1190

IP-адресация

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Поиск и выбор IP-адреса. Центр управления сетями и общим доступом. Беспроводное сетевое соединение. Управление сетевыми подключениями.

Русский

2013-01-06

78.5 KB

46 чел.

                                                   Рязанский колледж электроники

                                                        Лабораторная работа №9

                             По предмету «Компьютерные сети и коммуникации»

                                                          Тема «IP-адресация»

 

                                                                                                         Выполнил студент группы 9ОВТ-322

                                                                                                          Туровцев Артём

                                                                       Рязань 2012

Путь: Пуск – Панель Управления – Сеть – Центр управления сетями и общим доступом – Управление сетевыми подключениями – Беспроводное сетевое соединение – Сведения.

 Вариант 1

Компьютеров 10=1010

IP 192.138.255.0

8-4=4

255.255.255.240 11110000

0) 00000001 до 00001010  от 1 до 10          IP:192.138.255.1-192.138.255.10

1) 00010001 до 00011010  от 17 до 26       IP:192.138.255.17-192.138.255.26

2) 00100001 до 00101010 от 33 до 42        IP:192.138.255.33-192.138.255.42

3) 00110001 до 00111010 от 49 до 58        IP:192.138.255.49-192.138.255.58

4) 01000001 до 00001010 от 65 до 74        IP:192.138.255.65-192.138.255.74

5) 01010001 до 00001010 от 81 до  90       IP:192.138.255.81-192.138.255.90

6) 01100001 до 00001010 от 97 до 106       IP:192.138.255.97-192.138.255.106

7) 01110001 до 00001010 от 113 до 122     IP:192.138.255.113-192.138.255.122

8) 10000001 до 10001010 от 129 до 138      IP:192.138.255.129-192.138.255.138
9) 10010001 до 10011010 от 145 до 154     
IP:192.138.255.145-192.138.255.154

10) 10100001 до 10101010 от 161 до 170    IP:192.138.255.161-192.138.255.170

11) 10110001 до 10111010 от 177 до 186     IP:192.138.255.177-192.138.255.186

12) 11000001 до 11001010 от 193 до 202    IP:192.138.255.193-192.138.255.202
13) 11010001 до 11011010 от 209 до 218     
IP:192.138.255.209-192.138.255.218

14) 11100001 до 11101010 от 225 до 234     IP:192.138.255.225-192.138.255.234

15) 11110001 до 11111010 от 241 до 250     IP:192.138.255.241-192.138.255.250


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80506. СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ФУНКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ РИНКУ 249 KB
  Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємств Поняття інвестиція виступає первинною категорією яка є базою побудови ієрархії решти категорій що відображають відтворення основного та оборотного капіталів. В різних розділах науки і різних галузях практичної діяльності зміст поняття інвестиції має свої особливості а саме: в макроекономіці інвестиції є частиною сукупних витрат що складаються з витрат на нові засоби виробництва інвестицій в житло і приросту товарних запасів. Категорія інвестиції входить...
80507. УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 99 KB
  На більшості підприємств реальне інвестування є основною формою інвестиційної діяльності. Реальне інвестування має ряд особливостей які обумовлені економічною потребою їх здійснення а саме: Процес стратегічного розвитку підприємства є сукупністю реалізованих інвестиційних проектів які пов’язані з успішним проникненням на товарні і регіональні ринки збільшенням операційних активів і зростання ефективності їх використання підвищенням ринкової вартості підприємств; Тісний зв’язок з операційною діяльністю через необхідність забезпечення...
80508. Політика управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 106 KB
  Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. Оцінка ефективності інвестування в облігації. Оцінка ефективності інвестування в акції. Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.
80509. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства 99.5 KB
  Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.
80510. Автоматизація процесів оцінювання транспортних засобів 483.43 KB
  Шаблони і створені акти можуть редагуватися в Word rtf формат так само можуть створюватися власні і змінюватися наявні в програмі друковані форми: калькуляція страхове відшкодування і т. Програма дозволяє в автоматичному режимі здійснювати: пошук двигуна за маркою транспортного засобу та отримати вичерпну інформацію про модель транспортного засобу на яку він був встановлений його об’єм тип потужність характеристики та період випуску моделі транспортного засобу;  пошук моделі транспортного засобу за кодом...
80511. Автоматизація процесів оцінювання нематеріальних активів 52.73 KB
  Автоматизація процесу оцінки гудвіла. Автоматизація процесу оцінки товарних знаків. Автоматизація процесу оцінки гудвіла До теперішнього часу склалися дві паралельно існуючі традиції перекладу англійського терміну goodwill. В даному випадку тобто в контексті вартісної оцінки нематеріальних активів переважно другий спосіб переведення хоча він і виглядає декілька незграбним.
80512. Автоматизація процесів оцінювання вартості підприємства 157.79 KB
  Для побудови зазначених типів моделей використовуються як власні методи моделювання RIS так і різні відомі методи та мови моделювання зокрема UML. Автори методу EricssonPenker створили свій профіль UML для моделювання бізнеспроцесів EricssonPenker Business Extensions ввівши набір стереотипів які описують основні категорії бізнесмоделі: процеси ресурси правила і цілі діяльності підприємства. Мова UML використовується також в методі який є частиною технології Rtionl Unified Process фірми IBM.
80513. Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою 26.08 KB
  Наприклад під технологією матеріального виробництва розуміють процес який визначається як комплекс засобів і методів обробки виготовлення зміни стану властивостей форми сировини чи матеріалу. Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія це процес або сукупність процесів обробки інформації. Оскільки на вході та виході ІТ є не матерія і не енергія а інформація то: інформаційна технологія це сукупність процесів що використовує засоби та методи накопичення обробки і передачі первинної інформації для отримання...
80514. Особливості та структура економічної інформації 20.02 KB
  Економічна інформація засоби її опису Інформація це сукупність відомостейданих які сприймають з навколишнього середовищавхідна інформація видаються в навколишнє середовищевихідна інформація або зберігаються всередині певної системи. Економічна інформація є інструментом управління і водночас належить до його елементів її потрібно розглядати як один із різновидів управлінської інформації яка забезпечує розвязування задач організаційноекономічного управління народним господарством. Отже...