделяется на основное и вспомогательное время
  •  Время на обслуживание рабочего места, которое подразделяется на техническое (смена приспособлений, регулировка оборудования) и организационное время, которое реализуется рабочим 2 раза за смену (в начале смены, когда рабочий опробует работу оборудования, знакомство с чертежами и в конце смены, когда рабочий убирает рабочее место, смазывает оборудование)
  •  Перерывы в работе связанные с выполнением рабочим естественных надобностей
  •  Перерывы в работе, связанные с организационно-техническими причинами


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42866. Розрахунок сучасного ПНЧ 119.07 KB
  Сучасні ПНЧ виконуються переважно на біполярних і польових транзисторах у дискретному або інтегральному виконанні, причому підсилювачі в мікровиконанні відрізняються від своїх дискретних аналогів, головним чином, конструктивно технологічними особливостями, схемні ж побудови принципових відмінностей не мають.
42869. Поняття гріха. Історія першого гріхопадіння 70.08 KB
  Бог є абсолютне благо і тому створений Ним світ теж був спочатку прекрасний і не було в ньому ніякого зла. Однак справжня досконалість можлива тільки при уподібненні Богу який і є мірою і вершиною всякої досконалості. Оскільки ж Богу властиві премудрість свобода і любов любов власне і буває тільки вільною то найдосконалішим з усіх створених Ним істот була людина єдина істота що володіє розумом вільною волею і здатністю любити не враховуючи ангелів але про них як і про бісів я тут говорити не буду. Не вдаючись у...
42870. Современные методы сбора видеоинформации 1.49 MB
  Пункты сбора видеоинформации. Мобильные пункты сбора видеоинформации. В первую очередь это касается одного из самых неудобных для передачи по радиоканалам вида информации цифровой видеоинформации необходимость передачи которой возникает при решении задач видеорепортажа видеонаблюдения и т.
42871. Основи риторики. Античність 186 KB
  У школі ви вивчали людину з різних сторін. В анатомії ви дізналися про особливості будови людського тіла, походження людини, як виду; історія розглядала окремі персоналії, народи, їх дії і відносини один з одним на протязі століть; фізика ж допомогла вам розкрити поняття тяжіння, часу, маси, руху, не тільки по відношенню до предметів а й звичайно ж до людини; а на першому курсі ви вивчали психологію, яка прагне розкрити душу, дослідити свідомість саме людини, а не якоїсь іншої істоти. І який же висновок зі всього цього випливає, як видумаєте?
42872. Спектральний аналіз електричного кола 224.84 KB
  Спектральний аналіз вхідного періодичного сигналу. Розрахунок і побудова спектральних діаграм амрлітуд та фаз періодичного сигналу. Кожен із цих методів визначає реакцію електричного кола на вхідний вплив певного електричного сигналу.При такому методі аналізується зміна спектру сигналу.
42873. Сучасні тенденції транспортно-географічного положення України 303.5 KB
  Аналіз взаємного розташування географічних обєктів, дослідження множин місцеположень зумовили появу важливого й базового поняття географічного положення. Його найбільш глибоку теоретичну розробку під назвою економіко-географічне положення (ЕГП) здійснив свого часу М.Баранський. За його визначенням