11820

Розрахунок осідання фундамента

Домашняя работа

Архитектура, проектирование и строительство

Розрахунок осідання фундамента Визначити методом пошарового сумування осідання стовпчастого фундаменту. Вихідні дані: Нормативне навантаження від колони Nn= 1200кН. Глибина закладання фундаменту d= 1.5м. Товщина рослинного шару h1=0.3м. γ1=175кН/м3 товщина шару супіс

Украинкский

2013-04-12

208.5 KB

7 чел.

Розрахунок осідання фундамента

Визначити методом пошарового сумування осідання стовпчастого фундаменту.

Вихідні дані:

Нормативне навантаження від колони  Nn= 1200кН.

Глибина закладання фундаменту d= 1.5м.

Товщина рослинного шару h1=0.3м. (γ1=17,5кН/м3), товщина шару супіску h2=3,5м (γ2=18,5кН/м3; Е= 10МПа), шару суглинку h3=4,8м. (γ3=19кН/м3; Е= 11МПа),

Розмір підошви фундаменту l х в=2,1 х 2,1м

Розв’язок.

  1.  Визначення додаткового тиску під підошвою фундаменту

а) напруження від власної ваги грунтів на рівні підошви

σzq,o1h1+ γ2(dh1)= 17.5·0.3+18.5(1.5–0.3)= 27.45кПа

б) середній тиск грунта під підошвою фундамента

Р= де площа підошви А= в·l=

=2,1х2,1= 4,41м2, γср= 20кН/м3

в) додатковий тиск по підошві фундаменту ро=р– σzq,o= 302,1–27,45=

= 274,65кПа

  1.  Визначаємо ординати епюри в вертикальних напружень від власної ваги грунта σzq і допоміжної епюри 0,2 σzq.

а) на поверхні землі σzq= 0    0,2 σzq= 0

б) на контакті 1-го і 2-го шарів h1=0.3м.

σzq,11h1= 17,5·0,3=5,25кПа

0,2 σzq,1= 0,2·5,25=1,05кПа

в) на контакті 2-го і 3-го шарів, глибина h=3,8м.

σzq,21h1+ γ2h2= 5,25+18,5·3,5= 70 кПа

0,2 σzq,2= 0,2·70= 14кПа

г) на основі третього шару грунту, глибина h=8,6м.

σzq,31h1+ γ2h2+ γ3h3= 70+19·4,8= 161,2кПа

0,2 σzq,3=0,2·161,2= 32,24кПа

Значення ординат вертикальних напружень σzq і 0,2 σzq наносимо на малюнок.

  1.  Ординати епюри додаткових напружень визначаємо за формулою

σzр= α·ро,  де  α – коефіцієнт (за табл. Стор. 30 СниП)

залежить від коефіцієнтів ξ=; =   щоб запобігти інтерполяції задаємося ξ= 0,4

Тоді висота елементарного шару грунта h1==0.42м

  1.  Визначаємо осідання фундаменту за формулою
  2.  S= β,  де β= 0,8 – коефіцієнт для всіх видів грунтів

σzi =

Повне осідання рівне сумі осідання елементарних шарів

S=

Осідання супіску

S1=

Повне осідання S= S1+ S2= 3,2+0,96= 4,16см < Su=8см

Su – граничне значення осідання.

Висновок: умова виконується. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85448. Расчет кинематических параметров манипулятора и моделирование в среде SimMechanics 383.02 KB
  Расчет кинематических параметров манипулятора и моделирование в среде SimMechanics. На Рис.1 показана схема четырехзвенного манипулятора. Необходимо: Определить параметры манипулятора по представлению Денавита - Хартенберга (системы координат и параметры звеньев).
85449. Изучение конструкции компрессорных установок, работы основных элементов аппаратуры, технических характеристик 1.35 MB
  Существующий унифицированный комплект аппаратуры автоматизации шахтных компрессорных станций типа УКАСМ предназначен для автоматического управления шахтными компрессорными станциями оборудованными поршневыми и центробежными компрессорами.
85450. Сети нового поколения. Концепция NGN 1.21 MB
  При этом ресурсы одной сети не могут использоваться другой сетью по ряду причин правовые конкурентные рыночные и др. В первой главе я попытаюсь дать описание сети нового поколения обозначить её преимущества и актуальность внедрения на российский рынок связи. В результате обеспечивается централизация при которой число иерархических уровней в телекоммуникационной сети начинает уменьшаться вследствие роста производительности процессоров. Наиболее простым вариантом реализации обмена данными между двумя точками является связь двух персональных...
85453. В.Нестайко «Космонавти з нашого будинку» 43 KB
  Мета: ознайомити учнів з особистістю В.Нестайка, викликати інтерес до його творчості; удосконалювати читацькі навички, уміння складати план і стисло переказувати прочитане. Збагачувати активний словниковий запас учнів; розвивати уміння характеризувати дійових осіб.
85454. Чарівник приходить до того, у кого добре серце 26.5 KB
  Мета: удосконалювати навички свідомого і швидкого читання; вчити визначати головну думку казки; збагачувати словниковий запас новими словами; розвивати зв’язне мовлення учнів вміння характеризувати героїв вміння аналізувати; виховувати доброту чуйність любов до братів наших менших.
85455. З історії міста Києва Н. Забіла. Старовинне місто 55 KB
  Розширити уявлення про історичне минуле. Вчити працювати з художньо-пізнавальним текстом (структурувати текст, визначати події, основні назви), ставити запитання до тексту. Розвивати мовлення, уміння переказувати; зіставляти відоме і невідоме; розвивати допитливість.