11786

Программирование в MatLab и табулирование функций

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №7 Программирование в MatLab и табулирование функций Цель работы Дальнейшее изучение прикладного пакета и освоение основных элементов программирования. Порядок выполнения лабораторной работы Создать 2 отдельных Мфайла содержащих каждый ...

Русский

2013-04-11

120 KB

18 чел.

Лабораторная работа №7 «Программирование в MatLab и табулирование функций»

Цель работы

Дальнейшее изучение прикладного пакета и освоение основных элементов программирования.

Порядок выполнения лабораторной работы

  1.  Создать 2 отдельных М-файла, содержащих каждый свою отдельную функцию.
  2.  Задать вектор независимых переменных. Определить область задания переменных.
  3.  Задать необходимые параметры (если эти числа не были определены в М-файле).
  4.  Написать программу обращения к созданным М-файлам, используя условный оператор перехода – «if». Точка перехода от одной функции к другой: х= последняя цифра студенческого.
  5.  Создать матрицу независимых переменных и соответствующих значений функции.
  6.  Построить график.

Содержание отчёта

  1.  Название и цель работы.
  2.  Представить М-файлы.
  3.  Представить порядок выполнения команд.
  4.  Выводы по работе соответственно цели лабораторной работы.

Варианты заданий

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы у старосты.

1.   ;

        

2.          

           

           

3.            

            

4.            

              

5.              

               

6.               

                  

7.                

                 

8.      

                                     

9.                   

                  

10.                

                    

11.                 

                    

12.               

                    

13.                 

                     

14.                  

                      

                       

15.                   

                        

16.                    

                        

                        

17.                     

                                                    

18.                      

                           

19.                       

                            

 

20.                        

                            

21.               

                

22.           

               


23.                                                     

24.            

                

25.           

                

Приложение к лабораторной работе

Для того, чтобы создать М-файл как функцию аргумента (аргументов) необходимо открыть новый М-файл (File  New  M-file). М-файл можно создавать в стандартной программе «Блокнот» и сохранить файл с расширением “.m”.

Первая строка М-файла должна иметь указание «function». Так же первая строка объявляет имя функции и входные аргументы.

Пример: function y= polovina(x)

                     y=x/2;

Переменные, которые задаются и используются внутри файла, определяются как локальные и не действуют глобально в рабочей памяти.

Структура программы, использующей условный оператор “if”:

if [логическое выражение – условие выполнения операций (действий)]

[операции, которые необходимо выполнить];

else [операции, выполняемые при условии невыполнения логического условия];

end


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85346. Наукові підходи до проблеми психології людини з обмеженими можливостями 41.76 KB
  Одними із осно вних понять в даній теорії в межах проблеми інвалідності є почуття неповноцінності компенсація комплекс неповноцінності. Він вважав що майже всі люди мають за мету подолання почуття неповноцінності однак це почуття у деяких людей може бути надмірним та пере рости у комплекс неповноцінності. Відомий психоаналітик вважав що комплекс неповноцінності у психоаналізі майже не вживається. Комплекс неповноцінності має глибоко еротичні корені.
85347. Методи корекції в системі психологічної допомоги людям з обмеженими можливостями 41.72 KB
  Одним із способів допомогти здоровим людям краще зрозуміти проблеми дітей з вадами здоров’я навчитися надавати їм допомогу є програма Дитина дитині . Завданням цієї програми є навчити дітей шкільного віку та їх вчителів методам збереження свого здоров’я й взаємодії з іншими дітьми особливо з тими хто має проблеми зі здоров’ям. Метою даної програми є допомогти дітям навчитися розрізняти різні види інвалідності і їх прояви; розуміти що незважаючи на те що людина у якої є фізичні вади може не справлятися з якоюсь роботою вона у той же...
85348. Загальні психолого-педагогічні аспекти реабілітації людини з обмеженими можливостями 35.77 KB
  Основними завданнями таких проектів психологореабілітаційного напрямку є відновлення та розвиток інтелектуальних функцій людини її емоційного стану навичок психічної саморегуляції комунікативної культури. Специфічними методами що використовуються у проектах для інвалідів є психологічні тренінги аутотренінг комунікативний тренінг тренінг креативності психотерапія ігротерапія бібліотерапія арттерапія та інше; соціальнокультурним який передбачає активізацію та розвиток творчохудожнього потенціалу дітей і дорослих засвоєння...
85349. Особливості розвитку людини з порушеннями інтелекту і психічними захворюваннями 42.36 KB
  Олігофренія одна з груп розумової відсталості різна за етіологією і патогенезом хворобливих змін об’єднаних загальним клінічним проявом недорозвинення головного мозку. Олігофренія характеризується природженим або придбаним в ранньому дитинстві до 3 років загальним психічним недорозвиненням. У більшості з них спостерігалися недорозвинення мови й емоційновольова нестійкість. У структурі інтелектуального дефекту цієї групи дітей переважали недорозвинення зоровопросторових функцій труднощі встановлення послідовних умовиводів у розповідях...
85350. Депривація і особливості розвитку особистості дітей і підлітків із відхиленнями розвитку 38.99 KB
  Якщо подивитися на дітей з відхиленнями в дитинстві то емоційноособистісне спілкування з матір’ю не стає визначальним у розвитку дитини. Особливість психологічного статусу дитини з невеликими відхиленнями в розвитку це те що на ранньому етапі не залягали передумови становлення його психіки. Якщо не займатися з такою дитиною спеціальним розвитком і навчанням то зміни в емоційновольовій сфері дитини не відбудеться. Стрес пов’язаний з етапами шкільного життя з підвищенням вимог до дитини викликає певне психологічне напруження що часто...
85351. Основні завдання психологічної реабілітації людей з різними психофізичними порушеннями 39.57 KB
  Друга група завдань вивчення аномалії формування и розвитку конкретних форм психічної діяльності та її психічних процесів у різних груп аномальних дітей тобто вивчення закономірностей формування особистості розумової діяльності мови сприймання пам’яті. Діагностика психічного розвитку дитини містить у собі: o всебічне клінікопсихологічне вивчення особистості дитини та її батьків системи їхніх відносин; o аналіз мотиваційнопотребностної сфери дитини й членів її родини; o аналіз розвитку сенсорноперцептивних і інтелектуальних процесів...
85352. Методи корекції в системі психологічної допомоги людям із обмеженими можливостями 40.37 KB
  Розвиваючий Розвиток комунікативних навичок особистості o розвиток експресивномовленнєвих якостей; o розвиток соціальноперцептивних особистісних якостей; o розвиток інструментальних якостей. Закріплюючий Моделювання комунікативних навичок в актуальних соціальних для підлітків умовах розвиток комунікативних якостей в умовах навчальної діяльності; розвиток комунікативних якостей в сімейних умовах; розвиток комунікативних якостей в позашкільних умовах. Робота з педагогами та батьками. Просвітницький Розвиток психологічного просвітництва...
85353. Соціально-психологічні особливості людини із порушеннями слуху 40.78 KB
  Втрата слуху навіть часткова створює бар’єр між людиною і суспільством утруднює оволодіння знаннями і спеціальністю обмежує трудову і суспільну діяльність зтримує розвиток особистості. Відсутність слуху серйозно обмежує й естетичне виховання особи адже людина позбавляється можливості нормально сприймати музику...
85354. Компенсація, корекція і реабілітація як категорії спеціальної психології 37.42 KB
  Перша фаза виявлення того чи іншого порушення в роботі організму. Сигнал про порушення може бути пов’язаний і з самим розладом і з його наслідками з різними відхиленнями в поведінці і діяльності. Друга фаза оцінка параметрів порушення його локалізації та глибини виразності. Не випадково одне і те ж порушення у тварин і людини може призвести до різних наслідків.