1182

Производительность труда

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Производительность труда характеризует эффективность и результативность затрат труда. Выработка и трудоемкость продукции.

Русский

2013-01-06

50 KB

2 чел.

Производительность труда.

Производительность труда характеризует эффективность и результативность затрат труда и выражается двумя показателями:

  1.  Выработка продукции. Это выпуск продукции либо на одного среднесписочного работающего (основного рабочего), либо выпуск продукции в единицу рабочего времени (в час, неделю, месяц)

Где В – выручка

Ч – численность

Т – фонд рабочего времени, выраженный в чел/час, чел/дней

При расчете часовой выработки продукции из фонда рабочего времени, выраженного человеко- часах, исключаются внутрисменные простои рабочих.

При расчете дневной выработки продукции из фонда рабочего времени, выраженного в чел/дней, исключаются целодневные простои рабочих и невыходы их на работу.

  1.  Трудоемкость продукции – это время, затраченное на производство единицы продукции. Следует различать: 1) технологическая трудоемкость. Это затраты труда, основных производственных рабочих на выпуск единицы продукции. 2) производственная трудоемкость. Это затраты основных и вспомогательных рабочих на выпуск единицы продукции. 3) полная трудоемкость – это затраты труда всех рабочих, руководителей, специалистов, младшего обслуживающего персонала на выпуск единицы продукции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13950. Выполнение запросов XQuery для документа XML 542 KB
  Язык XML предоставляет многообразные, гибкие и эффективные возможности описания структуры данных. Однако он не обеспечивает средств для навигации в документе и поиска компонент структурированных данных внутри документа, например, для поиска наименований книг по фамилии автора.
13951. Крокує осінь золота. Виразне читання пісні Б. Лепкого «Журавлі» 46 KB
  УРОК № 9 Тема.Крокує осінь золота. Виразне читання пісні Б. Лепкого Журавлі. Мета:розвивати навички виразного читання память учнів естетичні смаки вміння висловлювати власні судження про значення Батьківщини у житті людини; виховувати патріотичні почуття любов...
13952. Корупція. Стан, структура та тенденції розвитку корупції в Україні 270 KB
  Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу України. Це явище негативно впливає на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини. Корумповані відносини все більше витісняють правові, етичні відносини між людьми, із аномалії поступово перетворюються у норму поведінки
13953. Вінграновський. «Грім» 77 KB
  УРОК № 10 Тема. М. Вінграновський. Грім. Мета: ознайомити учнів з окремими фрагментами біографії письменника його поезією; розвивати навички виразного читання ліричних творів визначення засобів художньої виразності та їхньої ролі у віршах; виховувати спостережли...
13954. Обработка документов XML с использованием средств DOM-анализаторов в языке Java 244 KB
  Абстрактный класс DocumentBuilder определяет интерфейс прикладного программирования – API (Application Program Interface) для получения экземпляров объекта Document из документа XML.
13955. «Що робить сонце уночі» М. Вінграновський 50 KB
  УРОК № 11 Тема. М. Вінграновський. Що робить сонце уночі. Мета: ознайомити з віршем письменника допомогти учням усвідомити його ідейнохудожній зміст; розвивати навички виразного читання коментування змісту ліричного твору його поетичних особливостей; навички само...
13956. Магнітний потік 2.9 MB
  Тема уроку. Магнітний потік. Мета: Формувати поняття магнітного потоку. Навчити учнів якісно визначати магнітний потік через контури різної площі в тому самому і в різних магнітних полях. Встановити зв'язок магнітного потоку з числом ліній магнітної індукції що прони
13957. Преобразование документов XML с использованием языка XSLT 565 KB
  Процесс преобразования входного документа в соответствии с описанными правилами называется применением преобразования к входному документу или просто выполнением преобразования. Это выполнение осуществляют специальные программы, которые называются процессорами XSLT.
13958. «Гусенятко» М. Вінграновський 45 KB
  УРОК № 12 Тема. М. Вінграновський. Гусенятко. Мета: ознайомити учнів з оповіданням письменника допомогти їм визначити думку про твір; розвивати навички виразного читання переказу прозових творів складання плану; виховувати любов до природи до всього живого гумані...