11804

Типовые схемы на основе полупроводниковых диодов и стабилитронов

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лабораторная работа №2 Типовые схемы на основе полупроводниковых диодов и стабилитронов Цель работы – изучение наиболее распространенных видов выпрямителей и ограничителей напряжения и определение основных параметров этих электронных устройств. Одно...

Русский

2013-04-11

221 KB

68 чел.

Лабораторная работа №2

«Типовые схемы на основе полупроводниковых диодов и стабилитронов»

Цель работы – изучение наиболее распространенных видов выпрямителей и ограничителей напряжения и определение основных параметров этих электронных устройств.

  1.  Однополупериодный выпрямитель

Umax = 8,1 (V)

Umin = 6,5 (V)

I= 538, 2 (мкA)

Uвых = Uвых.max-Uвых.min = 8,1 - 6,5 = 1,6 (V)

Uвых.ср. = (Uвых.max+Uвых.min)/2 = (8,1+6,5)/2 = 7,3 (V)

Uвых.ср. = Uвых./2  = 1,6/2 = 0,8 (V)

Kп = (Uвых.ср./Uвых.ср.) *100% = 0,8/7,3 *100% = 10,96%

Kп = (1-K)/(1+K)*100% = 10, 96 % , где К= Uвых.min/Uвых.max = 0,8

  1.  Двухполупериодный выпрямитель

 

Umax = 7,4 (V)

Umin = 6,7 (V)

I= 389,6 (мкA)

Uвых = Uвых.max-Uвых.min = 7,4 – 6,7 = 0,7 (V)

Uвых.ср. = (Uвых.max+Uвых.min)/2 = (7,4 + 6,7)/2 = 7,05 (V)

Uвых.ср. = Uвых./2  = 0,7/2 = 0,35 (V)

Kп = (Uвых.ср./Uвых.ср.) *100% = 0,35/7,05 *100% = 4,96%

Kп = (1-K)/(1+K)*100% = 4,96 % , где К= Uвых.min/Uвых.max = 0,91

3) Двухполупериодный выпрямитель на основе трансформатора со средней точкой

Umax = 4,4 (V)

Umin = 3,8 (V)

I= 187,6 (мкA)

Uвых = Uвых.max-Uвых.min = 4,4 – 3,8 = 0,6 (V)

Uвых.ср. = (Uвых.max+Uвых.min)/2 = (4,4 + 3,8)/2 = 4,1 (V)

Uвых.ср. = Uвых./2  = 0,6/2 = 0,3 (V)

Kп = (Uвых.ср./Uвых.ср.) *100% = 0,3/4,1 *100% = 7,32%

Kп = (1-K)/(1+K)*100% = 7,32% , где К = Uвых.min/Uвых.max = 0,86

  1.  Односторонний диодный ограничитель напряжения

Uвх. = 15,3 (V), 2Uвх. = 39,3 (V)

Uвых. = 5,4 (V), 2Uвых. = 5,4 (V)

7) Двусторонний ограничитель напряжения на основе стабилитронов

Uвх. = 9,7 (V), 2Uвх. = 20,0 (V)

Uвых. = 6,1 (V), 2Uвых. = 6,1 (V)

Вывод:

В данной работе мы исследовали выпрямители и ограничители напряжения, изучая их схемы и графики. По графикам мы определяли значения входных и выходных напряжений для расчета коэффициентов пульсации данных выпрямителей. Значения коэффициентов пульсации для однофазного однополупериодного выпрямителя, однофазного двухполупериодного выпрямителя и однофазного двухполупериодного выпрямителя на основе трансформатора со средней точкой оказались равны 10,96%,  4,96% и 7,32% соответственно. По этим данным можно сделать вывод, что однофазный двухполупериодный выпрямитель эффективнее однополупериодного, т.к. имеет меньший коэффициент пульсации.

В результате изучения графиков ограничителей можно сделать вывод, что выходное напряжение не зависит от амплитуды входного напряжения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65561. МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВОГО НАВЧАННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 287 KB
  Входження системи вищої освіти України у Європейський освітній простір передбачає відповідні зміни у професійній підготовці фахівців, зокрема інженерних кадрів з високим рівнем інтелектуально-творчих здібностей.
65562. ПРАВОВИЙ СТАТУС РОБОТОДАВЦЯ У ВІДНОСИНАХ З СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 170 KB
  Правовий механізм соціального забезпечення працівників є відображенням певної системи економічних політичних соціальних відносин спрямованих на забезпечення інтересів конкретної особи та суспільства в цілому. Перехід до нових форм ведення господарської діяльності виникнення...
65563. ЯКІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 231.5 KB
  З урахуванням сучасних тенденцій в економіці особливого значення набувають питання підвищення якості менеджменту сільськогосподарських підприємств, оскільки теперішній етап реформування суспільно-економічних відносин...
65564. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ПЕРІОДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 256 KB
  Вітчизняне державотворення періоду Центральної Ради один із найбільш складних етапів у розвитку української державності який характеризується боротьбою за суверенітет і незалежність Української Народної Республіки та розробкою нових політикоправових засад національної держави.
65565. РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ НОСОВИХ ГНУЧКИХ ОГОРОДЖЕНЬ СКЕГОВИХ СУДЕН НА ПОВІТРЯНІЙ ПОДУШЦІ 322 KB
  Одна з найважливіших конструкцій СППС носові гнучкі огородження НГО. У теперішній час НГО відносять до категорії найбільш відповідальних конструкцій як СППА так і СППС що визначають такі їхні якості як ходовість остійність керованість мореплавність міцність.
65566. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДО ПАСИВНИХ АТАК 1.24 MB
  Обсяг даних які зберігаються обробляються та передаються в межах КСМ стрімко зростає що в свою чергу вимагає вдосконалення методів захисту інформації. Стеганографічний захист інформації дозволяє приховати конфіденційну інформацію яка зазвичай займає невеликий обсяг серед наприклад мультимедійних...
65567. КОНСТРУКЦІЙНА МІЦНІСТЬ КОМБІНОВАНИХ БАЛОНІВ ВИСОКОГО ТИСКУ 3.85 MB
  Мета роботи дослідження конструкційної міцності і несучої здатності комбінованих газових балонів високого тиску. Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішені такі завдання: розроблено методику розв’язання геометрично нелінійних контактних задач на основі...
65568. Застосування алопластичного матеріалу політетрафторетилену та одноповерхових швів за лікування свиней з пупковими грижами 702.5 KB
  Мета дослідження клініко-експериментально обґрунтувати застосування алопластичного матеріалу ПТФЕ для пластики грижових воріт та одноповерхових швів за герніотомії у свиней. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: вивчити динаміку ранового процесу...
65569. Екологічні основи виробництва яловичини та механізми формування м’ясної продуктивності великої рогатої худоби 2.81 MB
  Мета дослідження виявити механізми реалізації генетичного потенціалу м’ясної продуктивності молодняку м’ясних і молочних порід та їх помісей за впливу кліматичних чинників західного Лісостепу України та розробити екологічні основи переходу до органічного виробництва яловичини.