11820

Розрахунок осідання фундамента

Домашняя работа

Архитектура, проектирование и строительство

Розрахунок осідання фундамента Визначити методом пошарового сумування осідання стовпчастого фундаменту. Вихідні дані: Нормативне навантаження від колони Nn= 1200кН. Глибина закладання фундаменту d= 1.5м. Товщина рослинного шару h1=0.3м. γ1=175кН/м3 товщина шару супіс

Украинкский

2013-04-12

208.5 KB

7 чел.

Розрахунок осідання фундамента

Визначити методом пошарового сумування осідання стовпчастого фундаменту.

Вихідні дані:

Нормативне навантаження від колони  Nn= 1200кН.

Глибина закладання фундаменту d= 1.5м.

Товщина рослинного шару h1=0.3м. (γ1=17,5кН/м3), товщина шару супіску h2=3,5м (γ2=18,5кН/м3; Е= 10МПа), шару суглинку h3=4,8м. (γ3=19кН/м3; Е= 11МПа),

Розмір підошви фундаменту l х в=2,1 х 2,1м

Розв’язок.

  1.  Визначення додаткового тиску під підошвою фундаменту

а) напруження від власної ваги грунтів на рівні підошви

σzq,o1h1+ γ2(dh1)= 17.5·0.3+18.5(1.5–0.3)= 27.45кПа

б) середній тиск грунта під підошвою фундамента

Р= де площа підошви А= в·l=

=2,1х2,1= 4,41м2, γср= 20кН/м3

в) додатковий тиск по підошві фундаменту ро=р– σzq,o= 302,1–27,45=

= 274,65кПа

  1.  Визначаємо ординати епюри в вертикальних напружень від власної ваги грунта σzq і допоміжної епюри 0,2 σzq.

а) на поверхні землі σzq= 0    0,2 σzq= 0

б) на контакті 1-го і 2-го шарів h1=0.3м.

σzq,11h1= 17,5·0,3=5,25кПа

0,2 σzq,1= 0,2·5,25=1,05кПа

в) на контакті 2-го і 3-го шарів, глибина h=3,8м.

σzq,21h1+ γ2h2= 5,25+18,5·3,5= 70 кПа

0,2 σzq,2= 0,2·70= 14кПа

г) на основі третього шару грунту, глибина h=8,6м.

σzq,31h1+ γ2h2+ γ3h3= 70+19·4,8= 161,2кПа

0,2 σzq,3=0,2·161,2= 32,24кПа

Значення ординат вертикальних напружень σzq і 0,2 σzq наносимо на малюнок.

  1.  Ординати епюри додаткових напружень визначаємо за формулою

σzр= α·ро,  де  α – коефіцієнт (за табл. Стор. 30 СниП)

залежить від коефіцієнтів ξ=; =   щоб запобігти інтерполяції задаємося ξ= 0,4

Тоді висота елементарного шару грунта h1==0.42м

  1.  Визначаємо осідання фундаменту за формулою
  2.  S= β,  де β= 0,8 – коефіцієнт для всіх видів грунтів

σzi =

Повне осідання рівне сумі осідання елементарних шарів

S=

Осідання супіску

S1=

Повне осідання S= S1+ S2= 3,2+0,96= 4,16см < Su=8см

Su – граничне значення осідання.

Висновок: умова виконується. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53085. Цікавий погляд на звичне. Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки 2.99 MB
  Тема: Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки Мета: сформувати поняття про суть процесу гібридизації ознайомити учнів із шляхами отримання гібридів з особливостями таких форми гібридизації як внутрішньовидова міжвидова і міжродова виявити риси подібності і відмінності між спорідненим і неспоріднене схрещуванням; розвивати увагу спостережливість память логічне і критичне мислення вміння аналізувати явища з різних точок зору; вміння виділяти спільні та відмінні риси у процесі порівняння; розвивати...
53086. Інтелектуальна гра для старшокласників «Найрозумніший». Екологічний випуск 380.5 KB
  На них уже не відповідають ті гравці які пройшли в другий тур за основними питаннями. Після кожного додаткового питання перевіряється чи визначилися лідери.
53088. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів 94.5 KB
  У цей період ще ніхто не знав що ДНК і є речовиною носієм генетичної інформації. Сьогодні вчені вважають що ген це спадковий фактор функціональна одиниця генетичного матеріалу у вигляді молекули ДНК чи РНК що кодує первинну структуру поліпептиду молекул тРНК чи рРНК або взаємодіє з регуляторними білками. Генетичний апарат у бактерій складається з молекули ДНК замкненої в кільце. Гігантська кільцева молекула ДНК яка складається із функціонально неоднорідних генетичних детермінант генів дістала назву бактеріальної хромосоми.
53089. ПЕРШИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ 67 KB
  Фізико-географічне положення і розміри Євразії. Мета: ознайомити учнів в загальному плані зі структурою та засобами вивчення теми Євразія охарактеризувати особливості фізикогеографічного положення і розмірів Євразії навчити учнів розвязувати приклади з використанням системи проблемносимволічних сигналів ПСС застосовані як прийом активізації навчання. Унаочнення: фізична карта Євразії атласи зошитипрактикуми робочі зошити. Які частини світу історично виділені в Євразії 4.
53092. Населення Євразії 53.5 KB
  Населення Євразії. Мета: поглибити систему знань учнів про особливості населення Євразії його розселення на материку расовий етнічний та релігійний склад; поглибити вміння учнів аналізувати причини нерівномірності розселення населення розвивати навички учнів в роботі з картами атласу. Унаочнення: політична карта Євразії атласи карта Розміщення населення карта Народи світу зошитипрактикуми робочі зошити. Сучасна людина живе в Євразії 3540 тисяч років.
53093. Систематизація, узагальнення, корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Євразія» 68.5 KB
  Унаочнення: фізична карта Євразії атласи зошитипрактикуми робочі зошити. Коментарі учнів до карт Євразії в підручнику та атласі відповіді на запитання вчителя по ним. Унаочнення: фізична карта Євразії атласи робочі зошити або окремі листи з різнорівневими завданнями в 4х варіантах. Найбільший півострів Євразії: а Індостан б Скандинавський в Аравійський 2.