11813

ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ПРИРОДНЬОГО УХИЛУ ГРУНТУ

Лабораторная работа

География, геология и геодезия

ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ПРИРОДНЬОГО УХИЛУ ГРУНТУ Кутом природного ухилу α називають такий максимальний кут між горизонтом і поверхнею вільного ґрунту при якому ґрунт ще зберігає рівновагу. Зчеплення α для сухих ґрунтів в рихлому стані майже співпадає з кутом внутрішнього ...

Украинкский

2013-04-11

58 KB

6 чел.

ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ПРИРОДНЬОГО УХИЛУ ГРУНТУ

Кутом природного ухилу α називають такий максимальний кут між горизонтом і поверхнею вільного ґрунту, при якому ґрунт ще зберігає рівновагу.

Зчеплення α для сухих ґрунтів в рихлому стані майже співпадає з кутом внутрішнього тертя.

При проектуванні багатьох земляних споруд кут природного відкосу сипучого ґрунту є однією з головних розрахункових характеристик.

Матеріали та обладнання: сухий сипучий ґрунт, прилад для визначення кута природного ухилу.

Хід роботи

  1.  Впевнитися що прилад справний та немає дефектів.
  2.  В прилад до відсіку 1 (рис. 1а) насипати сухий ґрунт (пісок) до позначки.
  3.  Підняти перегородку вгору (рис. 1б), ґрунт при цьому осунеться і займе положення як показано на рис. 1в, утворюючи при цьому кут природного ухилу, який потрібно визначити за допомогою транспортиру або тангенсу:

де h – висота ухилу;

l  - основа ухилу.

Для спрощення вимірів на приладі є шкала по висоті (рис. 2а) та по довжині (рис. 2б).

  1.  Дослід потрібно повторити не менше трьох разів. Розходження між повторювальними визначеннями не повинно перевищувати 2о.
  2.  За кут природного ухилу приймається середнє арифметичне значення результатів окремих визначень, яке виражають в цілих градусах (таблиця 1).

Таблиця 1 – Результати визначень кута природного ухилу грунту

№ досліду

Кут в градусах

Середнє значення кута

1

2

3

Рисунок 1

      

Рисунок 2:

1 – шкала по висоті; 2 – висота ухилу; 3 – шкала по довжині; 4 – довжина ухилу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29745. Методика складання плану навчального заняття 16.97 KB
  В першу чергу при складані плану визначається тема і мета заняття обладнання уроку – це книжки плакати схеми тощо; визначення типу уроку комбіновані змішані уроки; урок засвоєння нових знань; урок формування навичок і вмінь; урок узагальнення і систематизації знань; урок практичного застосування знань навичок і умінь; урок контролю і корекції знань навичок і вмінь; методи проведення урокунайбільш поширені словесні методи: розповідь бесіда лекція пояснення; між предметні зв’язки встановити чи є зв’язки з іншими дисциплінами;...
29747. Об’єкт, предмет, завдання – дисципліни «Методика професійного навчання» 19.83 KB
  Діяльність інженера-педагога пов'язана з необхідністю спрямовувати, організовувати та здійснювати навчально-виховний процес у професійних навчальних закладах, знати характеристики педагогічної діяльності, застосовувати уміння передбачати навчально-виховну ситуацію
29748. Планування роботи майстра виробничого навчання 17.67 KB
  Підготовка проводиться поетапно і включає: особисту підготовку майстра; підготовку матеріальнотехнічного оснащення; плануюча підготовка. Особиста підготовка: вивчення методичної та технічної літератури матеріалів по передовому досліду роботи; підготовка до показу трудових прийомів і способів виконання. Підготовка матеріальнотехнічного оснащення:підготовка і перевірка матеріалів та оснащення для проведення уроків; підготовка наочних посібників навчальнотехнічної документації технічні засоби навчання; перевірка роботи обладнання....
29749. Предмет и задачи медицинской микробиологии. Основы классификации микроорганизмов. Морфология и физиология микроорганизмов 82 KB
  По целевой направленности и решению практических задач различают общую, техническую (промышленную), медицинскую, ветеринарную, санитарную, радиационную и космическую микробиологию. При этом общая микробиология изучает систематику, структурную организацию, химический состав, ферментные системы
29750. Концепція професійної освіти та завдання інженера педагога 16.96 KB
  Відповідно до Концепції професійної освіти України кожен професійний навчальновиховний заклад незалежно від відомчого підпорядкування розробляє на основі діючого законодавства свій Статут в якому визначається мета і завдання його діяльності організаційна структура права та обов'язки членів інженернопедагогічного та учнівського колективів. У процесі своєї діяльності інженерпедагог вирішує такі завдання: а проектує технології навчальновиховного процесу; б створює дидактичні проети навчальновиховного процесу; в формує науковотехнічні...
29751. Поняття про педагогічну діяльність, завдання професійної освіти 18.4 KB
  Одним із завдань навчання є підготовка юної особистості до професійного вибору на основі певних знань і навичок.Фактори ефективності уроку виробничого навчання Викладачів і майстрів дотримуватися слідуючих положень правил: високого рівня навчання; систематичності і послідовності навчання; наглядності навчання; доступності навчання; навчання на виробничій практиці; активності і свідомості учнів у навчанні; твердості знань умінь і навиків.
29752. Критерії оптимізації процесу навчання 18.29 KB
  До критеріїв оптимізації процесу навчання належать: а ефективність процесу навчання – результат успішності навчання учнів а також їх вихованості і розвитку; б якість навчання – ступінь відповідності результатів навчання вимогам всього комплексу цілей і завдань навчання ступінь відповідності результатів максимальним можливостям кожного школяра в певний період розвитку; в оптимальність витрат часу та зусиль учнів та учителів відповідність діючим гігієнічним нормам. Вибір певної структури процесу навчання завжди пов’язаний з прийняттям...
29753. Принцип індивідуальне навчання 18.64 KB
  Один учень взаємодіє лише із засобами навчання книги комп’ютер. Загальні принципи: Індивідуалізація є стратегія процесу навчання; Індивідуалізація являється необхідним фактором формування особистості; Використання індивідуалізованого навчання з усіх предметів які вивчаються; Інтеграція індивідуальної роботи з іншими формами навчальної діяльності; Навчання в індивідуальному стилі і темпі; Передумовою Індивідуалізації навчання являється вивчення особливостей учнів які в першу чергу слід враховувати при індивідуалізації навчальної...