11786

Программирование в MatLab и табулирование функций

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №7 Программирование в MatLab и табулирование функций Цель работы Дальнейшее изучение прикладного пакета и освоение основных элементов программирования. Порядок выполнения лабораторной работы Создать 2 отдельных Мфайла содержащих каждый ...

Русский

2013-04-11

120 KB

17 чел.

Лабораторная работа №7 «Программирование в MatLab и табулирование функций»

Цель работы

Дальнейшее изучение прикладного пакета и освоение основных элементов программирования.

Порядок выполнения лабораторной работы

  1.  Создать 2 отдельных М-файла, содержащих каждый свою отдельную функцию.
  2.  Задать вектор независимых переменных. Определить область задания переменных.
  3.  Задать необходимые параметры (если эти числа не были определены в М-файле).
  4.  Написать программу обращения к созданным М-файлам, используя условный оператор перехода – «if». Точка перехода от одной функции к другой: х= последняя цифра студенческого.
  5.  Создать матрицу независимых переменных и соответствующих значений функции.
  6.  Построить график.

Содержание отчёта

  1.  Название и цель работы.
  2.  Представить М-файлы.
  3.  Представить порядок выполнения команд.
  4.  Выводы по работе соответственно цели лабораторной работы.

Варианты заданий

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы у старосты.

1.   ;

        

2.          

           

           

3.            

            

4.            

              

5.              

               

6.               

                  

7.                

                 

8.      

                                     

9.                   

                  

10.                

                    

11.                 

                    

12.               

                    

13.                 

                     

14.                  

                      

                       

15.                   

                        

16.                    

                        

                        

17.                     

                                                    

18.                      

                           

19.                       

                            

 

20.                        

                            

21.               

                

22.           

               


23.                                                     

24.            

                

25.           

                

Приложение к лабораторной работе

Для того, чтобы создать М-файл как функцию аргумента (аргументов) необходимо открыть новый М-файл (File  New  M-file). М-файл можно создавать в стандартной программе «Блокнот» и сохранить файл с расширением “.m”.

Первая строка М-файла должна иметь указание «function». Так же первая строка объявляет имя функции и входные аргументы.

Пример: function y= polovina(x)

                     y=x/2;

Переменные, которые задаются и используются внутри файла, определяются как локальные и не действуют глобально в рабочей памяти.

Структура программы, использующей условный оператор “if”:

if [логическое выражение – условие выполнения операций (действий)]

[операции, которые необходимо выполнить];

else [операции, выполняемые при условии невыполнения логического условия];

end


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29754. Організація робочих місць учнів у навчальній майстерні 19.38 KB
  В навчальних майстернях обладнуються робочі місця учнів індивідуального і колективного користування та робоче місце вчителя у відповідності до вимог ергономіки. У навчальних майстернях обладнуються робочі місця учнів індивідуального і колективного користування робоче місце вчителя. Конструкція й організація робочих місць повинні забезпечувати можливість виконання робіт у повній відповідності з навчальними програмами а також враховувати відмінності антропометричних даних учнів вимоги ергономіки наукової організації праці та технічної...
29755. Стандарт освіти та його структура 77.91 KB
  Забезпечення мотивації і прийняття учнями мети навчальнопізнавальної діяльності актуалізація опорних знань і умінь. Готовність учнів до активної навчальнопізнавальної діяльності на основі опорних знань. Засвоєння нових знань і способів дій. Забезпечення сприйняття осмислення і первинного запам'ятовування знань і способів дій зв'язків і стосунків в об'єкті вивчення.
29756. Алгоритм підготовки викладача до уроку теоретичного навчання 18.07 KB
  Попередня підготовка до уроку: вивчення навчальної програми;змісту самої програми усвідомлення мети і завдань навчальної дисципліни в цілому та мети і завдань які вирішує кожна тема. Послідовність безпосередньої підготовки до уроку: 1.Формулювання мети і завдань уроку.
29757. Методика вивчення навчальних досягнень учнів 17.77 KB
  Запровадження 12бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів потребують розробки різнорівневих завдань. Основним видом оцінювання навчальних досягнень учнів є тематичне тому що тільки у межах відповідної мети в учнів формується цілісне сприйняття об’єкта вивчення забезпечується ситність та наступність у засвоєнні знань можливість поступового їхнього опанування від нижчого до вищого рівня. Оцінюючи навчальні досягнення учнів враховують: характер відповіді учня: елементарна фрагментарна неповна повна логічна доказова...
29758. Методи створення і використання навчальних матеріалів 19.26 KB
  Засоби навчання: Технічні засоби навчання обладнання й апаратура що застосовуються в навчальному процесі з метою підвищення його ефективності. При підготовці і проведенні уроку з використанням технічних засобів навчання необхідно: детально проаналізувати зміст і мету уроку зміст і логіку навчального матеріалу; визначити обсяг та особливості знань які повинні засвоїти учні уявлення факти закони гіпотези необхідність демонстрування предмета явища або їх зображення. Якщо умовно представити коло де розташовані різні предмети в...
29759. Засоби педагогічної діяльності 18.48 KB
  Засоби навчання це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені цілі навчання. До засобів навчання належать: підручники навчальні посібники дидактичні матеріали технічні засоби ТЗН обладнання станки навчальні кабінети лабораторії ЕОМ ТБ та інші засоби масової комунікації. Засобами навчання можуть також слугувати реальні об'єкти виробництво споруди. Вибір засобів навчання залежить від дидактичної концепції мети змісту методів і умов навчального...
29760. Цільова підготовка педагога до уроку 20.07 KB
  Безпосередня підготовка педагога до уроку передбачає, насамперед, створення поурочного плану-конспекту, який допомагає цілеспрямовано провести урок. Системний підхід до планування уроку вимагає дотримуватися такої послідовності дій
29761. Основные понятия химической термодинамики. Первый закон термодинамики. Закон Гесса. Теплоёмкость 26.25 KB
  Часть системы с присущей ей химическим составом и макроскопическими свойствами называется фазой. В каждый момент времени состояние системы характеризуется параметрами состояния которые разделяются на экстенсивные и интенсивные параметры. Интенсивные определяются лишь специфической природой системы: давление температура химический потенциал и т. Термодинамическими параметрами состояния называются параметры которые измеряются непосредственно и выражают интенсивные свойства системы.
29762. Второй и третий закон термодинамики. Энтропия. Термодинамический потенциал 21.3 KB
  Второй закон термодинамики Все процесс в которых один вид энергии превращается в другой строго подчиняются первому закону термодинамики. Критерий осуществимости процесса в том или ином направлении и устанавливаются вторым законом термодинамики. Математическое выражение второго закона термодинамики Следствием второго закона термодинамики является существование особой функции состояния.