1197

Приспособление для проведения механических испытаний

Курсовая

Производство и промышленные технологии

Схема сборки приспособления для проведения вибрационных испытаний. Универсальная оснастка плита для проведения вибрационных испытаний. Эта оснастка используется для проведения испытаний множества приборов.

Русский

2014-11-11

74.5 KB

75 чел.

Содержание:

  1.   Введение
  2.   Назначение
  3.   Схема сборки приспособления для проведения вибрационных испытаний
  4.   Принцип действия
  5.   Расчет
  6.   Вывод
  7.   Список литературы
  8.   Приложения


Введение:

На предприятиях используются различная оснастка, с помощью которой идет наладка и сборка приборов выпускаемых предприятием. Оснастка упрощает производство приборов и снижает их себестоимость.

Оснастка может производиться как на самом предприятии так и закупаться на других предприятиях.

Вся оснастка делится на специальную и универсальную.

 Универсальная оснастка – эта  оснастка   используется для нескольких операциях, или для нескольких приборов.           Специальная оснастка – эта оснастка, используемая одной конкретной операции. В данной курсовой работе рассматривается универсальная оснастка «плита для проведения вибрационных испытаний». Эта оснастка используется для проведения испытаний множества приборов.

В данной курсовой работе рассматривается универсальная оснастка «приспособление для проведения механических испытаний». Приспособление рассматривается в 2 вариациях – с уголками и с подставкой.

На сборочном чертеже представлен общий вид приспособления , пунктирными линиями показан вариант с подставкой.

На втором листе чертежа представлены некоторые конструктивные детали приспособления: 1 Плита, 2 Уголок, 3 Подставка, 6 Втулка резьбовая.

Назначение:

Приспособление для вибрации служит для закрепления на вибростенде прибора. Оно дает возможность без дополнительных технологических отверстий в приборе закреплять его и проводить испытания.

При использование этого приспособления снижается себестоимость испытаний, а так же испытания становятся наиболее безопасными для приборов.


Схема сборки приспособления для проведения вибрационных испытаний.


Принцип действия:

Приспособление для вибрации устанавливают и закрепляют на вибростенде, при помощи болтов. После чего испытуемый прибор помещают на приспособление для вибрации и закрепляют его на нем при помощи отверстий имеющихся в приборе и болтов. Так же на приспособление имеется возможность установить дополнительные крепежи для лучшей устойчивости приборов, либо для приборов которые не могут крепиться на приспособление без дополнительных крепежей.

После установки на приспособление прибора, и установки приспособления на вибростенд идет проверка надежности закрепления прибора на приспособление. После чего прибор подвергается испытаниям на вибрацию.

После прохождения испытаний прибор снимают с приспособления.


Вывод:

Приспособление для вибрации дает возможность изготавливать приборы без дополнительных технологических отверстий. При помощи данного приспособления испытуемые приборы надежно крепятся на вибростенде, что понижает риск порчи прибора в ходе испытания.


Список литературы:

  •  Гаврилов А.Н. «Технология авиационного приборостроения» изд. «Машиностроения» г. Москва 1981 г.
  •  Требования ЕСКД


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7663. Новітня історія зарубіжних країн 80.5 KB
  Новітня історія зарубіжних країн Створення версальсько-вашингтонської системи Підсумки та наслідки першої світової війни. Плани великих держав щодо мирного врегулювання та післявоєнної організації світу. Паризька мирна конференція...
7664. Професійна етика журналіста 57.5 KB
  Професійна етика журналіста Мораль як предмет етики - це сукупність правил і норм поведінки, якими людина керується у своєму житті. Вони регулюють ставлення людей одне до одного в приватному спілкуванні, колективі, суспільстві. Співжиття за мор...
7665. Робота міжнародного відділу ЗМІ 35 KB
  Робота міжнародного відділу ЗМІ Фахівцем у галузі міжнародної журналістики є Слісаренко, тому варто читати його матеріали, також Коркушко, Андрушко, Лещєнко, Наєм. Три ключові питання для журналіста-міжнародника при підготовці до написання матеріалу...
7666. Соціологія журналістики 60.5 KB
  Соціологія журналістики Соціологія як наука. Предмет, об’єкт, закони й категорії соціології. Структура і функції соціології як науки. Основні етапи й тенденції розвитку соціологічної думки. В середині 30-х рр.. 19 ст. постала...
7667. Художньо-публіцистичні жанри 66.5 KB
  Художньо-публіцистичні жанри Написати два повноцінних нариси та два повноцінних есе. Прикладів шукати не треба, лише для себе. Забужко Мова і влада - почитати і порефлексувати (письмово). Взяти будь-який публіцистичний матеріал і визначити, які оц...
7668. Языкознание как наука 83.5 KB
  Языкознание как наука. Языкознание - наука о языке, его происхождении, свойствах и функциях. Языкознание - одна из древнейших отраслей знаний. Возникло с появлением школ ок. 3 тыс. до н.э. Возникновение первых словарей, грамматик. Подлинно...
7669. Планування цехів та служб підприємства 26.96 KB
  Планування цехів та служб підприємства Під генеральним планом розуміється план розташування на ділянці всіх будівель підприємства, споруд і пристроїв (складських, транспортних, енергетичних, інженерно- і санітарно- технічних), зелених насаджень і о...
7670. Поняття і види операцій на виробничому підприємстві 24.02 KB
  Поняття і види операцій на виробничому підприємстві Системні властивості часових звязків виявляються в зєднанні речових елементів процесу в просторі і в часі таким чином, щоб функціонування елементів системи (підрозділів підприємства) за...
7671. Поняття і основні елементи виробничої структури підприємства 40.26 KB
  Структура виробничого процесу. Виробничий процес - це сукупність взаємоповязаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці...