11913

Изучение электронного осциллографа

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Отчёт по лабораторной работе № 1 Изучение электронного осциллографа Цель работы. Ознакомление с устройством электронного осциллографа; изучение с помощью этого прибора процессов в простых электрических цепях. Приборы и оборудование. 1. Электронный о

Русский

2013-04-14

717.55 KB

60 чел.

Отчёт по лабораторной работе 1

Изучение электронного осциллографа

Цель работы.

Ознакомление с устройством электронного осциллографа; изучение с помощью этого прибора процессов в простых электрических цепях.

Приборы и оборудование.

1. Электронный осциллограф С1-93.

2. Звуковой генератор Г3-112.

3. Модуль "ФПЭ-09/ПИ"

4. Источник питания "ИП"

5. Комплект соединительных кабелей.

Теоретическая часть.

Электронный осциллограф - прибор, предназначенный для исследования быстропротекающих процессов в электрических цепях.

На экране электроннолучевой трубки осциллографа можно получить графическое изображение зависимостей двух видов временных у = f(t) и функциональных у = f(x).

Блок-схема осциллографа

Результаты измерений.

1. Исследование синусоидального сигнала.

Частота, Гц

Напряжение, В

Амплитуда, В

Период, мс

100

3,460

5

8

500

3,457

5

1,64

106

10,472

9

780·10-6

2. Исследование импульсного сигнала.

Частота, Гц

Напряжение, В

Длительность импульсов, мс

Период, мс

100

2,552

0,42

8,1

3. Векторное сложение колебаний.

См. листок с записями опытов (опыты 5 и 6).

4. Электрические процессы в CR-цепи.

Частота, кГц

Входное напряжение, В

Выходное напряжение, В

20

8,4

2,2

30

8,0

3,0

40

7,2

3,4

50

6,8

3,6

60

6,4

4,0

70

6,0

4,0

80

6,0

4,2

90

5,5

4,3

100

5,3

5,0

5. Электрические процессы в LR-цепи.

Частота, кГц

Входное напряжение, В

Выходное напряжение, В

20

8,2

2,20

30

8,8

1,70

40

8,9

1,30

50

9,0

1,10

60

9,0

0,85

70

9,0

0,80

80

9,0

0,75

90

9,0

0,68

100

9,0

0,65

Расчёты.

1. В опытах по исследованию синусоидального сигнала должна наблюдаться следующая зависимость между эффективным и амплитудным значениями напряжения: UA=2UEFF. 

2. При исследовании синусоидального и импульсного сигналов должна наблюдаться обратная зависимость между частотой генератора и измеряемым периодом: f=1/T.

3. Используя результаты исследования импульсного сигнала, найдём скважность по формуле T/.

T/ = 8,1/0,42  19,3.

4. Построим таблицы и графики зависимости коэффициента передачи цепи от частоты для опытов с цепями CR и LR. Коэффициент передачи считается как отношение выходного напряжения к входному.

 Цепь CR:

Цепь LR:

Цепь CR:

Цепь LR:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36995. Чисельне диференціювання 25.5 KB
  Чисельне диференціювання Задані похідна шуканої функції Fx та значення шуканої функції у певній точці F=x0. Необхідно побудувати графік функції Fx.2= Тестування бажано провести на: Fx = 2Fx x Fx = 2x Fx = sinx Метод РунгеКутта Аналогічно до попереднього методу задані похідна від шуканої функції y=Fx y та значення шуканої функції у початковій точці yx0=y0 Тоді обчислюємо за наступними формулами: k1=hFxn yn k2=hFxn2h 3 yn2h k1 yn1=ynk13k2 4.
36996. Приріст/ відємний приріст 186 KB
  На виконання цих команд витрачається один машинній цикл. Результат виконання операції записується в акумулятор. Завдання N Задача Дані 1 Написати програму виконання виразу над однобайтовими числами. b7EH Результат занести в ОЗУ за адресою [1b] =29 b=D 2 Написати програму виконання виразу над однобайтовими числами 2Hb результат занести у стек =43 b=F 3 Написати програму виконання виразу над однобайтовими числами.
36999. Комп'ютер, як мультимедійний центр 493 KB
  Використовуючи лише стандартні засоби операційної системи Windows XP, компютер легко перетворити на мультимедійний центр, за допомогою якого можна слухати музику, передивлятися фільми, записувати голос.
37001. Спектральні властивості цифрових сигналів 75.5 KB
  Мета роботи: Дослідити залежність спектру сигналу з амплітудноімпульсною модуляцією від форми цифрового імпульсу та статистичних властивостей бінарних послідовностей. Для кожного випадку отримайте спектр сигналу та порівняйте його з теоретичним. Як змінився спектр сигналу Введіть у вхідну послідовність память: а а вихід блоку формування біполярних імпульсів вхід блоку Upsmple. Проаналізуйте як змінився спектр цифрового сигналу використайте один із формуючих фільтрів.
37002. Організація сервера мережевої файлової системи (CIFS, SMB, SMB2, NFS) 1.28 MB
  Організація сервера мережевої файлової системи CIFS SMB SMB2 NFS Мета роботи: одержати вміння в організації сервера мережевої файлової системи. Найвживанішими мережевими файловими системами у Linux є SMB впроваджена Smb сервером та NFS. SMB Smb CIFS SMB скорочення від Server Messge Block походить від старшого NetBIOS протоколу що використовувався раніше IBM для власної LN Mnger програми. Майкрософт завжди був досить зацікавленим у NetBIOS і його спадкоємцях NetBEUI SMB та CIFS.
37003. Дослідження перехідних процесів у електричних колах постійного струму 5.35 MB
  Київ2011 Мета роботи: визначити характер змін електричного струму і напруги на окремих елементах схеми під впливом вхідної напруги прямокутної форми; визначити умови реалізації операцій диференціювання та інтегрування вхідних сигналів за допомогою RC і RL схем. са3 з директорії â€œЕL_LR3†що моделює різні варіанти RCкіл під впливом вхідної напруги прямокутної форми. Підключати до осцилографа вхідні напруги схем що закінчуються ємностями виходи що позначені цифрою 1. Використовуючи 2й закон Кірхгофа розраховуємо падіння напруги на...