1197

Приспособление для проведения механических испытаний

Курсовая

Производство и промышленные технологии

Схема сборки приспособления для проведения вибрационных испытаний. Универсальная оснастка плита для проведения вибрационных испытаний. Эта оснастка используется для проведения испытаний множества приборов.

Русский

2014-11-11

74.5 KB

68 чел.

Содержание:

  1.   Введение
  2.   Назначение
  3.   Схема сборки приспособления для проведения вибрационных испытаний
  4.   Принцип действия
  5.   Расчет
  6.   Вывод
  7.   Список литературы
  8.   Приложения


Введение:

На предприятиях используются различная оснастка, с помощью которой идет наладка и сборка приборов выпускаемых предприятием. Оснастка упрощает производство приборов и снижает их себестоимость.

Оснастка может производиться как на самом предприятии так и закупаться на других предприятиях.

Вся оснастка делится на специальную и универсальную.

 Универсальная оснастка – эта  оснастка   используется для нескольких операциях, или для нескольких приборов.           Специальная оснастка – эта оснастка, используемая одной конкретной операции. В данной курсовой работе рассматривается универсальная оснастка «плита для проведения вибрационных испытаний». Эта оснастка используется для проведения испытаний множества приборов.

В данной курсовой работе рассматривается универсальная оснастка «приспособление для проведения механических испытаний». Приспособление рассматривается в 2 вариациях – с уголками и с подставкой.

На сборочном чертеже представлен общий вид приспособления , пунктирными линиями показан вариант с подставкой.

На втором листе чертежа представлены некоторые конструктивные детали приспособления: 1 Плита, 2 Уголок, 3 Подставка, 6 Втулка резьбовая.

Назначение:

Приспособление для вибрации служит для закрепления на вибростенде прибора. Оно дает возможность без дополнительных технологических отверстий в приборе закреплять его и проводить испытания.

При использование этого приспособления снижается себестоимость испытаний, а так же испытания становятся наиболее безопасными для приборов.


Схема сборки приспособления для проведения вибрационных испытаний.


Принцип действия:

Приспособление для вибрации устанавливают и закрепляют на вибростенде, при помощи болтов. После чего испытуемый прибор помещают на приспособление для вибрации и закрепляют его на нем при помощи отверстий имеющихся в приборе и болтов. Так же на приспособление имеется возможность установить дополнительные крепежи для лучшей устойчивости приборов, либо для приборов которые не могут крепиться на приспособление без дополнительных крепежей.

После установки на приспособление прибора, и установки приспособления на вибростенд идет проверка надежности закрепления прибора на приспособление. После чего прибор подвергается испытаниям на вибрацию.

После прохождения испытаний прибор снимают с приспособления.


Вывод:

Приспособление для вибрации дает возможность изготавливать приборы без дополнительных технологических отверстий. При помощи данного приспособления испытуемые приборы надежно крепятся на вибростенде, что понижает риск порчи прибора в ходе испытания.


Список литературы:

  •  Гаврилов А.Н. «Технология авиационного приборостроения» изд. «Машиностроения» г. Москва 1981 г.
  •  Требования ЕСКД


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23037. Дослідження та оптимізація структури дискретизованих динамічних систем 335.5 KB
  вказувалося що структура матриці С та векторів визначається вибором точок розміщення спостерігачів та керувачів системи проблеми оптимального розміщення яких будуть розв’язані якщо будуть знайдені явні залежності матриці від елементів множин координат спостерігачів та координат керувачів. Будуть побудовані аналітичні залежності елементів матриці від довільного елемента множини та елемента множини а також формули диференціювання матриці по цих елементах. В процесі розв’язання цієї проблеми будуть побудовані формули...
23038. Оптимізаційні методи в задачах моделювання дискретних початково-крайових умов 325 KB
  Постановка задачі та проблеми її розв’язання. Поставлені вище задачі а також запропоновані там алгоритми їх розв’язання досить широкі і можуть бути використані для оптимізації розміщення входіввиходів довільної лінійної системи в тому числі і для розв’язання задачі оптимізації розміщення спостерігачівкерувачів при моделюванні дискретизованих початковокрайових умов дискретно розміщеними фіктивними зовнішньодинамічними збуреннями. Більш точною і більш природною постановкою задачі моделювання дискретизованих початковокрайових умов є...
23039. ОПЕРАЦІЙНІ ПІДСИЛЮВАЧІ (позитивний зворотній зв’язок) 436.5 KB
  Форма генерованої напруги може бути різноманітною: гармонічною прямокутною пилкоподібною або будьякою іншою. У підсилювачі із негативним зворотним зв’язком у відсутності вхідного сигналу будьяка флуктуація напруги на вході підсилена операційним підсилювачем на виході придушується ланкою негативного зворотного зв’язку тобто сама себе послаблює. В кінці кінців на виході встановиться напруга близька до напруги живлення додатної чи від’ємної в залежності від полярності початкової флуктуації. Припустимо що в момент включення на виході...
23040. Операційні підсилювачі (негативний зворотний зв`язок) 68.5 KB
  Вступ Операційний підсилювач – це диференційний підсилювач постійного струму який в ідеалі має нескінченний коефіцієнт підсилення за напругою і нульову вихідну напругу за відсутністю сигналу на вході великий вхідний опір і малий вихідний а також необмежену смугу частот сигналів що підсилюються. Мета роботи ознайомитись із властивостями операційних підсилювачів опанувати способи підсилення електричних сигналів в ОП охопленому негативним зворотним зв`язком та способи виконання математичних операцій за допомогою ОП. Операційні...
23041. Пасивні RC-фільтри 129.5 KB
  Пасивний чотириполюсник не містить у собі джерела енергії; потужність що виділяється в елементі кола підключеного до виходу чотириполюсника менше потужності що споживається від джерела сигналу підключеного до входу чотириполюсника; на виході такого чотириполюсника ніколи не буває гармонік яких би не було у поданому на його вхід сигналі якщо цей чотириполюсника створений на базі лінійних елементів. Функцію перетворення будьякого чотириполюсника можна подати кількома варіантами в залежності від способу впливу...
23042. Напівпровідникові діоди. Вольт-амперна характеристика (ВАХ) 83.5 KB
  Вольтамперна характеристика ВАХ – це залежність величини струму ІД крізь pn перехід діода від величини і полярності напруги UД прикладеної до діода. Виконання роботи передбачає використання осцилографа як характериографа з метою одержання на екрані двоканального осцилографа зображення ВАХ діода а також побудову ВАХ шляхом вимірювання деякої кількості величин струму ІД що відповідають певним величинам та полярності напруги UД і представленням результату у вигляді графіка. Залежність струму крізь діод від прикладеної до...
23043. Транзистори 88 KB
  Вихідна вольтамперна характеристика ВАХ біполярного транзистора – це залежність величини струму колектора ІК від напруги між колектором та емітером UКЕ при певному струмі бази ІБ або напруги між базою та емітером UБЕ . Вихідна вольтамперна характеристика ВАХ польового транзистора – це залежність величини струму стока ІС від напруги між стоком та витоком UСВ при певній напрузі між затвором та витоком UЗВ . Виконання роботи передбачає використання осцилографа як характериографа з метою одержання на екрані двоканального...
23044. ПІДСИЛЮВАЧІ НА ТРАНЗИСТОРАХ 103 KB
  Він є лише керувальним пристроєм а збільшення потужності сигналу відбувається за рахунок зовнішнього джерела напруги струмом в колі якого й керує транзистор. Характер зміни вхідного сигналу повинен передаватися на вихід без помітних спотворень. Кажуть що має місце інверсія фази сигналу. Як випливає з рівняння ЕберсаМола [1] імпеданс для малого сигналу з боку емітера при фіксованій напрузі на базі дорівнює rе = kT еIк 5 де k – стала Больцмана Т – абсолютна температура е – заряд електрона Iк – струм колектора.
23045. Дешифратори та мультиплексори 1.3 MB
  Це здійснюється аналогічно заданню параметрів елементів схеми за допомогою редактора пробних сигналів Stimulus Editor. Це робиться аналогічно заданню мітки вузла схеми причому в описі шини слід перерахувати через кому мітки усіх вузлів що входять у шину Альтернативна можливість полягає у використанні конструкцій типу BUS[1n] де BUS – ім’я шини BUS[1]BUS[n] – відповідні мітки вузлів. Пакет OrCAD дозволяє провести суто цифрове моделювання для даного вузла схеми якщо до цього вузла під’єднані лише цифрові входи та виходи. Зазначимо що...