11791

Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual PC

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Отчёт по лабораторной работе №1: Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual PC Список причин выключения компьютера раздела Shutdown Event Tracker: Other Planned Выключение или перезагрузка по неизвестной причине. Выберите эту опцию если другие причины выключения/перезагру

Русский

2013-04-11

259.48 KB

41 чел.

Отчёт по лабораторной работе №1:

«Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual PC»

  1.  Список причин выключения компьютера раздела Shutdown Event Tracker:

Other (Planned) – Выключение или перезагрузка по неизвестной причине.
Выберите эту опцию, если другие причины выключения/перезагрузки не подходят.
Comment: Выключаем виртуальную тестовую машину. Пора спать!

Hardware: Maintenance (Planned) – Перезагрузка или завершение работы для обслуживания оборудования в системе.
Выберите эту опцию, если вы хотите проводить плановое техническое обслуживание на оборудовании машины.
Comment: Смена серийного кабеля ATA.

Hardware: Installation (Planned) – Перезагрузка или завершение работы для начала или завершения установки нового оборудования.
Выберите эту опцию, если вы планируете обновить или установить дополнительное оборудование на машине.
Comment: Установка нового жесткого диска на 512 ГБ.

Operating System: Reconfiguration (Planned) – Перезагрузка или выключение для изменения конфигурации операционной системы.
Выберите эту опцию, когда вы сделали изменения в операционной системе, которые требуют перезагрузки или выключения аппарата.
Comment: установка службы DNS-сервера.

Application: Maintenance (Planned) – Перезагрузка или завершение работы для выполнения планового технического обслуживания программы.
Выберите эту опцию после запланированных обновлений или изменений в конфигурации программы.
Comment: Обновление до ISA Server 2004 Service Pack 1. Требуется перезагрузка.

Application: Installation (Planned) – Перезагрузка или завершение работы для выполнения установки приложения.
Comment: Установлен SQL Server 2000. Требуется перезагрузка. 

Security issue – Компьютер должен быть выключен в связи с проблемой безопасности.
Выберите эту опцию, если компьютер необходимо выключит по соображениям безопасности.
Comment: DOS атака.

  1.  Изучение утилиты диагностики TCP/IP IPconfig

ipconfig /all  Отобразить полную информацию о настройке параметров.

ipconfig /release  Освободить IP-адрес для указанного адаптера.

ipconfig /renew  Обновить IP-адрес для указанного адаптера.

  1.  Назначение сетевых параметров виртуальной машине.

Имя компьютера:     ORK

IP-адрес:      172.16.203.18

Маску подсети:     255.255.255.0

Основной шлюз по умолчанию:   172.16.203.1

Адреса DNS-серверов:    172.16.203.168

      193.34.8.2

      193.34.10.2

Физический адрес:     00-03-FF-A9-AC-2C

  1.  Объединение в сеть виртуальной машины и физического компьютера.

ping /t Отправка пакетов на указанный узел, пока вы не прекратите опрос узла вручную. Для вывода статистики и продолжения опроса нажмите <Ctrl>+<Break>, для прекращения опроса нажмите <Ctrl>+<C>.

ping /a    Определение имени узла по адресу.

ping /l <размер>  Размер буфера отправки.

ping /w <таймаут>  Таймаут для каждого ответа в миллисекундах.

  1.  Проверка возможности связи виртуальной машины и физического компьютера.

 

  1.  Имя физического компьютера и название рабочей группы.

Имя компьютера:     ORK

Имя рабочей группы:    WORKGROUP

Максимальная длина имени NetBIOS составляет 49 символов

  1.  Смена имени виртуальной машины и её ввод в рабочую группу физического компьютера.

  1.  Проверка способности связи по именам узлов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7588. Генезис і еволюція фінансів. 143 KB
  Тема: Генезис і еволюція фінансів. План: Зародження фінансових відносин у стародавньому світі. Фінанси феодальної держави. Фінанси феодального міста та їх вплив на формування і розвиток державних фінансів. Роль державних фіна...
7589. Фінансова політика і фінансове право 47.5 KB
  Тема 4 Фінансова політика і фінансове право План Фінансова політика, її сутність, види і значення Фінансова політика суб’єктів господарювання фінансова політика домогосподарств фінансова політика у сфері міжнародних фінансів...
7590. Податки. Податкова система України 153.5 KB
  Тема 5. Податки. Податкова система України Економічна сутність податків: визначення поняття, характеристика функцій Характеристика елементів оподаткування Податкове законодавство України. Принципи оподаткування Загальнодержа...
7591. Бюджет. Бюджетна система 61 KB
  ТЕМА 6. Бюджет. Бюджетна система Питання до лекції Економічна сутність та призначення бюджету, його функції. Склад доходів і видатків бюджету. Бюджетна система України та принципи її побудови. Бюджетний процес: сутність, хар...
7592. Семіотичний характер логіки. 39.5 KB
  Семіотичний характер логіки. Всю множину мов можна поділити на дві підмножини: природні і штучні мови. Природні мови виникають стихійно, в умовах практичної взаємодії між людьми. Вони використовуються насамперед з комунікативною метою як ефективний ...
7593. Логічний аналіз імен 43 KB
  Взагалі всі ознаки в логіці підрозділяються на відмінні і суттєві. Відмінна ознака відрізняє певні предмети від усіх інших. Суттєві ознаки виражають якісну специфіку предмета, його сутність. Кожна суттєва ознака є відмінною але не навпаки. У змісті імені фіксується лише суттєві ознаки.
7594. Операції з іменами 45 KB
  Поділ - це здійснення переходу від одного родового імені до множини родових імен. Це процес виявлення можливий родових імен. Ім'я, обсяг якого підлягає поділу, називається подільним. Видові імена, які отримані в результаті поділу і в яких зафіксовані результати поділу називаються членами поділу. Ознака, за якою обсяг подільного імені поділяється на обсяги видових імен, називається основою поділу
7595. Класична логіка висловлювань 56.5 KB
  Класична логіка висловлювань. Характерні ознаки класичної логіки висловлювань (=пропозиційної логіки) такі: 1) В межах пропозиційної логіки розглядаються лише такі міркування, засновки і висновки яких складаються із дескриптивних висловлювань....
7596. Моделі даних. Загальні поняття 105.5 KB
  Моделі даних Загальні поняття. Термін база данихговорить про те, що йдеться про дані, тобто про інформацію, яка характеризує певний об’єкт, та, що ці дані є базовими, основними. З погляду користувача, який екс...