11921

Измерение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли

Лабораторная работа

Физика

1.ТЕОРИЯ РАБОТЫ Земля представляет собой шаровой магнит и в любой точке на ее поверхности и в окружающем пространстве обнаруживается созданное ею магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля Земли можно разложить на две составляющие: горизонтальную и вертикальну

Русский

2013-04-14

196 KB

2 чел.

1.ТЕОРИЯ РАБОТЫ

Земля  представляет собой шаровой магнит, и в любой точке на ее поверхности и в окружающем пространстве обнаруживается созданное ею магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля Земли можно разложить на две составляющие: горизонтальную  и вертикальную . Свободно подвешенная магнитная стрелка устанавливается вдоль поля и составляет с горизонтом угол  (магнитное наклонение) и с плоскостью географического меридиана угол  (магнитное склонение). Величины ,, являются основными параметрами магнитного поля Земли в заданной географической точке. Необходимость измерения магнитного поля в конкретных помещениях возникает также в связи с влиянием окружающих намагниченных тел.

Цель работы - определение горизонтальной составляющей индукции поля Земли магнитометрическим методом на основе принципа суперпозиции полей.

Измерения проводились вторым способом . В этом случае отсутствует амперметр , но имеется источник с известной величиной ЭДС  и магазин сопротивлений R. Величину  можно определить, измерив два отличающихся друг от друга отклонения магнитной стрелки и  , которые соответствуют разным токам в контуре и  .Так как токи равны  и ,где - сопротивление источника и проводов, а и -точные значения сопротивлений магазина ,то имеем два уравнения:  и        (1), откуда, исключая величину , получаем расчетную формулу:

                                        (2)

Рис.1 Электрическая схема

Рис.2 Схема сложения векторов

2.Результаты измерений.

(Ом)

 (Ом)

(град)

(град)

          (Тл)

(Тл)

1

10

15

37

29

1,24

0,08

2

10

15

35

28

1,03

-0,13

3

10

15

36

29

1,24

0,08

4

10

15

36

28

1,24

0,08

5

10

15

35

28

1,03

-0,13

3.Расчет результатов и погрешности.

Методическая погрешность.

Случайная погрешность.

 ,  t =3,2

Из 2 погрешностей  выберем наибольшую, в нашем случае – методическую.

4. Вывод.

Измеренная горизонтальная составляющая магнитного поля Земли -

        


EMBED PBrush

EMBED PBrush

EMBED Equation.3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31690. Форми переживання емоцій і почуттів 29.5 KB
  Настрій це загальний емоційний стан який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини характеризує її життєвий тонус. Афект як і настрій залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини: її темпераменту характеру вихованості. Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини виснажують її.
31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.
31693. Розвиток і виховання дитини в сім'ї потребує безлічі діяльнісних ситуацій, в яких відбувається формування особистості заданої орієнтації 47 KB
  Головне навантаження щодо забезпечення реального звязку з сімєю лягає на плечі класного керівника. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класного керівника з підтримання контактів
31695. Тактики виховання дітей у сім’ї 27.5 KB
  Вдаючись до такої тактики, батьки намагаються відгородити дитину від життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за неї, задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена змоги формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, вольові якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб
31696. Юнацький вік 59 KB
  У зв’язку з тенденцією до різкого омолодження шлюбу актуальною стає підготовка до одруження молоді. Все це викликає у них незадоволення розчарування невпевненість у собі небажання разом з партнером налагоджувати сімейні взаємини зниження мотивації шлюбу. Наскільки такі знання наприклад роблять молодь готовою до шлюбу [2; 8; 23; 25; 36; 40; 57; 77; 84] Певний вклад у її вивчення унесли М. Одначе недостатньо вивченими залишилися питання змісту структури готовності до шлюбу шляхів поліпшення підготовки молоді до сімейного життя.
31697. Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей 58.5 KB
  Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей. Психологія вивчає особистісні та соціально-психологічні чинники, що зміцнюють або дестабілізують шлюб. Багато уваги приділяється питанням статево-рольового виховання молоді, формуванню просімейної мотивації, психологічним аспектам сексуальних стосунків, взаємної адаптації шлюбної пари, їхній психологічній сумісності. Чільне місце відводиться дослідженню соціально-психологічних процесів, що відбуваються в сім'ї: сімейна комунікація ті інтеракція, міжособистісна перцепція, рольова диференціація у взаєминах подружжя.