11820

Розрахунок осідання фундамента

Домашняя работа

Архитектура, проектирование и строительство

Розрахунок осідання фундамента Визначити методом пошарового сумування осідання стовпчастого фундаменту. Вихідні дані: Нормативне навантаження від колони Nn= 1200кН. Глибина закладання фундаменту d= 1.5м. Товщина рослинного шару h1=0.3м. γ1=175кН/м3 товщина шару супіс

Украинкский

2013-04-12

208.5 KB

9 чел.

Розрахунок осідання фундамента

Визначити методом пошарового сумування осідання стовпчастого фундаменту.

Вихідні дані:

Нормативне навантаження від колони  Nn= 1200кН.

Глибина закладання фундаменту d= 1.5м.

Товщина рослинного шару h1=0.3м. (γ1=17,5кН/м3), товщина шару супіску h2=3,5м (γ2=18,5кН/м3; Е= 10МПа), шару суглинку h3=4,8м. (γ3=19кН/м3; Е= 11МПа),

Розмір підошви фундаменту l х в=2,1 х 2,1м

Розв’язок.

  1.  Визначення додаткового тиску під підошвою фундаменту

а) напруження від власної ваги грунтів на рівні підошви

σzq,o1h1+ γ2(dh1)= 17.5·0.3+18.5(1.5–0.3)= 27.45кПа

б) середній тиск грунта під підошвою фундамента

Р= де площа підошви А= в·l=

=2,1х2,1= 4,41м2, γср= 20кН/м3

в) додатковий тиск по підошві фундаменту ро=р– σzq,o= 302,1–27,45=

= 274,65кПа

  1.  Визначаємо ординати епюри в вертикальних напружень від власної ваги грунта σzq і допоміжної епюри 0,2 σzq.

а) на поверхні землі σzq= 0    0,2 σzq= 0

б) на контакті 1-го і 2-го шарів h1=0.3м.

σzq,11h1= 17,5·0,3=5,25кПа

0,2 σzq,1= 0,2·5,25=1,05кПа

в) на контакті 2-го і 3-го шарів, глибина h=3,8м.

σzq,21h1+ γ2h2= 5,25+18,5·3,5= 70 кПа

0,2 σzq,2= 0,2·70= 14кПа

г) на основі третього шару грунту, глибина h=8,6м.

σzq,31h1+ γ2h2+ γ3h3= 70+19·4,8= 161,2кПа

0,2 σzq,3=0,2·161,2= 32,24кПа

Значення ординат вертикальних напружень σzq і 0,2 σzq наносимо на малюнок.

  1.  Ординати епюри додаткових напружень визначаємо за формулою

σzр= α·ро,  де  α – коефіцієнт (за табл. Стор. 30 СниП)

залежить від коефіцієнтів ξ=; =   щоб запобігти інтерполяції задаємося ξ= 0,4

Тоді висота елементарного шару грунта h1==0.42м

  1.  Визначаємо осідання фундаменту за формулою
  2.  S= β,  де β= 0,8 – коефіцієнт для всіх видів грунтів

σzi =

Повне осідання рівне сумі осідання елементарних шарів

S=

Осідання супіску

S1=

Повне осідання S= S1+ S2= 3,2+0,96= 4,16см < Su=8см

Su – граничне значення осідання.

Висновок: умова виконується. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54343. Дмитриу Донской. Куликовская битва 83 KB
  Что позволило Дмитрию Ивановичу открыто выступить против монголотатар и разгромить их 12 октября 1350 года у московского удельного князя Ивана родился сын которого окрестили Дмитрием. Дмитрия Московского сумели получить для своего князя ярлык. Разведка великого князя донесла что Мамай собрав войско уже три недели ждал на Дону Ягайло Литовского.
54344. Сучасний урок - джерело творчості вчителя 2.78 MB
  Тестові завдання з геометрії. клас із використанням тестуючого комплексу MIFTests. Кожен вчитель є справжнім керівником дитячого колективу діти визнають своїх педагогів за лідерів та активно співпрацюють із ними а це означає: вчитель має власний педагогічний імідж свій особливий педагогічний почерк він конкурентоспроможний компетентний фахівець. МАТЕМАТИКА ТА ІТК У сучасному світі потреба в компютерних технологіях постійно зростає вони необхідні і вдома і на робочому місці. Систематичне використання...
54345. Комплекс игр и упражнений «Биоэнергопластика» в коррекционной работе с детьми-логопатами 717 KB
  Поражение верхней височной извилины приводит к тому что человек слышит слова но не понимает их смысла так как в зоне Вернике как в своеобразной картотеке хранятся все усвоенные человеком слова точнее их звуковые образы и он всю жизнь пользуется этой картотекой. Если произошло поражение этой зоны то хранящиеся там звуковые образы слов распадаются человек перестает понимать слова. При нормальном слухе он остается глухим к словам. Действительно левое полушарие отвечает: за движение правых конечностей и обеих рук за...
54346. Урок русского языка и литературного чтения 352 KB
  Планируемые результаты учебного предмета Русский язык общие на 4 года обучения Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явление национальной культуры; понимание того что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; ...
54347. Етапи розвязування задач за допомогою компютера 1.3 MB
  Для розвязання цих задач компютер озброєний найрізноманітнішим програмним забезпеченням, яке поділяється на чотири великих категорії: операційні системи, системні утиліти, системи програмування, прикладне програмне забезпечення.
54348. Інформаційно-комп’ютерні технології на уроках географії та природознавства 83.5 KB
  Вчителями природознавства опановано такі теми: Створення слайдових презентацій у середовищі програми MS Power Point Пошук та завантаження текстової звукової та відеоінформації з Інтернету Створення потокових презентацій відео кліпів у середовищі програми Movie Mker Створення та обробка графічної інформації засобами растрового графічного редактора dobe Photoshop. № п п Термін Тема заняття 1 Вересень Створення слайдових презентацій у середовищі програми MS Power Point. 3 Лютий Створення потокових презентацій відео кліпів у...
54349. Методика вивчення дробових чисел за курсом Математика у 5-6 класах 334 KB
  Організація самостійної діяльності учнів при вивченні дій ззвичайними дробами. ВСТУП Характеристика обовязкових результатів навчальних досягнень при вивченні дробових чисел Основною метою курсу математики 5-6 класів вважається: систематичний розвиток понять числа та вироблення вмінь усно та письмово робити арифметичні операції над числами формувати вміння переводити практичні задачі на мову математики підготовка учнів до вивчення курсів Алгебра та Геометрія. Форми організації усного рахунку Добре розвинені у учнів навики усної...
54350. Методика организации инновационной деятельности в школе 142.5 KB
  Внутренние мотивы таковы: интерес к процессу деятельности интерес к результату деятельности стремление к саморазвитию развитию какихлибо своих качеств способностей. Мотив придает смысл деятельности для человека. Проведение диагностики: Изучение мотивов трудового поведения Ваш творческий потенциал Личностные ориентации педагога Готовность педагога к работе в инновационном режиме наблюдения за работой учителя индивидуальные собеседования дали возможность заинтересовать 76 педагогов нашей школы в участии в инновационной...
54351. Методика створення ігрових зон для першокласників 225.5 KB
  Сюжети ігор дуже різноманітні й відображають реальні умови життя дитини. Народна педагогіка виділяє дві основні групи ігор. Дидактичні гри різновид ігор за правилами. Успіх дидактичних ігор значною мірою залежить від правильного використання в них ігрового обладнання іграшок геометричних фігур природного матеріалу шишок плодів насіння листків тощо.