11910

ФИЗИЧЕСКИЙ МАЯТНИК Введение Описание установки

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа № 5 ФИЗИЧЕСКИЙ МАЯТНИК Введение Описание установки Рис. 1 Физический маятник представляет собой твердое тело в нашем случае стержень 12 с отверстиями который монтируется на блоке 11 закрепленном на стойке 10 модуля ЛКМ3 так чтобы ось блока не пр...

Русский

2013-04-14

38.39 KB

4 чел.

Лабораторная работа № 5 ФИЗИЧЕСКИЙ МАЯТНИК Введение Описание установки

Рис. 1

Физический маятник представляет собой твердое тело, в нашем случае -стержень 12, с отверстиями, который монтируется на блоке 11, закрепленном на стойке 10 модуля ЛКМ-3 так, чтобы ось блока не проходила через центр масс (рис. 1). В этом случае стержень может совершать колебания в поле силы тяжести. На оси стержень закрепляют пластиковым фиксатором 13.

Задание 1

Измерение ускорения свободного падения

1. Подготовьте измерительную систему ИСМ-1 к работе: подключите датчик угла поворота блока к разъему 1 на задней стенке прибора, переключатель 1 поставьте в положение "К1", переключатель 4 - в положение ":2", переключатель 5 - в положение "цикл", переключатель 8 - в положение "+" или "-" , переключатель 9 - в среднее положение. Включите питание модуля.

2. Закрепите стержень на оси блока за крайнее отверстие (примите это положение маятника за начальное х = 0) так, чтобы прорезь в блоке находилась с правой стороны. Приведите маятник в колебательное движение с амплитудой 5° - 10°. Считывайте с измерителя периода колебаний время одного полного периода Т. Данные занесите в табл. 1.

3. Переместите маятник на одно отверстие (х = 20 мм) и проведите измерения периода колебаний для всех отверстий стержня.

4. Постройте график зависимости периода колебаний физического маятника от координаты точки подвеса.

Таблица 1

х (см)

0

32

T (с)

Рис. 2

5. На графике найдите расстояние между точками маятника х1 и x2 соответствующими одинаковому периоду колебаний (x2 - x1 = Lnp) в трех -пяти местах графика, как показано на рис. 2. Заполните табл. 2.

Таблица 2

Т (с)

x1

x2

Lпр(м)

g (м/с2)

6. Рассчитайте ускорение свободного падения по формуле (1)

                                                   (1)

7. Рассчитайте абсолютную и относительную погрешность измерений g. Запишите результат в стандартном виде

g = (< g > ±  g) (м/с2); = ...  ; при а = 0,95.

Задание 2

Исследование ангармонических колебаний

1. Закрепите стержень на оси за второе отверстие (х = 2 см). Поставьте переключатель 5 в положение "однокр". Нажмите кнопку 7 "готов". Отведите маятник на угол 10° и плавно отпустите его. Считайте показания измерителя периода колебаний Т. Данные занесите в табл. 3.

Таблица 3

А (град)

10°

20°

90°

Т (с)

2. Повторите измерения периода колебаний изменяя амплитуду колебаний А в пределах от 10° до 90° с шагом в 10° - 20°.

3. Постройте график зависимости периода T от амплитуды колебаний А.

Контрольные вопросы

1. Колебания груза на пружинке. Вывод уравнения гармонических колебаний. Параметры колебательного движения: смещение из положения равновесия, скорость и ускорение частицы. Энергия колеблющейся частицы.

2. Вывод уравнения колебаний математического и физического маятников. Период и частота колебаний, приведенная длина физического маятника.

3. Оборотный физический маятник. Использование маятников для определения ускорения свободного падения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69195. Конструктивно-силові схеми фюзеляжу літака 8.65 MB
  По конструктивно-силових схемах фюзеляжі підрозділяються на фермові, балочні і змішані. Силовий каркас фермової схеми (рис. 3.11) представляє собою просторову ферму, створену лонжеронами 3, розташованими по всій довжині або частині довжини фюзеляжу, стійками 1 і розкосами 5 у вертикальній площині...
69196. Вимоги до крила та його конструкція 3.63 MB
  Вимоги що пред’являться до крила численні і залежать від типу та призначення літака. Все їх здійснити на одному типі крила як правило не представляється можливим оскільки вони часто бувають суперечливими і конструктору доводиться знаходити компромісне рішення.
69197. Призначення та склад оперення літака 4.48 MB
  Загальний вид оперення: 1 форкіль; 2 зализ; 3 проблисковий маяк; 4 кіль; 5 кермо напряму; 6 тример керма напряму; 7 сервокомпенсатор; 8 тример керма висоти; 9 кермо висоти; 10 стабілізатор; 11 фальшкіль. Зменшення навантажень що діють на важелі управління при відхиленні керма...
69198. Призначення та схеми розміщення опор шасі 5 MB
  Шасі це система опор літака необхідна для забезпечення стоянки руху по землі зльоту і посадки. Залежно від розташування опор відносно центру тяжіння ЦТ в якому прикладений вектор ваги літака G розрізняють три схеми шасі рис.33: а з хвостовою опорою...
69199. Класифікація систем керування літаком 1.88 MB
  Залежно від виконуваних завдань по керуванню літаком системи керування розділяють на основні і допоміжні. До основних систем прийнято відносити системи керування рульовими поверхнями кермом висоти кермом напрямку і елеронами.
69200. Системи літака 574 KB
  У систему запуску входять: електростартер турбостартер або повітряний стартер що забезпечує первинне розкручування ротора АД; електромагнітні клапани і паливні насоси що забезпечують подачу палива в пускові і основні форсунки камери згоряння; запальні пристрої для займання...
69201. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ АВІОНІКА 15 MB
  Задачами вивчення навчальної дисципліни є: навчити студентів основам аеродинаміки і динаміки польоту ЛА конструкції ЛА авіаційного двигуна та їх систем; ознайомити з принципами роботи та складом типових систем авіаційної електроніки авіоніки; дати уявлення про організацію...
69202. ОСНОВИ АЕРОДИНАМІКИ ТА ДИНАМІКИ ПОЛЬОТУ 2.97 MB
  При обтіканні повітряним потоком різних тіл частин літальних апаратів виникають сили і моменти які залежать від форми літальних апаратів і впливають на їх льотнотехнічні характеристики. Аеродинаміка вивчає умови виникнення аеродинамічних сил тобто повітряних...
69203. Природа виникнення аеродинамічних сил. Принципи створення піднімальної сили 8.87 MB
  Картина обтікання крила літака потоком повітря показана на рис. Повна аеродинамічна сила крила: а картина обтікання крила літака потоком повітря; б схема створення повної аеродинамічної сили R.21 а наглядно видно що потік обтікає верхню і нижню частини профілю крила неоднаково.